skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

100 jaren resoluties Raad van State digitaal bewerkt

Margot America
Margot America Bhic
22 januari 2016
Hulde aan archiefonderzoeker Henk Beijers!    

We wisten dat het er aan zat te komen, nu is het zover: onderzoeker Henk Beijers liet ons vandaag weten dat hij van de hele periode 1648 - 1748 alle resoluties van de Raad van State over de historie van stad en meierij van ’s-Hertogenbosch digitaal heeft bewerkt. Een gewéldige mijlpaal en alle reden voor ons om deze volontair van het eerste uur extra in het zonnetje te zetten! 

 

Het is vanaf nu mogelijk om door meer dan 100 jaar resoluties (1648 – 1748) van de Raad van State te zoeken. 

Samen met de resoluties uit 1629, die eerder al gereed kwamen, bieden deze nieuwe akten een schat aan informatie over personen, plaatsen en gebeurtenissen in de historie van onze provincie. Kortom, snoepjes voor stamboomonderzoekers en historici!

De doorzoekbaarheid van deze prachtige bron hebben we te danken aan archiefonderzoeker Henk Beijers, die vrijwel dagelijks op de studiezaal van het BHIC is te vinden om interessante archieven voor het publiek makkelijk toegankelijk te maken. Als we het over de resolutieboeken hebben, dan praten we over 169 kloeke delen van een gemiddelde dikte van 10-18 cm en een enkel resolutieboek zelfs nog dikker. De digitale bewerking per deel bevat gemiddeld 50 getypte pagina's met samenvattingen van de resoluties. In totaal gaat het hier dus om ca. 8500 folio’s historische informatie…

Henk Beijers: “Het is verrassend hoeveel boeiende informatie ik daar in aantrof: bijvoorbeeld over alle vestingsteden met forten en schansen, over militaire functionarissen van soldaat tot generaal, maar ook over kerkelijke functionarissen, te veel om op te noemen. Het is historisch gezien een uitzonderlijk interessante bron!”  Meer hierover kun je lezen in zijn blog

“Wie niet binnen het gebied van de Meierij van ’s-Hertogenbosch woont, in een van de vier Meierijse kwartieren Peelland, Kempenland, Oisterwijk en Maasland, zal deze sterk streekgebonden digitale bewerkingen misschien niet zo snel raadplegen."                                                                

"Maar het is goed om te weten dat het hier gaat om overheidsarchieven die de hele Republiek der Verenigde Nederlanden bestrijken, vooral toegespitst op de generaliteitslanden en de Zuidelijke Nederlanden. Dus ook boeiende informatie over de baronie van Breda, het land van Cuijk, het markiezaat van Bergen op Zoom e.d. Trouwens, voorlopig ben ik nog niet klaar. Ik ga gestaag verder met dit monnikenwerk tot aan 1795 (Franse Tijd), dat betekent nog 109 van dat soort dikke pillen”, glimlacht Beijers.

Raad van State

De Raad van State was tijdens de Republiek het uitvoerend orgaan van de Staten-Generaal. Alle besluiten die op de zittingen van de Raad van State werden genomen, werden vastgelegd in resoluties. Het BHIC beschikt over een bijna complete serie in het net geschreven resoluties van de Raad van State (1584-1795, toegangsnr. 178).

Vanaf het begin van de 18e eeuw neemt het aantal militaire zaken enorm toe. Logisch, want vanaf 1702 woedde de Spaanse Successieoorlog, die zich deels in de Zuidelijke Nederlanden afspeelde. Tijdens deze oorlog bereikte het Staatse leger van de Nederlandse Republiek met 120.000 man zijn grootste omvang ooit. 

Wat staat er nu online?

Vanaf nu kun je op onze website samenvattingen van de resoluties over de jaren 1629-1748 doorzoeken. Het gaat daarbij om een selectie, namelijk alleen om resoluties die de Meierij van 's-Hertogenbosch betreffen. Echter is over de jaren 1704-1713 wel een eenvoudige index op persoons-, plaats- en zaaknamen te doorzoeken die álle resoluties betreft, dus níet alleen resoluties die de Meierij betreffen.

Informatie

Genealogen en andere belangstellenden kunnen de korte samenvattingen van de resoluties over de jaren 1629 - 1748 doorzoeken via: www.bhic.nl/raad-van-state en dan rechts in het scherm klikken op ‘Raad van State’. Eventuele vragen of opmerkingen kun je rechtstreeks bij de akte (via het envelopje rechtsboven in het scherm) aan ons stellen.