skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

Aanvulling militieregisters van Brabantse dienstplichtigen nu online te doorzoeken

Margot America
Margot America Bhic
23 maart 2023
Het gaat om 89 verschillende boeken en in totaal om 28.802 aktes

 

Lijst met aanvulling militieregisters

Op onze website is sinds kort een aanvulling van de militieregisters van een aantal Brabantse gemeenten op naam te doorzoeken. Dit dankzij de hulp van vele vrijwilligers die deze militieregisters hebben ingevoerd op de website HetVolk. Deze registers zijn nu op onze website online toegankelijk en kun je doorzoeken. 

Het gaat om 89 verschillende boeken. Via de bijgesloten lijst kun je zien om welke plaatsen het gaat en om wat voor soort registers. Erachter is ook nog het aantal aktes per register vermeld. In totaal gaat het om 28.802 aktes. Je kunt de namen van dienstplichtigen zoeken via www.bhic.nl/stamboom.

Wat zijn militieregisters?
In 1815 werd bepaald dat de Nederlandse strijdmacht naast het bestaande beroepsleger moest bestaan uit een korps Nationale Militie. Vrijwilligers konden zich aanmelden voor dit korps en bij onvoldoende aanmelding moest worden geloot wie voor zijn nummer moest opkomen. Een ingelote dienstplichtige kon zich tegen betaling laten vervangen door een zogenaamde remplaçant, een vrijgelote dienstplichtige uit dezelfde provincie of één met een hoog lotingsnummer. Dit werd door beide partijen in een notariële akte vastgelegd. Het remplaçantenstelsel werd in 1898 afgeschaft en vervangen door een persoonlijke dienstplicht. Ook om andere redenen kon men worden vrijgesteld voor militaire dienst, bijvoorbeeld als men één wettige zoon had, onder de maat was of wegens lichamelijke gebreken.

De dienstplicht duurde aanvankelijk vijf jaar, vanaf het 18de tot en met het 22ste levensjaar. De wetten om de Nationale Militie te regelen werden in de loop van de negentiende eeuw en begin van de twintigste eeuw herzien en aangepast. Op grond van deze wetten was Nederland verdeeld in militiedistricten. Ieder district beschikte over een militiecommissaris, een militieraad en vanaf 1912 ook over één of meer keuringsraden. Zij waren belast met de loting en keuring van dienstplichtigen. De zorg voor de lichting van de militie was in handen van de Gouverneur van de provincie, later Commissaris des Konings/der Koningin.

Op 1 maart 1922 werd de Dienstplichtwet voor land- en zeemacht ingevoerd; het lotingsysteem werd pas in 1938 afgeschaft.

Hier lees je meer over de militieregisters die het BHIC beheert.

 

Nooit ons laatste nieuws missen?   Meld je aan voor onze nieuwsbrief!