skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

CROL(L) X AEN DE HEIJ TE BEUGEN

Ing. Gerard W. Ch. Lemmens vertelde op 10 juli 2010 om 22:18 uur
Wie heeft mogelijk aanvullingen voor mij op mijn volgende kwartieren :
546. Jacob Croll, geb. ca. 1620, verm. uit Venraij ??, tr. ca.1650
547. N.N.
Uit dit huwelijk o.a.: (Bron Jan van der Heyden)
1. Joanna (Jenneke) Croll, geb. ca. 1650, tr. Beugen 5 aug.1672 Joannes aen de Heij, zie 273.
2. Jacoba Jacobs Croll. tr. Beugen 26 mei 1676 Godefridus Aen gen Hey.
3. Margarita Croll, tr. Beugen 14 mei 1679 Hubertus Jaspers aengen Heij

272.Joannes Jaspers Aen gen Hey,overl. Beugen 13 aug. 1716, tr. Beugen 5 aug. 1672 (Bron Jan v.d. Heyden)
273.Jenneke Jacobs (Croll),overl. Beugen 16 nov. 1685.(Bron Jan v.d.Heyden)
Uit dit huwelijk o.a.: (Bron Jan v.d.Heyden / Wim Jaegers)
1. Joannes AenghenHey, ged. Beugen 15 sept.1673, tr. Gertrudis de Kleyne, zie 136.
2. Joanna AenghenHey, ged. Beugen 29 nov. 1682.

Met dank en hartelijke groeten,

Gerard Lemmens

Reacties (24)

Marilou Nillesen, namens BHIC bhic zei op 30 juli 2010 om 11:04
Het blijft lang stil hier, he Gerard. Op de studiezaal in Grave zijn onze vrijwilligers nog hard bezig met het invoeren van de gegevens uit deze DTB's. Zodra dat is gebeurd, kunnen we je gemakkelijker verder helpen.

Ik heb voor de zekerheid nog wel bij iemand anders een vraag over Beugen uitgezet; wie weet levert dat iets op... Ik hou je op de hoogte!
Ing. Gerard W. Ch. Lemmens zei op 30 juli 2010 om 15:50
Dag Marilou,
Wist je nog niet dat de meeste genealogen meestal niet lang kunnen wachten en ik moet opbiechten dat ik helaas ook tot die katagorie behoor, vreselijk ongeduldig en daarom lijkt het dat het duurt zo lang !!!!!!!!!! Ik popel !!

Helaas schijnen er ook niet veel anderen die geinteresseerd zij in de naam aen de Heij !!! Dus dat valt ook tegen,

Bedankt voor je reactie en groetjes,

Gerard
Marilou Nillesen, namens BHIC bhic zei op 4 augustus 2010 om 12:19
Het uitzetten van je vraag heeft nog wel wat extra informatie opgeleverd. In het archief van de ambtman (deel 1) is een soort volkstelling te vinden van 1665. Hierin wordt een ieder vermeld die niet in kohieren van Fl. 2000,- en daarboven voorkomen.

Onder de kop Beugen wordt daar zowel Jacobus Jans Croell en zijn broer Peter Jans Croll vermeld. Aanvullende gegevens moeten uit de Oud Rechterlijk Archieven komen maar die is - wat betreft Beugen - nog niet in bewerking. Dus toch nog even afwachten...

Succes ermee!
Ing. Gerard W. Ch. Lemmens zei op 4 augustus 2010 om 12:29
Dag Marilou,

Wat lief dat je toch nog gekeken hebt en wat over Croll voor mij gevonden hebt ! Heel veel dank !
Maar het is wel trijterend dat er nog zo veel bewerkt moet worden voor dat het op het BHIC web komt, ik ben zo ongeduldig mens !

Nogmaals heel veel dank,
Gerard
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 7 september 2021 om 11:45
Een update !!!

