Johannes Bernardus Menkhorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1902-1903 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 16 van 132 | Scannaam: BHIC003000155_0016