skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen Bhic

Jan Dircks in de Weijhoeve Veghel

Erik van den Elsen vertelde op 4 september 2021 om 08:38 uur
Via Jan Claes Raedemaecker (getrouwd met Maria Jan Dircx van den Heuvel en later met Jenneke Peters van de Brandt), gedoopt 25-01-1639 te Veghel, gestorven 2-2-1722 te Veghel, kom ik bij het echtpaar Claes Jan (Goijaerts) Timmerman, getrouwd met Henrica Jan Dircks.
In een poging haar ouders te vinden stuiten ik op het volgende:

298 Er is kwestie gerezen tussen Joost Jan Dirckx, mede zich sterk makend voor zijn zwagers Claes Janssen Thimmerman en Aernt Peters, ter ene zijde en Matthijs Willem Meussen ter andere zijde. Een verschil van mening over een testament gemaakt door Jan Dirckx inde Weijhoeve en Anneken zijn huisvrouw. Ze zijn tot een volgende oplossing gekomen. Mathijs Willems voorschreven erft uit het sterfhuis van Jan Dirckx inde Weijhoeve, zijn huisvrouws schoonvader, een bed met twee paar slaaplakens, een saets en 8 gulden. Daarmee is hij tevreden en behoeft niets meer uit het sterfhuis.
Datering: 05-01-1662 Pagina: 311 Soort akte: Geschil Plaats: Veghel.

Mathijs Willem Meussen is geboren op 21-1-1622 (dus zijn vrouw zou rond die tijd ook geboren kunnen zijn) te Veghel en Aernt Peters is Aert Peters Verheijden.

Hier denk ik dus de ouders gevonden te hebben en vast te stellen dat Joost Jan Dircks haar broer is.

Het volgende document bevestigt dat:

174 Jan Diricxsen in de Weijhoff heeft 'hem bestelt aen Joost Jan Diricxsen, sijnen soone, om bij hem te hebben eeten ende drincken, slapen ende wassen, reyningen, dienen, soo ende gelyck den stock des ouderdoms behoort' en dat het eerste jaar voor 55 gulden 'met alle de hopstaken den selven Jan toebehorende' en de volgende jaren voor 55 gulden 'ende hoij in Huygenbus met het lant int Heytvelt by hem jairlycx oock te gebruycken' en dat voor een periode van 9 jaren. 'Ende heeft den voorschreven Jan Diricxsen begeert sijn handt te willen stueren door dijen hij is geslagen met blintheijt om te stellen sijn gewoonlyck handt merck, sijnde St. Anthonis cruys'. Getuigen: Goijart Peter Rutten en Hendrick Dirck Jacobs, schepenen. Getuigen: Joost Jan Dirckx verklaart op 01-02-1663 van deze 'bestellingh' voldaan te wezen. Getuigen: G. Roeffs en Jacop van der Hagen, schepenen. Datering: 25-4-1657 Pagina: 157-158 Soort akte: Schuldbekentenis Plaats: Veghel

Er staat hier "sijne soone", dus dat is mooi.
Ik schat dat Henrica Jan Dircks ongeveer in 1610/15 geboren moet zijn, daar ze 0- 26-10-1636 in Veghel trouwt.
Joost Jan Dircks, getrouwd met Engelke Henrick Thijssen krijgt zijn eerste kind op 11-11-1631, dus die zal ergens rond 1605 geboren zijn.

Dan tref ik het volgende aan:
237 Deze akte is doorgestreept. Jan Jan Diricx in de Weijhoeve verklaart 125 Carolus gulden schuldig te zijn aan Jan Jan Tonissen en Henrick Peters van Vorstenbos als voogden over de minderjarige kinderen van wijlen Joost Peterssen ten behoeve van Dirick Peters Pottenbecker voor geleend geld. Getuigen: Jan Janssen van Asten en Aert Geritssen, schepenen. Bijschrift: 'gedoijt ende gecasseert'. Datering: 25-2-1642 Pagina: 183-184 Soort akte: Schuldbekentenis Plaats:
Veghel

Waarbij ik in eerste instantie aanneem dat het hier gaat over een broer van Henrica en Joost, maar het zou ook de vader kunnen zijn, het komt immers voor dat men een zich herhalend patroniem weglaat.

Tot zover ging het goed, tot ik het volgende vond:

169 Op 19-02-1661 is Jan Diricx in de Weyhoeff in Vechel overleden zonder wettige kinderen na te laten bij zijn vrouw Agata dochter van Aert Henricxsen, zoals Dirk Henricx Verheyden en Aert Jan Aerts den Jonge verklaarden, 'als ten deele erffgenamen van de voorschreven Agata van het 1/6 deel in 'eenen hoijbemt, gelegen tot Vechel int Abroeck', waarover de collaterale succesie moet worden betaald. Het goed wordt getaxeerd op 65 gulden. Getuigen: Matijs Peters en G. Roeffs, schepenen.
Datering: 7-3-1661 Pagina: 27-28 Soort akte: Taxatie Plaats: Veghel

"zonder wettige kinderen na te laten"! Hoezo?
De genoemde Agatha (in regest 298 is sprake van een Anneken), heb ik teruggevonden:

RK dopen, trouwen en begraven 1626-1684
Overledene: Agatha Jans Theodori
overleden op 08-07-1638 te Veghel.
Diversen: in de Weijhoeve, oude vrouw

Laat haar hier een jaar of 60-65 geweest zijn, dan is ze geboren rond 1575. Dus de Jan Dircks die sterft op 19-02-1661 zonder wettige kinderen kan niet de broer geweest zijn van Joost en Henrica.
Eventueel kan Jan Dircks eerder getrouwd zijn geweest met ene Anneken, waar hij wel kinderen van heeft.
De vrouw van Mathijs Willem Meussen zou rond 1620 geboren kunnen zijn, dus Agatha zou qua leeftijd ook haar moeder kunnen zijn geweest.

Hoe zit dit nu?

Nog een andere vraag, wie zijn de ouders van Claes Jan Timmerman?

Ben benieuwd naar jullie reacties.

Reacties (9)

Norah zei op 4 september 2021 om 12:24
Jan Dircx in de Weijhoeve x Anneken Jan Tonis.
Nistelrode, (ca. nov.) 1638.

Agatha en Anneke zijn niet dezelfde personen, heel ander patroniem.
Cornelis
Cornelis zei op 4 september 2021 om 13:04
Misschien deze Jan Claessen van Erp, Timmerman ?


7700.45 Index schepenprotocol Veghel (7700.45)

206 Deze akte is doorgestreept.
De weduwe Enneken Lambert Jan Aerts heeft verkocht aan Jan Claessen van Erp, timmerman, een erfcijns van 5 gulden, te betalen uit een 'stuck tuelants', gelegen in den Berch, groot ontrent 2 lopensaet
* e.z. en a.z.: de verkoopster
* e.e.: de gemeijnte van Vechgel
* a.e.: Marten Donckers
De verkoopster heeft dit goed vernaarderd van Claes Jan Claessen toen ze weduwe was. De erfcijns is aflosbaar met 100 gulden.
Getuigen: Gerit Arians en Gheryt Janss van Dyeperbeeck
Bijschrift: deze erfcijns is op 09-02-1650 afgelost in presentie van beide partijen. Quod attestor: Johan Heessel, vice-secretaris
Erik van den Elsen zei op 5 september 2021 om 09:03
Beste Norah,
Ik kan niets terugvinden over een Jan Dirx in de Weijhoeve die met een Anneken Jan Thonis getrouwd is in Nistelrode. Kan je me helpen die gegevens te vinden?
Als deze Jan in 1638 getrouwd is, dan kan hij niet de vader zijn van Henrica en Joost. hij zou dan wel een broer kunnen zijn.
Erik van den Elsen zei op 5 september 2021 om 09:03
Dank je wel Cornelis, ik ga dit onderzoeken.
Norah zei op 5 september 2021 om 11:14
Hallo Erik,

Je kunt deze Jan terugvinden door -wildcards- te gebruiken.
BHIC; stamboom > personen zoeken. In dit geval wordt het: w*hoeve j*
Hij is onder deze naam ook nog een paar keer getuige in Veghel.
Mvg.
Erik van den Elsen zei op 5 september 2021 om 15:37
Beste Nora,

Dat weet ik allemaal wel.
Mijn vraag was, waar haal je vandaan dat "Jan Dircx in de Weijhoeve x Anneken Jan Tonis.
te Nistelrode,trouwen (ca. nov.) 1638.
Dat kan ik nergens vinden.
Weet je nog waar je dat hebt gevonden?
Norah zei op 5 september 2021 om 18:57
Dag Erik,

Als je het gevonden hebt zoals ik dat doorgaf, dan zie je zo de akte(scan) rechts staan. Je kunt die aanklikken, en dan zie je de huwelijksinschrijving ongeveer in het midden. Wanneer je zou twijfelen aan het jaar, dan ga je een bladzijde terug, en dan zie je ook goed dat het 1638 is, waarschijnlijk in oktober of november.
Mvg.
Erik van den Elsen zei op 5 september 2021 om 20:22
Ja, gevonden! Dank je.
John zei op 14 september 2021 om 15:09
Jan Dircx in de Weijhoeve x Anneken Jan Tonis.
Nistelrode, (ca. nov.) 1638. kunnen Nooit de ouders zijn van Joost Jan Dirckx Hij laat zijn eerste kind (Elisabeth) dopen te Veghel 11-11-1631 get: Joannes Matthiae Rufi en Elsabeta Joannis Dionisii.
Ik zou dan eerder denken dat Jan een broer is van Joost

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: