Joannes Bernardus Menkhorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1901-1902 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 32 van 123 | Scannaam: BHIC003000152_0032