Johannes Bernardus Minkhorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1901 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 51 van 124 | Scannaam: BHIC003000151_0051