skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Vader of zoon?

Robby vertelde op 9 januari 2019 om 18:26 uur
Ik vraag me af wat ik kan opmaken uit de volgende index:

’s-Hertogenbosch, ??-07-1518: Huijbert Jansse cum suis, land Heeswijk. Jan Huijberts procuratie de stad s'Bosch momboirbrieff [Bossche protocollen inv.nr. 1289, fol. 228v].

Is Jan Huijberts dan de zoon van Huijbert Jansse of de vader? Of valt daar niets over te zeggen?

Reacties (13)

Maurice zei op 9 januari 2019 om 19:29
Ik zou denken dat Jan Huijberts volmacht heeft om namens Huijbert Jansse op te treden ...
Maurice zei op 9 januari 2019 om 19:31
Vergeten te zeggen: het is niet duidelijk of Jan Huijberts nou optreedt als vertegenwoordiger van een meerder- of minderjarige. Dus ik denk dat het niet uit die index op te maken is.
Maurice zei op 9 januari 2019 om 19:36
Ik heb even geGoogled:
"De volgende vermeldingen zijn van zijn (vermoedelijke) zoon Huijbert Jansse die rond 1490 geboren
zal zijn.
Huijbert (1430) bezit land te Poppel en Jan (1460) bezit daar een hofstede. Het staat niet vast dat het om de zelfde locatie gaat, maar het is een aanwijzing dat Huijbert de vader is van Jan.
Als alle onderstaande vermeldingen zijn toe te schrijven aan dezelfde Huijbert dan kunnen we constateren dat hij een welgesteld persoon was. Tussen 1567 en 1577 treed een tijdsprong op van 13 jaar waarin geen transcripties bekend zijn. Dit zou kunnen betekenen dat Huijbert in 1567 is overleden en de vermeldingen uit 1577 zijn kleinzoon betreffen.
In de akte in 1564 wordt de persoon Huijbert Jans Huijberts genoemd. Dit is een aanwijzing dat de secretaris het verschil duidelijk wilde maken met zijn
opa die immers ook Huijbert Jans werd genoemd"
Robby zei op 9 januari 2019 om 20:56
Dag Maurice,
Bedankt voor je reactie. Ik hoopte dat het transcript een bekende vaste vorm volgt, waaruit iets is af te leiden. Maar waarschijnlijk heb je gelijk dat het zo niet te bepalen is. De oorspronkelijke akte lijkt veel meer informatie te bevatten, maar ik heb de deskundigheid niet om die te lezen.

De link waar je naar verwijst, betreft mijn eigen onderzoek. Ik heb een hypothese hoe Jan en Huijbert elkaar enkele generaties lang elkaar opvolgen, maar de onderbouwing moet nog beter. Als uit bovenstaande akte zou blijken dat Jan de vader is van Huijbert dan versterkt dat de hypothese.
Jeanne1 zei op 9 januari 2019 om 22:39
Robby, je kunt de originele akte op het forum van "Wat staat daer" plaatsen. Daarop zitten mensen die je kunnen helpen met de transcriptie en je kunt je vraag aan hen voorleggen, Succes!
robby zei op 10 januari 2019 om 10:04
De verleiding is groot, maar aarzel om een hulp te vragen een hele akte te vertalen. Daar gaat vaak toch heel wat tijd in zitten.
Robby zei op 10 januari 2019 om 13:00
Dag Anton,
Ik heb het nagekeken en je hebt gelijk. Blijkbaar is er bij de verwerking door mij iets fout gegaan en zijn de 2 stukken tekst "aan elkaar geplakt". Vervelend is dat. Bedankt voor jouw opmerkzaamheid. Ik heb het meteen gecorrigeerd. Die moiboirbrief blijft me wel intrigeren. Jammer dat ik het niet kan lezen.
Anton zei op 10 januari 2019 om 18:39
Dag Robby,
ik heb hieronder een transcriptie van de betreffende akte geplaatst.
Ik ben alleen bang dat de omschrijving 'Jan Huijberts procuratie de stad s'Bosch momboirbrieff ' zoals die in de index staat niet klopt, of eigenlijk bij het invoeren van de index verkeerd is geinterpreteerd: het gaat hier nl. om twee akten:
1. Jan Huijberts procuratie
2. de stad s'Bosch momboirbrieff (betreft de kinderen van ene Goessen Bloemarts)
Maar misschien maakt de inhoud van de akte waarin de in Londen [!] woonachtige Jan Huijberts zijn in Den Bosch wonende broer Henrick Huijberts machtigt om twee van zijn obligaties in Den Bosch te innen.

Wij Bogart et Broeck scepenen in sHertogenbosch
doen condt enen ijegelijcken, dat opten dach van huijde
datum des briefs voir ons gestaen is geweest Jan Hu-
brechs soene woenech als hij seeghde tot Lonnen in Engelant, ende
heeft gegeven ende verleent ende mitz desen brieve
//
geeft ende verleent Henricken Huijberchs ss sijnen brueder onsen
inwoenende medepoerter vrij ende volcomen macht in zijnen name
ende van zijnre wegen alsulcken vijff nobels ende thien stoeters
als Jan Dircxss van Hedel den voirs Jan Hubrechs soen
bekent heeft gehadt sculdich te wesen ende sculdich is te betalen nae inhou-
de van enen hantscrijft dair op gemaect; Item ende noch alsulkene
seven ende twentich st. ende thien penningen als Willem Ariaens
soen vanden Hezeacker bekent heeft gehadt sculdich te wesen
den voirs Jan Hubrechsss ende sculdich is te betalen oic nae inhoudt van enen
anderen hantscrift dair op gemaect, te manen, te heijsschen, te
ontfangen vanden ontfange quitancie te gevene ende quijtsceldinge
te doen, die voirs penningen oick ofs noot weer met recht te
vervolgen ende te versuecken ende allet dair inne ende mede te doen
dat die voirs Jan Hubrechs soen, daer inne soude moigen ver-
volgen ende solliciteren, oft hij present jegenwoirdich ende voir
oigen weer; Geloevende Jan Huijbrechs ss op te verbijntenisse van
zijnen gueden vast ende stedich te houden allet geen dat bijden
voirs Henricken Huijbrechts soen zijnen brueder dair inne gedaen
vervolcht ende voertgekeert zal werden sonder ennich wederseggen.
In kennesse der waerheijt soe hebben wij scepenen voirs onse
zegelen hier aen doen hangen, gegeven opten ix-en dach der maent
van julio.
robby zei op 10 januari 2019 om 19:32
Wouw dat had ik niet verwacht. Je maakt me er erg blij mee!

De transcriptie roept inhoudelijk wel veel vragen op. Als ik het goed begrijp dan staat Jan Hubrechts zoon 'ineens' voor de schepen in 's-Hertogenbosch en zegt dat hij in Londen woont en daarom een oude schuld wil inlossen en zijn broer wil machtigen om een vordering te innen.
In de akte staat zijn eigen voornaam niet genoemd. Het zou Hubrecht Jan Hubrechts kunnen zijn (Hubrecht de zoon van Jan Hubrechts). Maar als zijn broer heet Henricken Huijbrechts. Dat lijkt niet te kunnen kloppen. Die zou dan Henricken Janssen moeten heten, of Henricken Jan Huijbrechts.
Overigens zie ik in opvolgende jaren nog aktes met een Huijbert Jansse. Of hij is weer terug gekomen uit londen, of er was nog een tweede persoon met de zelfde naam.

Wat betekent 'ss' in de akte?
Anton zei op 10 januari 2019 om 19:58
ss staat voor zoon.
De handelende persoon in de akte heet 'Jan Hubrechs soene', zijn voornaam is dus Jan en zijn patroniem is Hubrechs soene of Huijberts of in welke variant ze het in die tijd allemaal schreven. Ik snap je opmerking dat zijn eigen voornaam niet is vermeld daarom niet: hij heette Jan, zijn broer Henrick, beiden waren zonen van Hubrecht / Huijbrecht.
Robby zei op 10 januari 2019 om 20:06
Oooo, ik dacht dat 'Jan Hubrechts soene' betekende 'de zoon van Jan Hubrechts' maar het is 'Jan de zoon van Hubrecht.

Super bedankt Anton, ook voor de toelichting!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: