Johannes Bernardus Menkehorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1917 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 189 van 197 | Scannaam: BHIC003000191_0189