546. Jacob(us) Croll (Kroll), geb. ca. 1620, verm. uit Oeffelt ??, overl. Beugen (opt Wervel?) 14 sept. 1680, als Jacob Kroll, tr. ca.1650


In het archief van de ambtman (deel 1) is een soort volkstelling te vinden van 1665. Hierin wordt een ieder vermeld die niet in kohieren van Fl. 2000,- en daarboven voorkomen.

Onder de kop Beugen wordt daar zowel Jacobus Jans Croll en zijn broer Peter Jans Croll vermeld. Aanvullende gegevens moeten uit de Oud Rechterlijk Archieven komen maar die is - wat betreft Beugen - nog niet in bewerking. Dus toch nog even afwachten... (Jan Lange; Jan v.d. Heijden; Marilou Nillesen -BHIC)
In de inkomsten van de Hapse Partorie ao. 1650, op de LvC web site gezet door Jan Lange, komen de volgende leden der Familie Croll te Beugen en Oeffelt voor:
34.Jan Croll tot Oeffel wtter sijn goet drije malder garsten ende een halff
malder roggen.
35.Peter Croll tot Beugen een halff malder roggen wt sijn goet.
36.Die suster van Jan ende Peter Croll een halff malder roggen wtter haer goet.
Er komt ook een Jan Croll geb.ca. 1550 in Doeveren voor (Fragment genealogie door B.W. van Schijndel), Taxandria 45 (1938, pag. 18-21).

7040.400, Index Schepenrpotocol Cuijk, pag 151, 10 febr. 1563
517 Joest van Steenhuis en Joerden van den Berch schepenen tot Cuijk oorkonden dat Goessen Albert Goessensoon en Lijss e.l. / Berns Hermans en Merrij Albertsdochter e.l. en Johanna Albertsdochter/ Jorden Kroll en Hermen Jordenssoon verwekt bij Aleijdt Albertsdochter mede geloevende voor zijn onmundige broeder dat diezelfde dit vredig zal zijn, hebben gevest Wolter [ in marge staat: Wouter] Berntssoon en Grietge e.l. een erfbrief van een huis en hofstad, groot 2 mergen , gelegen met zijden en einden zoals in erfbrief vermeld.

Overl. Beugen 21 mei 1682 Matthias Croll, wedn.


547. N.N.
Uit dit huwelijk o.a.: (Bron Jan van der Heijden)
1. Joanna (Jenneke) Jacobs Croll, geb. ca. 1650, tr. Beugen 5 aug.1672 ,get. Abrahamo Cerm. en Jan Thonissen , Joannes Jaspers aen de Heij, zie 273.

7040.373 Index schepenprotocol Beugen (7040.373), 25 apr. 1739, pag. 71-87.
8 Hermen Jans en Maria Rijx echtelieden ter eenre en Jan aan de Heij en Hendrik Ebben als momboirs over de drie minderjarige kinderen van Hermen Jans in eerste huwelijk met Johanna Jacobs Crol ter andere zijde verklaren met elkaar een verdeling te hebben gemaakt van alle goederen volgens inventaris van 10-2-1738 voor schepenen van Beugen. Het betreft: huis, schuur en moeshof aan de gemene straat aan het Helbroek onder Beugen, weiland genaamd Peter Huijberscamp te Oeffelt, een half vierendeel meer als de helft in de Laarackers Hostert, land op het Smits, bouwland genaamd den Ojevaarsnest, het land van Hendrik van Beers, land genaamd den Sandsool onder Oeffelt, een halve loop op de Nieuwe Haart, weiland genaamd Judith van Gasselscamp, land aan de Beek te Oeffelt aan den Hoogenweg, bouwland bij Hendrik Coenenshof te Oeffelt, land op de Speek te Oeffelt, land op den Meelderen aan het Meelders gat onder Oeffelt, land komende van Elisabeth Mooren onder Oeffelt, land aan de Maseweg te Beugen, helft van het Kerstensland, inboedel en kontanten; Hilleken Verhaagscamp onder Oeffelt, het Lijtjensland en het Muldersland te Beugen, Jan Rijxland te Beugen, Willemke Crollenerf te Beugen, den Hogen Loop aldaar, Harit van Milscampke en het Smaalcampke te Oeffelt, den Leermaeker, den Ondercloot en land aan de Heckensstraat te Oeffelt, land op de Vellegert te Beugen, het Hasewinckel aldaar, bouwland en bos aan de Nieuwe Haart.

