skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Cnoden te Veghel - 14e en 15e eeuw

Gérard Derks vertelde op 18 februari 2018 om 12:58 uur
Is er al een serieuze studie gedaan naar de familie(s) Cnoden / Knoden / Knoeijen etc. te Veghel e.o.?

In de 14e en 15e eeuw worden er heel veel familieleden vermeld (b.v. in de Bossche schepenprotocollen, maar ook in de rekeningen van het Illustre Lieve Vrouwe Broederschap, te raadplegen via deze website). De voornamen Geerling en Goossen komen heel voor en het is een hele opgave om die allemaal uit elkaar te houden dan wel op de juiste wijze te verbinden.

Ik ben vooral geïnteresseerd in de voorouders van het echtpaar Goswinus Geerling Cnoden (Goessen Knoden), geb. ca 1415, overl. voor/in 1466, tr. voor/in 1442-1443 Joffrouw Nenna N.N., geb. ca 1420, overl. Veghel ca 1501.

Zij hadden in ieder geval 2 zoons (Goswinus en Hendrik) en 2 dochters (Luijtgardis x Willem van der Aelsfoort en Goderata x Leunis Willem Aelbrechtsz Suermont)

Van Joffrouw Nenna heb ik tot nu toe helaas geen familienaam kunnen vinden. Ook is het nog niet gelukt om de juiste lijn Cnoden verder terug in de tijd te volgen.

Reacties (15)

Hans Vogels zei op 19 februari 2018 om 08:47
Ik had gehoopt hier al eerder een antwoord te kunnen geven maar in het afgelopen jaar heb ik nauwelijks gelegenheid gehad om het BHIC en het Stadsarchief te bezoeken. Ik had wat aantekeningen over de Veghelse en Bossche Cnodes maar de korte generaties in relatie tot de 15e eeuw van de Veghelse familie maakten me wat wantrouwig. Gelijknamige personen maken het ook niet gemakkelijk want heb je nu te maken met één langlevende persoon of met twee verschillende generaties, b.v. oom en oomzegger. Ook m.b.t. tot de 14e eeuw kreeg ik door nieuwe informatie bedenkingen over hoe ik dacht dat ze in elkaar zaten. De Cnodes zijn zonder meer een interessante familie die in Den Bosch tot het begin van de 13e eeuw terug gaan. De naam Nenna komt in Veghel (1400-1500) diverse malen voor maar ik heb haar nog geen afstamming kunnen geven.

Hetzelfde is van toepassing op de Suermonts. De naam (in combinatie met een voornaam) is tussen 1340 en 1500 diverse malen in vrouwelijke lijn doorgegegeven worden en in andere families beland, o.a. in de familie Van Bergelen. Naast de Veghelse Suermonts heb je voor 1450 ook nog naamdragers in het Land van Cuijk en Heusden, het Land van Maas en Waal en in Holland. De voornamen Willem en Albert waren bij de Suermonts best wel populair. Het maakt het uitvlooien er niet gemakkelijker op.
Gérard Derks zei op 19 februari 2018 om 17:05
@ Hans: tja, de genealogieën van deze families vormen complexe puzzels, die alleen met gedetailleerd onderzoek (incl. het volgen van het grondbezit) wellicht verder zijn te brengen. Ik stuur je per email een aanvullend bericht.
Johan van der Elsen zei op 20 februari 2018 om 22:51
Beste Gerard,
Ter aanvulling: ook de Bossche protocollen m.b.t. Erp bevatten tientallen minuutakten waarin de familie Cnode genoemd wordt. In ieder geval gedurende de periode 1367 tot 1501. Zo vind ik daarin terug dat Goswinus Geerling Cnode ook nog een zus had nl, Elizabeth Stouten. Ook Nenna wordt genoemd echter helaas zonder verdere familie-duiding.
Gérard Derks zei op 20 februari 2018 om 23:25
Beste Johan: Dank voor je aanvulling. Elizabeth is nieuw voor mij; is Stouten de naam van haar echtgenoot?
En zijn de aantekeningen / regesten uit de Bossche protocollen m.b.t. Erp ergens verzameld en beschikbaar / raadpleegbaar? (Zo kreeg ik van andere onderzoekers vorig jaar aantekeningen uit de Bossche protocollen m.b.t. Veghel; reuze handig als je zelf vooral op het onderzoek achter de PC bent aangewezen in de avonduurtjes).
Johan van der Elsen zei op 21 februari 2018 om 07:43
Beste Gerard,
Ik heb een index gemaakt van alle regesten mbt Erp. Dit adhv de fiches van Smulders. Mocht je geinteresseerd zijn dan kan ik je die wel sturen.
Gérard Derks zei op 21 februari 2018 om 08:05
Dat lijkt me heel nuttig voor mijn onderzoek. Wellicht kan het Bhic mijn emailadres aan je doorgeven? Alvast bedankt!
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 21 februari 2018 om 09:01
Prima Gérard, dan gaan we dat achter de schermen regelen.
Gérard Derks zei op 22 februari 2018 om 09:51
Marilou, dank voor het doorgeven van mijn emailadres. Contact is inmiddels tot stand gekomen.

Ik lees in de indexen m.b.t. Erp overigens dat bovengenoemde lijsbeth Stouten een natuurlijke (ofwel buitenechtelijke) dochter was van Geerlinck Cnoede. Gezien de vele Geerlings in deze familie is het nog maar de vraag of zij een (half)zuster was van "mijn" Goossen Geerling Cnoden.

Maar dit terzijde; ik ben blij met de ontvangen aantekeningen, dus ook Johan bedankt!
Erik van den Elsen zei op 4 november 2018 om 14:37
Elysabeth dochter wylen Goessens Geerlyck Knoeden en van wijlen Goessens vrouw Ermgarden dochter wylen Vries Delis, met Joesten soene wylen Hanricx Roefssoen haar tegenwoordige man, heeft vernaarderd ‘een huys, hostat, boemgaert ende hoff’ met toebehoren, groot omtrent 16 ‘loepensen’, gelegen aen dat Havelt in die Nederboect
- e.z.: Goert Peter Wautgers en zijn kinderen met anderen
- a.z.: ‘die gemeynt’
- e.e.: de erfgenamen van h(eer) Danels die Lew
- a.e.: Gerit Hanricx Roefss

Claeus soene wylen Claeus Smollers had dit ‘huys’ met toebehoren gekocht van Claeussen soene wylen Aernt Delis.
Getuigen: Goert van Erp en Jan van Tillair en Thonis Hanricx Roefss, ‘scepenen’.
Datering:
27-3-1552 (= 1553)
Pagina:
109-110
Soort akte:
Vernadering
Plaats:
Veghel
Erik van den Elsen zei op 4 november 2018 om 14:44
Margriet dochter Goessens soene natuerlyck wylen Geerlyc Knoeyen (en van Goessen vrouw Katherynen dochter wylen Willems van Kilsdonck), heeft, optredend samen met haar man Wouteren soene Willems Hanricx Houbraken, vernaarderd de ½ van ca 'enen buenre hoeylants', genoemd het Cleyn Kilsdoncxken, 'gelegen binnen den palen van Vechel in die Eerdtse buenres: - e.z.: den Kilsdoncxen dyck 'van den watermoelen'; - a.z.: Jan Willem Gerits en anderen; - e.e.: Danelt Hanricx Danelss met de zijnen; - a.e.: de erfgenamen van Peters Ghysbert Loeniss. Geerlyc soene Goessen Knoeyen had dit goed verkocht aan Katherynen dochter wylen Willems van Kilsdonck. Getuigen: Wouter Willemss en Jan Hanricx van Tillair, schepenen.
Datering:
26-07-1549
Pagina:
448
Soort akte:
Vernadering
Plaats:
Veghel
Erik van den Elsen zei op 4 november 2018 om 15:07
Dat laatste is dus niet waar:

Hanrick soene wylen Hanrick Driessen heeft een erfcijns van 3 Carolus gulden verkocht aan zijn vrouw Katherynen dochter wylen Willem Hanricxs van Kilsdonck, we(duw)e wylen Aerts soene wylen Jan Dircxs Verwaerler voor het vruchtgebruik en aan haar kinderen (van haar en van haar man Aernden soene wylen Jan Dircxs) voor het erfrecht. De erfcijns wordt betaald uit 'enen stuck lants', genoemd die Missenstreep, groot ca. 1 'sesterze', gelegen in Veghel in die Nederbiest: - e.z.: Willem Pynappel; - a.z. en e.e.: 'die gemeyn straet'; - a.e.: Jan Willem Goertss. Getuigen: Wouter Willems en Jan van Tillair, schepenen.
Datering:
09-02-1548 (=1549)
Pagina:
390-391
Soort akte:
Transport
Plaats:
Veghel
Gérard Derks zei op 18 oktober 2021 om 15:14
Gisteren heb ik na ruim 3,5 jaar eindelijk de familienaam van Juffrouw Nenna - de echtgenote van Goswinus Geerling Cnoden - kunnen vinden. Zij blijkt een dochter van een Bertout de Jeger. Zie de Bossche schepenprotocollen over 1475-1476 (RA 1246, fol. 244 R). Een akte m.b.t. Vught.

