Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1913-1914 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 108 van 145 | Scannaam: BHIC003000182_0108