skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Belangrijk archief Brabantse geschiedenis vanaf nu via internet te raadplegen

Margot America
Margot America Bhic
3 februari 2015
Onderzoek doen in het archief van de Raad en Leenhof van Brabant, een van de belangrijkste archieven bij historisch onderzoek in Brabant tot 1811, is nu nog eenvoudiger geworden. Dat komt omdat het BHIC in ’s-Hertogenbosch nieuwe online zoekingangen heeft gemaakt.

 

Onderzoek doen in het archief van de Raad en Leenhof van Brabant, een van de belangrijkste archieven bij historisch onderzoek in Brabant tot 1811, is nu nog eenvoudiger geworden. Dat komt omdat het BHIC in ’s-Hertogenbosch nieuwe online zoekingangen heeft gemaakt. Daarnaast zijn grote delen van het archief gescand. Het betekent een schat aan personen, plaatsen en gebeurtenissen. Kortom, pareltjes voor historici en liefhebbers.

Bij het archief is een uitgebreide inventaris beschikbaar met informatie over de inhoud van het archief en hoe te zoeken naar informatie. Grote delen van het archief zijn bovendien nader toegankelijk gemaakt. Het BHIC heeft drie belangrijke series uit het archief van de Raad van Brabant gescand: de vonnissen, de resoluties (besluiten) en de leenregisters. Deze series zijn online te doorzoeken op namen van personen, plaatsen en onderwerpen.

Raad en Leenhof van Brabant

De Raad van Brabant was in de periode van 1591 tot 1795 het hoogste rechtscollege voor Noord-Brabant. De Raad zetelde in Den Haag op het Binnenhof, waar vooral zaken in hoger beroep werden behandeld. In het archief van de Raad zitten grote reeksen criminele en civiele vonnissen en criminele en civiele procesdossiers.

Het archief van het Leenhof van Brabant maakt een bijzonder deel uit van het archief van de Raad. De leenboeken bevatten lijsten en akten betreffende lenen van de hertog van Brabant en uit latere periodes, met vermelding van leengoederen, leenmannen, verheffingen en renten in Brabantse gebieden. De boeken zijn aangelegd vanaf begin 16e eeuw.

Zoeken in het archief

Op www.bhic.nl/raad-van-brabant vind je alle informatie over de Raad van Brabant. Daar staan ook verwijzingen naar de indexen en scans. In totaal gaat het om meer dan 65.000 personen, 37.400 plaatsen en 2.900 resoluties.

In een van de resoluties…

Dat de “Heeren van den Raedt” die zetelden op het Binnenhof in Den Haag zich niet alleen met gewichtige zaken bezighielden, maar ook aandacht hadden voor het interieur in hun vergaderzaal, blijkt uit dit fragment in een resolutie van 1665 (zie boven).

“Den 15e Aprilis is bij den Raedt goetgevonden en verstaen dat tot en voor het respect ende bewaeringen vanden eere van den Raed, op het exempel van andere Hoven van Justitie ende honorabele Collegien, voor ijder Raedsheer, alsmede voorden Griffier vanden Raed uijt de ordinaris exploicten sal worden gemaeckt een kussen van Tapijtwerck met het wapen van Brabant, soe als hetselve op het grooten Zegel vanden Raed geformeert staet…” Hetgeen betekent dat de raadsheren van de Raad kussens kregen met het wapen van Brabant erop.