2. Jacoba Jacobs Croll, ondertr. Beugen 16 mei 1676 (get. Huberto en Jacoba Gaspars), tr. Beugen 26 mei 1676 (get. Huberto en Jacoba Gaspars) Godefridus (Geurt) Aen gen Hey.
3. Margarita (Gritte) Jacobs Croll, tr. Beugen 14 mei 1679 (get/ Andt Gaspars en Pieter Hendrix) Hubertus Jans Gaspars aengen Heij

Groet,

Gerard
Cornelis
Cornelis zei op 9 september 2021 om 16:07
Lith ook velen met de naam Croll;

https://www.bhic.nl/onderzoeken/notaris-schepen-en-andere-akten?mistart=8&mivast=235&mizig=701&miadt=235&milang=nl&misort=last_mod%7Cdesc&miview=ldt&mizk_alle=peter%20janss%20croll&mibj=1600&miej=1700&mip1=lith

7323.57 Index schepenprotocol Lith (7323.57)
Erfgoedstuk
Ga naar de scans
Schepenakte
128 Voor Lambert Willems en Jan Rembouts van Grinsven, schepenen in Lith, is verschenen Oth Jan Anhtoniss als man van zijn huisvrouw Luijtken dochtere Peter Janss Croll. Deze verkoopt aan heer Hanrick Goessens Smits pastoir in Lith den helft van een camp land in Lith ongescheijden ende ongedeijlt met d'erffgenaemen Goijart Jan Goijartss gemeijndelijck genoempt Deenkens camp 3½ morgen lands ende ettelijcke roijen int geheel begrijpende, belendingen: Bertken moeders camp; de alde steghe; de Henghstraet; Jan Arndt Celen campken.
Datering: 13-1-1632
Pagina: 104-104
Plaats: Lith
Toegangsnummer: 7323
Inventarisnummer: 57
Bron: Schepenbanken

7323.57 Index schepenprotocol Lith (7323.57)
Erfgoedstuk
Ga naar de scans
Schepenakte
87 Erffdeijlinge voorde kijnderen Peter Janss Croll. Voor Jan Rembouts van Grinsven en Gerit Deliss, schepenen in Lith, zijn verschenen Jan Goijart Peters als man van zijn huisvrouw Jenneken dochtere Peter Janssen Croll; Marijken weduwe Arndt Peters Crol, Hanrick Peters Croll ende Oth Jan Thoniss man van zijn huisvrouw Luijtken dochter Peter Janss Croll, altesamen kijnderen ende erffgenaemen Peter Janss Croll voorn, verweckt bij Marijken dochtere Arnt Marceliss zijne huisvrouwe. enz. enz. enz.

323.57 Index schepenprotocol Lith (7323.57)
Erfgoedstuk
Ga naar de scans
Schepenakte
8 Erffdeijlinghe. Voor Anthonis Reijnderss en Gerit Deliss, schepenen in Lith, zijn verschenen Arndt sone wijlen Jan Arndtss Croll schouteth der voors heerlijcheijt ter eenre ende Willem Gerits als getrout gehadt hebbende Luijtken dochtere wijlen Jan Arndtss Croll voors, beide wettige kinderen en erfgenamen van Jan Arndtss Croll verweckt bij Iken zijne huisvrouwe, ende dat als momboir over Sijken zijne dochtere verweckt bij Luijtken voorn. zijne huisvrouwe met Peter Janss Croll oijck als momber over Sijken voors ter andere. Zij maken een erfscheiding en –deling van de goederen door Jan Arndtss Croll en zijn huisvrouw Iken in erffrecht achtergelaten enz, enz, enz

Helaas ginne Jacobus bij dit gezin !!!
Cornelis
Cornelis zei op 9 september 2021 om 16:08
maar ik heb dan ook niet alles doorgenomen, dus ge wittut nie hé !
Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 9 september 2021 om 20:06
Dag Cornelis,

Bedankt voor je reacties !!

Groet uit East Sussex,

Gerard
Cornelis
Cornelis zei op 10 september 2021 om 16:35
Jacoba Jacobs Croll. tr. Beugen 26 mei 1676 Godefridus Aen gen Hey.

Godefridus is volgens mij dezelfde als Geurt Caspars en Jacoba als Jaexken Jacobs ? een Caspar Jans is dgt op 10-11-1679 bij een zoon van dit koppel !

Caspar Jans is ook dgt bij een dochter van Hubertus en Margaretha Croll op 12-12-1680 en andere kinderen!

Dus op zoek naar een Caspar (us) Jans aen gen Heij!
Cornelis
Cornelis zei op 10 september 2021 om 16:42
Laatste vermeldin van Casparus aen gen Heij bij een doop op 12-7-1689 te Beugen!

Casparus moet wel Jasper zijn!
Cornelis
Cornelis zei op 10 september 2021 om 16:43
17-10-1688 komt hij voor als Jasper Jans bij een doop van een kind van dochter Judith Jaspers en Petrus Theunissen!
Cornelis
Cornelis zei op 10 september 2021 om 16:50
272.Joannes Jaspers Aen gen Hey,overl. Beugen 13 aug. 1716, tr. Beugen 5 aug. 1672 (Bron Jan v.d. Heyden)
273.Jenneke Jacobs (Croll),overl. Beugen 16 nov. 1685.(Bron Jan v.d.Heyden)

Deze Joannes is waarschijnlijk 2 keer getrouwd, uit 2e huw;

Bron: doop-, trouw- en begraafboekenSoort registratie: DTB doopakte(Akte)datum: 20-05-1698Plaats: Beugen
Dopeling Godefridus aen ghen Heij
Vader Joannes aen ghen Heij de Smit
Moeder Catharina N.N.

met toevoeging 'de Smit' Casparus aen gen Heij zal dus best eens onderstaande kunnen zijn ???

7128.13 Index notarieel protocol Grave (7128.13)
Erfgoedstuk
Ga naar de scans
Schepenakte
90 Paulus Liefkens commies van de convoyen en licenten voor zichzelf en als echtgenoot van Willemyn Cool machtigt Jan Aerts schepen te Maasbommel om hun zaken te Maasbommel te beheren . Getuigen Jasper Smith [tekent zelf Smits; is dezelfde als degenen die hierboven Casparus Smits wordt genoemd] en Joost de Groot
Cornelis
Cornelis zei op 10 september 2021 om 16:55
Beugen (nb) - 13 april 1710 - brief en schema van fr. Maternus van Baerll pastoor in Beugen, als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e/4e graad

bloedverwantschap in verband met voorgenomen voorgenomen huwelijk tussen:

- Antonius Bongaerts zoon van Maria, Maria dochter van Joannis, Joannis zoon van Maria, Maria dochter van Joannes aen de Heij; en

- Joanna Petri Simons dochter van Judith, Judith dochter van Casparus aen de Heij, Casparus zoon van Joannes aen de Heij.

Casparus aen de Heij en Maria zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (6-1710-2 - foto 460a+b)


Beugen (nb) - 25 juli 1719 - brief en schema van Maternus van Baerll pastoor in Beugen als aanvraag voor dispensatie vanwege 3e graad bloedver-

wantschap in verband met voorgenomen huwelijk tussen:

- Joannes Huberti zoon van Petrus, Petrus zoon van Leonora; en

- Maria Petri Simons dochter van Judith, Judith dochter van Casparus aen de Heij.

Casparus aen de Heij en Leonora zijn broer en zus.

RHCL Maastricht (9-1719-41 - foto 469a+b+c)


http://www.genbronnen.nl/dispensaties/brabant/beugen-nb.html
Cornelis
Cornelis zei op 10 september 2021 om 17:17
Bron: doop-, trouw- en begraafboekenSoort registratie: DTB doopakte(Akte)datum: 22-08-1659Plaats: Boxmeer
Bijzonderheden:
gt2 was de koster.

Dopeling
Helena Claes
Vader
Petrus Claes
Moeder
Mechtildis Geurdts
Getuige
Gaspar aen gheen Heij
Theodorus Par
Theodora Deenen
Jan Lange zei op 11 september 2021 om 01:04
e.e.a. ook uit gegevens Jan van der Heijden zal.:
RA Beugen 370 dd. 10.2.1738 Hermen Jans (noemt zich later Croll JL), weduwnaar van Johanna Jacobs Crol (hun huw. vóór 1726; Johanna Jacobs Croll ged. Beugen 9.11.1706 d.v. Jacobus Croll en Joanna Graet (get. Godefridus Croll en Anna Graet, moeder vd moeder). Van dit echtpaar ook een kind ged. Beugen Godefrida 16.3.1711 d.v. Jacobus Croll (is doorgestreept) Godefridi Jaspers aengen Heij x Joanna Graet, get. Mathias Graet, Jacoba Croll vidua JL), geadsisteerd met Johan Jagers en Jan Thijssen als aangestelde momboirs over zijn minderjarige kinderen, bruidegom ter eenre en Maria Rijx, meerderjarige dochter, geadsisteerd met Jan Huijbers als haar gekoren momboir, bruid ter andere zijde maken huwelijkse voorwaarden. De drie voorkinderen van de bruidegom krijgen wanneer ze meerderjarig worden, de helft van alle gerede en ongerede goederen, welke worden genoemd in de inventaris van 10-2-1738 als hun moeders nalatenschap.
(PS Maria Rijx kind van Jan Rijx en Catharina Greve JL).
Verder deze reeks:
168.Jan Huijbers, overl. Beugen 19.1.1670, schepen 1634-51, brouwer. Hertr. na 1641 Lamberta NN (overl. Beugen 7.4.1667). Huwt ca. 1630-35
169.Lenaertje Jans Gaerts aen gen Heij, overl. vóór 26.4.1641.

338.Jan Gaerts aen gen Heij, schepen 1594-1626; overl. Beugen 17.4.1640-26.4.1641. Hertr. vóór 17.4.1616 Anneke Haenen (d.v. ? Jasper Haenen x vóór 1594 Peterken xx Hanriske van Erp), overl. Beugen na 25.6.1643. ND 10092/ORA Beugen 353 dd. 8.6.1635/L.v.Cuijk 102 dd. 26.4.1641/23.5.1642. Huwt vóór 12.12.1593
339.Merriken Lenerts, overl. vóór 6.5.1611. ORA Beugen 353 dd. 18.8.1618/23.8.1627/8.6.1635/17.4.1640.
Uit het eerste huw. met Merriken Lenerts: Alitje x Mr. Reijnder Otten;Maria x Jan Broens;Lenertje x Jan Huijbers;Geurtien x Jan Seben;Magdalena x Claes Peters; Metjen x Hendrick Goossens (RA Land v Cuijk 102 dd. 26.4.1641-23.5.1642. Uit 2e huw. met Anneke Haenen; Jasper Jan Geurts aen gen Heij x Maria.

676.Gaert Jans.

1352.Jan Gaerts aen gen Heij, vermeld Beugen 1536-37.
Cornelis
Cornelis zei op 11 september 2021 om 12:58
@Jan Lange, jij schrijft, 339.Merriken Lenerts, overl. vóór 6.5.1611. ORA Beugen 353 dd. maar Hanrisken van Erp wordt op 25-05-1606 te Gassel al genoemd als weduwe van Jasper Haenen ???

