Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1910 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 125 van 132 | Scannaam: BHIC003000174_0125