Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | 's-Hertogenbosch | 1926-1927 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 22 van 122 | Scannaam: BHIC003000388_0022