Als kinderen van juffrouw Nenna worden genoemd: Geerlinck, Goossen, Gerit, Henrick, Bertout, Luijtgart en Goderaet (Bossche schepenprotocollen over 1473-1474 (RA 1243, fol. 70 R-70 V). Zoon Bertout is dus kennelijk vernoemd naar zijn grootvader Bertout de Jeger.

N.B.: e.e.a. volgens het fichier Smulders; de niet gemakkelijk leesbare akten in het latijn moeten nog goed gecheckt worden.

De vader van Juffrouw Nenna was dan mogelijk Bertout de Jeger, burgemeester (1424-1425; 1429-1430) en schepen (1432, 1434-1435) van Grave, voor 14.12.1412 gehuwd met een Juffrouw Fissie N.N. Dit is de enige tot nu toe gevonden Bertout de Jeger die chronologisch gezien de vader zou kunnen zijn van Juffrouw Nenna.

Heeft iemand de oudste generaties van de familie De Jeger (soms sJegers) al onderzocht? Is er meer in het bijzonder meer bekend over Bertout de Jeger en zijn voorgeslacht en verdere nabije familie (kinderen, broers zussen etc.)?
Erik van den Elsen zei op 21 oktober 2021 om 11:48
Ik ken de familie Jeger/Sjegers uit Gemert:

R104 307. WILLEM JACOP JEGERS, rentmeester van het huijs van Gemert,
heeft overgegeven aan heer HANRICK van EIJNATTEN, commandeur
tot Gemert, een huis, erf en achterhuis te 's-Hertogenbosch
aan die Wijmoelenberch neven erve meester Willem die
Schoelmeester en erve der erfg. Wouter van Bree-sint Thonis en
de gemeijnstraet en het water dat daar loopt. Rentmeester
Willem heeft dat huis eerder t.b.v. het huijs van Gemert
gekocht en laten repareren. 2 jan. 1540 Get.: MP/JN

R099 742.
JAN WIJLLEM sHEGERS (JEGERS), in zijn hele bedde, heeft vercocht
aan PETER van der RENNE 3 vaten rogge erfpacht, jaarlijks
uit zijn huis in die Deelstraet tussen erfenis Peter
Melijs Maessen en erf. Theuwen Denijs en de gemeijnstraet.
Te lossen met 8 peter. st. Getrudedag 1509 Get.: JN/TDjDW

R100 202. JAN zv WIJLLEM sHIEGERS (JEGERS) soen, in zijn hele
bedde, heeft vercocht aan PETER ANSSEMS soen VERENNEN 6 vaten
rogge erfpacht uit een huis, hof en schuur in de Deelstraet
tussen erve Matheus Denijssen, erf. Peter Melijs Maessen en de
gemeijnstraet.
Te lossen met 16 peter. st. Anthonisdag 1517 Get.: RS/Emmijs
Erik van den Elsen zei op 21 oktober 2021 om 11:50
En nog ouder:

R1180 f544 26-11-1395 Gemert
Dirck zn van wijlen Dirck van Ghemert verkocht aan Willem die Yeger zoon van Willem die Yegher, Hendrik van Ghemert een pacht van een half mud rogge maat van Ghemert uit een mud land in Gemert tussen de commandeur van Gemert enerzijds en de kinderen van wijlen Dirck van Ghemert anderzijds.
Dirck van Ghemert en Jan van Ghemert …. Willem die Yeger zn van Willem die Yeger xxx negen ….

Michiel die Smyt zn w Art vander Heelderdonc een stukje beemd van 1 zylle behorend tot de Deeldonc die Michiel vandaag van Goyart verwierf gelegen tussen Willem die Jegher zn w Willem die Yegher enerzijds en tussen de erfgenamen van genoemde Michiel alias Budicssoen
Erfelijk verkocht aan genoemde Willem die Yegher
Gérard Derks zei op 22 oktober 2021 om 15:10
Erik, dank voor je bijdrage. Ik kom er binnenkort op terug!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: