skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Stef Uijens
Stef Uijens RA Tilburg

Gezocht voorouders van Jan Jansen van Gulick

Alex vertelde op 13 november 2016 om 07:17 uur
Jan Jansen van Gulick, geb. ca. 1605, wagenmaker, overl. tussen 14-10-1669 en 28-2-1674, tr. ca. 1629 Stijnkte (ook Stijntje( Cornelisdr. Leenaerde, overl. voor 21-8-1666.

Bij mij 1 zoon bekend:

Jan Jans van Gulick, ged. Zwaluwe 3-5-1636, otr./tr. Oosterhout 13-12-1664/21-1-1665 Eelke Gielen van Dorsten, geb. onder Oosterhout.

Is er meer bekend over de voorouders van Jan Jansen van Gulick (ca. 1605)?

MvG

Alex

Reacties (14)

clericus.nl
clericus.nl zei op 15 november 2016 om 23:24
Hallo Alex,

Niet zelf gezocht maar zie bij het archief van Tilburg ook een Cornelis van Gulik en waarschijnlijk een broer.

Probeer eerst een gezinsreconstructie te maken voor je verder gaat en breng de doopgetuigen in kaart van de kinderen. Dit is in deze tijd het enigste bewijs dat ze naaste familie zijn als je bij de notaris niets kan vinden.

Zoek ook eens op Gulickx indien je vastloopt, verwacht dat je naar Gilze Rijen / Baarle Nassau verder moet zoeken en mogelijk later in Belgie of Limburg.

Deze Jan Jans van Gulik word ook de Jonge genoemd dus had hij nog een oudere broer als naamgenoot.
Helena zei op 16 november 2016 om 00:11
Bij de naam 'van Gulick' denk ik eerder dat het uiteindelijk terug gaat naar [ de hooiberg in] het land van Gulik [ Hertogdom Jülich].
Max zei op 16 november 2016 om 13:56
Ik ben wel benieuwd hoe je aan de doopdatum van Jan Jans van Gulik (de jonge) komt, aangezien er in het NG doopboek van Zwaluwe tussen 1635 en 1648 geen dopen zijn ingeschreven. Hij had een broer Cornelis Jans van Gulik, die tussen 1659 en 1678 negen kinderen liet dopen (zie fiches zoekakten).
Max zei op 16 november 2016 om 14:24
Broer Cornelis is op 29-12-1658 voor de schepenen van Hoge Zwaluwe getrouwd. De geboden werden opgehouden door Anneken Vervloet, die beweerde dat zij al 'in trouwbelooften' was getreden met Cornelis Janse van Gulicq. Zie archief tilburg nr. 2504 inv.nr. 8 scans 1 en 2.
willem m zei op 16 november 2016 om 15:05
doop Ariaan op 30 dec 1629 getuigen Thijs Thijssen en Maijken Dilisse

m.v.g.
Max zei op 16 november 2016 om 15:10
Daar staat niet bij dat de vader 'van Gulik' heet, alleen Jan Jans een Stijntie Leenderts.
Alex zei op 17 november 2016 om 15:41
Max,

De doopdatum heb it ooit gekregen van Mr. Rijndorp.

Van Jan Jansen van Gulick heb ik vanaf 1641 diverse vermeldingen in het ORA Zwaluwe en het weesboek van Zevenbergen.

Het is mogelijk dat Rijndorp zich had vergist in de doopplaats.
Alex zei op 17 november 2016 om 15:46
Jan Jansen van Gulick, wordt ook aangeduid als ''de oude''.

Dat hij wagenmaker was is bewezen, alleen zijn herkomst is onduidelijk. Mogelijk dat zijn vader Jan van Gulick (geb. ca. 1560-1570) in Zwaluwe of Zevenbergen is terecht gekomen.

Op 18-4-1641 (Zwaluwe, RA 1) Jan Jansen van Gulick, aenl. contra Gerit Adriaens, alias Waterboer.
Op 29-9-1653 (Zevenbergen, RA 187, f. 270) Johannes Leenderts van Ardonne, geboortig van de Swaluwe, tegenwoordig woonende tot Dordrecht,
heeft gevest geerft Jan Jansen van Gulick, wagenmaker op de Blauwe Sluijs, 2 gemeten lands, gelegen in het Landeke Voordagh, zijnde vrij en onbelast: O. Valetijn Adriaens, Z. Dingman Tijssen en Dingman Lambreachts, N. dijck.
Op 18-6-1656 (Zevenbergen, NA 8991) Aan Jan Cornelis van Gils, ingezeten alhier, wordt procuratie verleend om in Den Haagte te spreken met de regering over afdoening van de lasten van het Hoorngeld, bierimpost e.d. door een aantal huijsluijden van de stad Zevenbergen, waaronder ook Jan Jansen van Gulick, die tekent met zijn handmerk.
Op 7-5-1664 (Zevenbergen, RA 169, f. 246v.) Jan Jansz. van Gulick is schuldig aan de kinderen van borgmr. Leonard Moulaert de somme van 300 gld. Onderpand
is 12 buijnder weijland in de Elderenpolder: O. erfgen. van Jan van Beecq, W. Dingman Mathijs, bruijcker, Z. Elisabeth Claes Vermolen, N. Jan Cornelis Boom. Belast met 400 gld. tbv Elisabet Claes Vermolen en noch met 200 gld. aan dezelve weduwe. Marge: 14-1-1702 Anthony Blom bekent van nevenstaende 300 gld. voldaen te wesen bij akkoord voor notaris A. Voorhoff.
Op 21-8-1666 (Zwaluwe, RA99) staat en inventaris, doen maken bij Jan Jansen van Gulicq, wagenmaker op de Blauwe Sluijs, als wednr. van Stijntge Leenderts, zijn overleden huisvrouw.
Eert het eigen land:
- 2 buijnder weiland in de Elderenpolder onder Sevenbergen, geschat op 1200 gld.
- 1 buijnder lands gelegen in het Landeke Voordaech, met schuwere en huijsken daerop, 1000 gld.
- Huijsinge met achterhuijsinge als timmerhuijs, gelegen aan de Blauwe Sluijs, 700 gld., waerin van Gulicq tegenwoordig woont.
Voorts:
- 3 treckpeerden 250 gld., 4 melkgevende koebeesten, 150 gld., ander vee, huurlanden in het Outland in Jonckershoeff, in het Hoochlant, in de Claverpolder,
Landeken Voordaech en de Stijffacker onder Zevenbergen.
Volgt de uijtkoop:
Jan Jansen van Gulicq den Ouden ter eenre, ende Cornelis Jansen van Gulicq, Jan Jansen van Gulicq (de Jonge) en Adriaen Jansen van Gulicq met Jan Jorrisen
van Leent, getrouwt met Maijken Jans van Gulicq, alle kinderen van Christijntje Leendert Wouters (?), ter andere zijde, zijn veraccoordeert, dat Jan Jansen van Gulicq sal hebben in vollen eigendom het buijnderlands in het Landeken Voordaech, genoemd den Riethil, met de putten nevens de huijsinge, etc.
Op 6-1-1667 (Zwaluwe, RA 163) condities waarop de kinderen van Jan Jans van Gulick sullen verkopen een huijsinge opde Blauwe Sluijs. - Eerst het groote huis ofte woonhuis, ingezet bij Adriaen Jansen van Gulick.
Noch in heure over te geven:
- 1 buijnder weijlant int Outlant;
- 1 buijnder saeijlant onder Sevenbergen aende 5e weg, ader erfgen. van is het weeskind van Willem Leenderts.
- 2 binder of het cleijnhuijs met alles wat nagelvast is, ongeset bij Jan Jansen van Gulick op 249 gld.
Compareerde voor schepenen Cornelis Jansen van Gulick, Jan Jansen van Gulick, Jan Jans van Leent, man van Maeijke van Gulick en Adriaen Jansen van Gulick, broeders en suster, als erfgen. van Stijntje Leenderts, hare moeder, verklarende de erfenis van hare moeder verdeelt te hebben.
Op 14-10-1669 (Zevenbergen, RA 170, f. 83-84) Jan Jansen van Leent, boeman onder deze jurisdictie, verklaart dat hij van de 4 kinderen van borgmr. Moulaert niet alleen op 16-5-1664 op zijn name heeft gemegotileert 250 gld., maar oock tevoren uijt zijn eigen beurs hadden betaalt 375 gld., tezamen dus 626 gld., tot voldoeningen van de custingpenningen van een huis, staande op sHeeren Avelinge in het land Landeke Voordach onder dese jurisdictie. Waerinne Jan Jansen van Gulick,
zijn huisvrouwen vader zalr. op 21-4-1661 is gevest bij Cornelis Willem Huijgen en heeren weesmeesters (breeder in register coopdagen 238 gld.).
En dat tegenwoordig de voors. kinderen en ergen. hem (van Leent) vermist het overlijden van zijn schoonvader zijn aansprekende tot betalingen van 250 gld.
als laatste paeije van genoemde huijsinge.
Jan Jansen van Leent verklaart verder onder eede dat hij de 626 gld. uijt eigen beurs betaalt heeft sonder van zijn schoonvaders boedel genoten te hebben als alleenlijk de belofte van Jan van Gulick, dat deze hem naar voldoeningen der paaien zouden vesten in genoemde huijsinge, hetwelck niet is geschiet.
Op 28-2-1674 (Zwaluwe, RA115) Jan Jansen van Gulick en Jan Jansen van Leent, erfgen. van Jan Jansen van Gulick den Ouden en verklaarden ten verzoeken van A driaen Jansen van Gulick hoe dat hij Adriaen Jansen in september 1666 is veraccoordeert met zijn vader, dat hij, Adriaen Jansen soudenhebben de helft van
het wagenmakersgereedschap en de helft van het hout ten behoeve van de wagenmakerswinckel. Hetwelk voor dato de kinderen voor de gerechte helft hadden gedeeld, mits dat Adriaen Jans aan zijn vader heeft belooft gedurende zijn leven zou onderhouden zijn bouwgereedschap als wagen, ploegen, karren en houtwerk, zonder dat te reekenen ofte genieten.
Op 28-10-1678 (Zwaluwe, RA 163) voorwaarden waarop schout en schepenen van de Lage Zwaluwe, ten profijten van de kinderen van Jan Jans van Gulick sullen verkopen de huijsinge van hun vader op de Blauwe Sluijs: O.sHeerenstraat, Z. Keijsersdijck, W. dezelve, N. wed. van Hendrick Jansen Smit. En dat met den halven oven staende opt latente huis van het Nieuwlant, ten gebruiken van Cornelis Ariens Neelman.
Dorethé zei op 18 november 2016 om 00:36
Zoals Helena ook al aangaf, ik denk ook dat je het richting Gulick (Jülich) moet zoeken.
Helena zei op 18 november 2016 om 00:46
...en vind daar maar eens een Jan die geboren kan zijn rond ca. 1605 ;-)
Alex zei op 18 november 2016 om 03:47
Hoi Helena,

Uden kan ook als herkomst of tussen stop van Jan van Gulick, geb. ca. 1560-1580, ik neem het iets ruimer met zijn geboorte jaar.
Op 21-4-1613 wordt te Uden RK een Johannes gedoopt, zn. van Johannes Jois van Gulick en Maria (geen patroniem of familienaam). Doopgetuigen waren Maria Theodori van Werten en Petrus Sprinx.

Dit zegt nog niets dat dit dezelfde Jan Jansen van Gulick was, uit ca 1605.

Op 8-5-1631 trof ik te Bergen Op Zoom als NH doopgetuige ene Jan van Gulick. van Pieter Jesijns, zn. van Aert Jesijns en Catelijn van Gulick.

Ik heb ook in Breda gekeken of ik iets van Gulick kon vinden. Maar geen van allen passen bij Jan Jansen van Gulick of die van Johannes Jois van Gulick.

En zijn ouders of hij kunnen best mogelijk uit Jülich komen, want de naam komt niet veel voor. Er was een adellijke familie van Gulick. Jan zal die naam hebben gebruikt dat hij uit Gulick kwam.

Het verklaard nu ook dat er een Jan Jansen van Gulick de Ouden en Jan Jansen van Gulick de Jonge, het waren vader en zoon.
Dorethé zei op 18 november 2016 om 07:23
Van Gulick werd in die tijd niet zozeer als achternaam gebruikt, maar om aan te geven welke Jan Jansen bedoeld werd. Als in deze tijd in de DTB bij een naam "van <plaats of streek>" staat, geeft dat vaak een herkomst aan. Bij het indexeren van DTB's is dat soms geïnterpreteerd als achternaam. Ik ben dat zelf ook tegengekomen, bij een familie die al wel een achternaam gebruikte kwam ik op een gegeven moment ook "van Gulick" tegen. Het zou kunnen dat onderweg in Uden een kind gedoopt is, maar wees voorzichtig met de conclusie dat het om hetzelfde gezin gaat. Een Jan Jansen die met een Maria getrouwd was, die combinatie komt heel veel voor!
Alex zei op 20 november 2016 om 16:38
Beste Dorethe,

Klopt. In de DTB's worden niet altijd achternamen gehanteerd, wat zoeken soms lastig maakt.

MvG
Alex
Bram zei op 14 oktober 2021 om 10:11
Ik heb een kleine aanvulling/zijsprong op het bovenstaande met betrekking tot Jan Janssen van Leent, getrouwd met Maijken Jans van Gulik.

In het schepenarchief van Heeze, Leende en Zesgehuchten is in de volgende akte meer over hem te vinden:

851 Jan, zoon van Jan Pompen en Marye Jan Engelen
ter zake van de van waarde verklaring van het beslag op de landerijen van zijn moeder, om hiermee de uitvoering van het testament van zijn grootouders, Jan Engelen en Catharina af te dwingen, 1669. Link: https://proxy.archieven.nl/0/659E7CDAB3D943609C060485C8CBECCF

Uit deze akte blijkt dat Jan Janssen van Leent een natuurlijke (buitenechtelijke) zoon is van Maria Jan Engelen en Jan Pompen. De ouders van Maria Jan Engelen, Jan Roel Engelen en Catharina, vermaken in hun testament, van datum 1 augustus 1631, 100 gulden aan het kind van Maria Jan Engelen. In september 1669 is hij in de huwelijkse staat met Maria Jan van Gulick en woont in Lage Zwaluwe (ze zijn getrouwd op 16 juni 1661, zie https://images.memorix.nl/tlb/download/fullsize/6c5ec737-8c8d-7076-d4fa-7310a6cc1345.jpg ). Beide zijn daarvoor al gehuwd geweest. Jan met Jenneke Jansen van Dorst en Maria met Cornelis Corstiaensen. Van Jan's eerste huwelijk vind ik in Zevenbergen al een doop op 28 juni 1652. Jan Janssen van Leent moet dus rond 1625-1630 geboren zijn.

In ieder geval had hij een conflict had met zijn moeder, die in Maaseijk woont in het land van Gulick, omdat hij het geld dat hem erfelijk toekomt wil hebben. Blijkbaar wilde of kon ze het hem niet geven en daarom heeft hij beslag op haar goederen in Leende (grondgebied van Holland) laten leggen.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: