skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

van der heijden

pieter verbunt vertelde op 15 januari 2008 om 19:00 uur
Momenteel werk ik aan een genealogie
van der Heijden uit St-Oedenrode. Als iemand mij kan helpen met de kinderen van Lambert Lambert Wouter v.d.H. ben ik hem daar dankbaar voor. Judocus
(Joost) Lambert is mij bekend. Hij trouwt St-Oedenrode ca 1680 met
Lijsbeth Aart Hendrik Aart Habraken.

Reacties (3)

C.J.Verhoeven Haaren zei op 16 januari 2008 om 10:41
Mijn schoonvader:
Lamb.v.d.Heijden geb Haaren 30-08-1886
overl ,, 25-05-1968
Thomas v.d.Heijden geb.,, 03-03-1845
overl. ,, 05-12-1921
Arnoldus v.d.Heijden St.Oed. 23-01-1813
in Haaren overl. 16-02-1889
Lamb. v.d.Heijden St Oed. ??
pieter verbunt zei op 16 januari 2008 om 11:09
Bedankt voor je reaktie, maar we moeten nog 200 jaar verder terug.
Overigens wemelt het in St Oedenrode van de "van der Heijdens".
Willie Damen van de Mosselaer zei op 18 januari 2008 om 10:01
Kijk eens op mijn website met veel informatie over Sint-Oedenrode.
http://home.hccnet.nl/w.mosselaer
Dit staat er nog niet op.
Inventaris 115 jaar 1647 folio 172 Jan sone wijlen Lambert Janssen van der Heijden heeft vercocht aen Marije huijsvrouw Adriaen Lambrechts vander Heijden eene jaerlijcke loschrente van ses gulde, ende bij wijlen Jan sone Willem Geraert Sanders erffelijck vercocht hadde Jannen, sone wijlen Lamberts van Taertwijck. Vuijt secker stuck weijvelt genoempt den acker gelegen ter plaetse Ollant gelijck dat bij schepenenbrieven 26 anuarij 1568 gepasseert. Ende welcke renthe bij doode ende afflijvicheijt des voorschreven Jan Lambrechts van Taert wijck gesuccedeert sijnde op Catharina dochter Jans Geraerts. Soo was deselve renthe onder ander verstorven, bij doode voorschreven Catharina op haer gerechte erffgenamen, te weeten op de voorschreven Jannen Lambrecht vander Heijde c.s. ende welcke renthe tegenwoordich bij de de erffgenaemen Dirck Dirck Otters jaerlijcks wert vergolden.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: