Johannes Bernardus Menkhorst 05-01-1881
gevangenisregisters | Breda | 1904 | Inschrijvingsregister gedetineerden, exclusief voorlopig aangehoudenen

Scan 91 van 142 | Scannaam: BHIC003000159_0091