7040.489 Index schepenprotocol Land van Cuijk (7040.489)
Erfgoedstuk
Ga naar de scans
Schepenakte
18 Pag. 020-021

Ende
hebben opgedragen ende overgegeven aen des richters hant gestedigt
ende gevest Hanrisken van Erp weduwe wylen Jaspar Haenen zaliger
ende hueren erven eenen erffbrief met alle syne crachten, enz, enz ,enz !
G.W.Ch. Lemmens zei op 11 september 2021 om 14:26
Dag Cornelis en Jan,

Sorry voor het belaatte dankje, maar wij zijn druk geweest met het begraven van mijn zwager in Benenden, Kent waar mijn zus woont. De dominee daaar sprak zelfsa Nederlands want ze is met een Nederlander getrouwd !!

Dus hierbij mijn welgemeende dank voor al the Croll x Aengen Heij nieuws !
Jan Lange zei op 11 september 2021 om 20:26
Anneke Haenen, tweede vrouw van Jan Geurts aengen Heij is, gezien de vernoeming van haar zoon Jasper vrijwel zeker een d.v. een Jasper Haenen. Een JasperHaenen is vermeld te Beugen in 1594 met een vrouw Peterke. Zou dus goed kunnen, dat een Beugenaar hertrouwt met een Beugense. Het is evenwel de vraag of de Jasper Haenen x Hanriske te Grave/Gassel genoemd dezelfde persoon is, dat geldt ook voor de in Sambeek genoemde Jasper. Daar houd ik dus een slag voor om de arm.
Cornelis
Cornelis zei op 12 september 2021 om 16:56
Gerard gecondoleerd met je zwager, zit zelf met de trieste gebeurtenis dat mijn oudste neefje op 51 jarige leeftijd is overleden, diep treurig!
Jan Lange zei op 12 september 2021 om 20:45
RA Beugen 353 dd. 12.5.1608 Hanriske vrouw van Henrick Loeffs, burger tot Grave en Jan Gaerts haar gekoren momboir en de voorschreven Jan Gaerts mede gemachtigt van de voorschreven Henrick Loeffs voor de ene helft en Jonker Jurrien van der Voort (in 1607 scholtis van het Overambt van het Land van Cuijk en als zodanig oppermomboir van alle weeskinderen JL) en de voorschreven Jan Gaerts in naam van Henrick Loeffs als momboir van de kinderen van Jasper Hanen voor de andere helft hebben gevest Thijs Thijssen en Metke e.l. 6 kleine mergen land genaamd Jan van Loens goed, in voegen en maten op het Rijckevoirt, welke bij Jan van Loen gepossideert zijn geweest.
Te Grave op 7.3.1628 hertr. Hanrisken Claesdr. wed. van Henrick Loeffs met weduwnaar Aert Hornkens (in 1653 van hem gezegd: gewezen gasthuismr. te Grave).
Het kan dus zijn, dat Jasper Haenen eerstens is getrouwd met Peterke (vermeld in 20.9.1594 Beugen), tweedens vóór 10.2.1600 met Hanriske van Erp (Jasper overl. vóór 6.1.1606), die dan vóór 12.5.1608 hertrouwd is met Henrick Loeffs en in 1628 nogmaals (?) hertrouwt met Aert Hornkens.
Jan Gaerts (aen gen Heij ?) in 1608 als momber over Jasper Haenen’s kinderen is wel heel passend in deze als man van Anneke d.v. Jasper Haenen ? Maar dan is hij vóór 1608 al hertrouwd met Anneke, die dan minstens geboren is vóór 1589.
De vermelding in 1608 van jonker Jurrien vd Voort kan ook nog insluiten, dat de Jasper Haenen ook nog gehuwd is geweest met Jasper Haenen en juffer Geertruyt van der Voort, echtelieden te Sambeek dd. 10.5.1602 is niet identiek met onze Jasper Haenen, die zeker van 1600-06 met Hanriske van Erp gehuwd is geweest.
Jan Lange zei op 12 september 2021 om 23:31
Sorry de laatste 4 regels moeten zijn:
Jasper Haenen en juffer Geertruyt van der Voort, echtelieden te Sambeek dd. 10.5.1602 is niet identiek met onze Jasper Haenen, die zeker van 1600-06 met Hanriske van Erp gehuwd is geweest.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: