skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

voor gevorderden denk ik...

Sanne vertelde op 14 mei 2022 om 22:39 uur
Beste lezer,

Mijn betbetovergrootmoeder is Mechelina Aarts geboren op 7 september 1815 te Schijndel.
De lijn gaat als volgt verder:

Mechelina Aarts x Hendrikus van den Heuvel (geb. 31 januari 1824 te Schijndel)

Arnoldus Aarts (geb. 11 juli 1777 te Schijndel) x Johanna van Liempd (geb. 16 april 1785 te Schijndel)

Jan Aert Jan A(e)r(d)ts (geb. 5 april 1744 te St.-Oedenrode) x Catharina Johannes van Heume(n) (geb. 15 december 1751 in St.-Oedenrode)

Arnoldus Jan Aerts / Arts / Aarts (geb. 31 januari 1704 te St.-Oedenrode) x verm. Elizabetha Joannis van den Mosselaer

Jan Aarts (geb. 1674 (of jan 1675) – ovl. voor 1735) x Elisabeth ('Lijsbeth') Lambers van Dinter (geb. ca. 1676 (vlgns. trouwakte) – ovl. na 1735). Ze trouwden 23 januari 1702 te Sint-Oedenrode. Vreemd genoeg heb ik – behalve Arnoldus die op 31 jan. 1704 geboren werd – geen enkel ander kind van hen kunnen vinden. O.b.v. de doopgetuigen van de kinderen van Jan Aert Jan Aerts (geb. 1744), zou ik vermoeden dat er minstens nog een zus moet zijn genaamd Anna Maria. Bij de doop van het laatste kind van Jan Aert Jan Aerts (1744) – Elisabet geb. te 1758 – in nl. een Anna Maria Joannis Aerts getuige. Bij de dopen van haar broers en zussen zie ik ook een Elisabeth Jan Aerts, maar dat kan heel goed oma zijn die haar getrouwde naam gebruikt (bij de dopen in haar familie zie ik dezelfde naam).

Ik ben toch zo nieuwsgierig wie nou de vader is van Jan Aarts (1674-5). Is het gewoon Aert, net zoals Madonna en Beyoncé, of komt er toch nog een achternaam boven tafel? Ondanks dat zijn vrouw Elisabeth doorgaans haar volledige naam gebruikt (Lambers van Dinter), kan ik in schepenarchieven niets vinden wat me helpt me de volgende stap na deze Jan Aerts. En ook hun kinderen vind ik niet.

Wie is hier handig mee?

Hartelijke groet, Sanne

Reacties (19)

Max zei op 15 mei 2022 om 11:52
Er zijn inderdaad niet meer kinderen te vinden. Wel nog een schepenakte waarin ook Aert Jan Aerts wordt genoemd. Mogelijk is Jan Aerts al vroeg overleden:

7636.178 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.178)
107 Deijling tussen Lambert Sigmans als momboir van de onmundige kinderen Francis van Dinter en Marie Sigmans. Peeter van Dinter. Joost van Dinter. Tijs Jansse als in huwelijk hebbende Jenneke van Dinter. Pauwels Ariaans als in huwelijk hebbende Marie van Dinter. Lijsebet van Dinter weduwe Jan Aarts, geassisteert met Aert Jan Aarts haeren soon. Anneke van Dinter weduwe Jacobus de Poorter. Alle kinderen en erfgenaame Lambert van Dinter en Marie Jansse als sij leefde egte lieden, henne vaeder en moeder. Aan Joost van Dinter o.a. een huijs en hoff, gestaan ende gelegen ter plaatse opt Varrenhout, deen sijde en een eijnde de heer Kanars, dander sijde Lambert Sigmans cum sius, dander eijnde de condividenten. Aan Paulus Ariaans o.a. een vervallen schuer, staande bijt huijs van het eerste lot, met een kleijn hoffke daar aangelegen. Voor Elisabet van Dinter o.a. een turfschop,
staande bijt huijs int eerste lot.
Datering:
1734
Pagina:
384
Plaats:
Sint-Oedenrode

7636.182 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.182)
2 Inventaris gedaan maken bij Aert Jan Aarts weduwnaar weijlen Marie Ariaans van de Weijden, nu hem ter togte en sijne minderjaarige kinderen ter erfreg, alvoorens in tweede huwelijk te treeden met Elisabeth Janse van de Mosselaar. O.a. een kopere koijkeetel, groot omtrent twintig kannen. Een kopere handkeetel, groot omtrent agt kannen. Een tinnen waaterpot. Een beddekoets etc.
Persoon in schepenakte:
Marie Ariaans van de Weijden
Elisabeth Janse van de Mosselaar
Aert Jan Aarts
Datering:
1743

Bij de dopen van de kinderen uit het eerste huwelijk van Aart Jan Aarts zijn diverse getuigen Van Dinter. Vermoedelijk was hij dus zijn moeder's enige kind.
Max zei op 15 mei 2022 om 11:59
De genoemde Anna Maria Joannes Aerts is waarschijnlijk een halfzus van Jan Aart Jan Aarts, ged. 24-07-1738.
Sanne zei op 15 mei 2022 om 20:24
Hallo Max,
Fijn dat jij ook geen broers of zussen vindt van Arnoldus, ik weet dat je heel handig bent met dit soort dingen namelijk, ik begon al een beetje aan mezelf te twijfelen :)
Over Anna Maria Joannis Aerts: als ze een halfzus was van Jan Aart Jan Aarts, zou ze Anna Maria Aert Jan Aerts geheten hebben volgens mij, maar misschien zie ik het allemaal niet meer ... het zijn zoveel Jannen en Aarten :)
Hartelijke groet, Sanne
Max zei op 15 mei 2022 om 21:49
Ik bedoelde, dat ze een dochter was van Aert Jan Aerts en Maria Wijdeven, gedoopt in 1738, en dus een halfzus van de dopeling in 1758. Ik denk inderdaad dat er een 'Aert' in haar naam is weggevallen.

Misschien heb je nog iets aan de volgende akten, die mogelijk over dezelfde Aert Jan Aerts gaan, aangezien ook de eerder vermelde erfdeling over goederen op Varenhout ging:

7636.175 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.175)
109 Aart der Kinderen heeft in geregte verpagting uijtgegeven aan Aart Jan Aart een huijsinge, scheur, schop, teul, weij ende hoijland in sulke groote voegen ende manieren als Jan Willem Schovers in gebruijk heeft gehad gestaan ende gelegen alhier op Varrenhout.
Datering:
1728

7636.139 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.139)
37 Hendrik Francis van Dinter en Anneke Francis van Dinter sijne suster. De voornoemde vrouwpersoons geassisteert met Peeter van Dinter. Hebben getransporteert aan Lambert Peeter Sigmans gebroederen, o.a. een vijffde part onbedeelt in een huijsinge, hoff en aangelagh, geleegen op Varrenhout. Aan deen sijde mevrouw van Walbeek, dander sijde een steegdt, deen eijnde Aard Jan Aarts, dander eijnde de heer Cannarts. In de marge vermelding van Antonij van Dijck als in houwelijck hebbende Anneke van Dinter. De transportante aangekomen bij versterf en erffenisse van henne ouders.
Datering:
1742

Over Jan Aerts en Elisabeth van Dinther kan ik verder niets vinden. Voor wat betreft de dopen van Sint-Oedenrode wordt dat ook een moeilijk verhaal, omdat die ontbreken over de periode van ca. 1664 tot eind 1675. Er zijn bovendien ook geen familieleden van Jan Aerts bekend, wat het dus extra lastig maakt.
Ardi zei op 15 mei 2022 om 21:59
In mijn stamboom dortmans-steverink is eea opgenomen, de kinderen heten volgens mij later vd Nieuwenhuijsen
Gr Ardi
Max zei op 15 mei 2022 om 22:19
Ik denk dat de afstamming van Jan Aerts x Elisabeth van Dinther juist is.
Sanne zei op 16 mei 2022 om 09:04
Goedemorgen Max,

Heel erg bedankt voor alle informatie en zeker ook voor de check m.b.t. de afstamming Jan Aerts x Elisabeth van Dinther!

Hartelijke groet, Sanne
Max zei op 16 mei 2022 om 10:26
In bovenstaande pachtakte uit 1728 staan Adriaan van de Wijdeven en Lijsbet van Dinter, wed. van Jan Aarts borg voor de betaling van de huur van20 gl., 30 vaten rogge en 15 vaten boekweit. Dat is m.i. het bewijs dat Lijsbet zijn moeder is.
Max zei op 16 mei 2022 om 10:54
En ook nog een akte uit 1757:

7636.186 Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.186)
125 Peeter van Dinter, Joost van Dinter en Aert Jan Aerts soone van Lijsebet van Dinter en Hendrik soone van Francis van Dinter, mitsgaders Lambert van der Heijden als cooper van 't gedeelte van deese goederen. Gecompeteert hebbende Antonij van Dijk man en momboir van Anneke van Dinter, dogter Francis van Dinter ende Jacobus van de Meeracker als in huwleijk hebbende Maria Lambert Sigmans, welken sijne voorschreven vader Lambert Sigmans gekogt heeft het aanpart van Francis en Lambert, soone van Jan Hastenberg, die een soon was van Maria Lambers van Dinter getrouwt met Paulus van Hastenberg, en dus tesamen kinderen, kintskinderen en kintskints kinderen van Lambert Peeter van Dinter. Dewelke verklaerde volmagtig te maeken Jan van der Heijden inwoonder alhier, omme te verheffen ten name van Hendrik van Dinter, de helft van twee derde in de goederen van Nieuwenhuijse, geleege onder den Bos en Varrenhout, aen erve met eene sijde en beijde eijndens Jonkheer Cannartz, de ander seijde C. van Bonninghausen heere van Walbeek
Sanne zei op 16 mei 2022 om 11:03
Tja, er is nog één aanknopingspunt: Corstian vande Ven, doopgetuige 31 januari 1704
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/f64e9acc-4628-11e3-a747-d206bceb4d38

Normaal gesproken lukt het wel om zo'n doopgetuige aan de familie te linken, maar hier lukt dat me niet. Hieronder wat ik over hem (en zijn vermoedelijke directe familie) heb kunnen vinden. Maar geen link naar de familieleden die ik nu ken.

a.
https://proxy.archieven.nl/235/858BEB475FE3402C8349AEECCC034DD5
Jaar 1680:
Soo sullen die momboiren van het onmondige kint van wijlen Willem Jan Schovers verpachten (..) Verder vemelding van: Willem Jan Schovers, Goijert Corsten van de Ven, Claes Martens

b.
https://proxy.archieven.nl/235/183FE8C087624D52A58AF954D8AE076F
Jaar 1701:
Heijlken Peeters van Doesbuerch weduwe wijlen Peeter Corsten van de Ven woonende tot Best geassisteert met Adriaen van Hop woonende tot Liemde, een stuck teullant genoemt de Weijenhoff, gelegen tot liemde onder Vrelickhoven. (..) . Eeft vercofft aen Jan Willem Corsten wonende tot Liemde.
Aanvullend:
Heijlken van Doesburg en Peter van de Ven waren in 1683 getrouwd, in Oirschot én Best:
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/1b89b6fb-0549-5d60-0b6e-13730d89940f
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/7a1deb8d-e413-8099-0c41-bad2e0095ea7
Het zo kunnen zijn dat Peter van de Ven toen al weduwnaar was, want in 1680 doop een Petrus van de Ven een dochter met Helena van de Sande, doopgetuige o.a. Gordifidus Christianus van de Ven
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/889bb83d-2e5c-b389-3ac3-e8e0b81eb565

c.
https://proxy.archieven.nl/235/EA1977E86FB142EAA3A2DDCB032C7EAE
Jaar 1704:
Reeckeninge bewijsch ende reliqua die welcke mits deesen sijn doende Gerit Dierckx van Rijsinge ende Corstiaen Goijers van de Ven als momboiren vande onmondige kijnderen wijlen Jan Jan Peeter Maes verweckt bijde selve ende bij wijlen Maijken Lenarts sijne gewesene huijsvrouw. (..)

d.
https://proxy.archieven.nl/235/0B72C41909E14197A5292FD44D2B0082
jaar 1711:
Testament van Jenneke Lendert Aert Tijsse ende Cathalijn haere suster. Genoemde Personen: Corstiaen Goijers van de Ven haere swager daer sij tegenwoordich bij sijn woonende.

e.
https://proxy.archieven.nl/235/59F721AEAFC74A3ABDE6B092971DEC8B
Jaar 1711:
Soo heeft de heer Petrus van Gestel medecine docter als mondelingh lasthebbende soo hij verclaerde van Jonker Mathias van Cannert heere in Turnhout en Beerse etc., in gerechte verpachtinge uijtgegeven aen Corstiaen Goijers van de Ven, eene hoeve bestaende in (..) gelegen ter plaetse opt Varenhout.

f.
https://proxy.archieven.nl/235/DC7E84318C154FBCB5BB26809CDAC279
Jaar 1713:
Jan Lambert Hermans woonende tot Best een stuck hoijlant, gelegen tot Liempt onder den hertganck van de Hoofstraet. Hem vercoopere bij testament van Jenneke Corstiaens Goijers van de Ven sijne gewesene huijsvrouwe erffelijck aengecomen. Heeft hij vercoft aen Willem Bouwers
Aanvullend:
In 1671 doopt het echtpaar Jan Hermans en Joanna Corstyaens van de Ven in Best een zoon Corstiaan, doopgetuigen: Hijlwigis Corstiaens van de Ven en Godefridus Jacobus van Doremal
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/a19d4148-8816-3566-5c21-bcf43fffcbac
In 1677 zelfde echtpaar, doop zoon Henricus, doopgetuige o.a. Petrus Christianus van de Ven
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/b0051d6d-9b70-7840-1eb4-d761b00fe6f6
In 1680 zelfde echtpaar
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/7f83c84f-3183-92e0-54d9-9614460179c6

g.
https://proxy.archieven.nl/235/27BD053BFCFA40E9B2E79D65639AC60F
Jaar 1716:
Soo heeft de heer Johannis Hiacinthus van Cannaert in gerechte verpachtinge uijtgegeven aen Corstiaen Goijers van de Ven, eene hoeve bestaende in huijsinge, schuer, schop, hoij, weijde ende teullant, soo ende gelijck hij pachter dat tegenwoordigh in sijn gebruijck is hebbende. Gestaen ende gelegen binnen de vrijheijt Sint Oedenrode ter plaetse opt Varenhout.
h.
https://proxy.archieven.nl/235/C0765E8443944AD2AF694F9F640CF2C8
Jaar 1730:
Cathalijn Lenders verclaarde op te dragen en volle eijgendom over te geven aan ende ten behoeve van Corstiaan Goijers van de Ven haare broeder haar geregte aanpart.
i.
https://proxy.archieven.nl/235/8785EB9819774E0C97293FFC4255476A
jaar 1736:
(..) Alle de vaste goederen van de erffgenamen van Peeter Leenders en gekomen van de selve gelijk ook de verdere die sij besitten met naame Catalijn Linders, Corstiaan van de Ven als getrouwt geweest met de suster van Peeter Leenders, de kinderen van Hans Linders en van Aert Linders. Bestaande in o.a. een huijs en hoff, ter plaatse in den Bosch, (..)
j.
https://proxy.archieven.nl/235/D41B701662F04565AD0D3398F4EC50B6
Jaar na 1737:
Soos al Corstiaan Goijaarts van de Ven verkoopen eenige koopen rogh en soomer graanen (..)
Sanne zei op 16 mei 2022 om 11:31
Goedemorgen Ardi,

Jij ook heel erg bedankt voor de hulp!
Over de naam 'Van Nieuwenhuizen':
je brengt wel een heel interessant punt naar voren, doopgetuige bij Catharina Arts in 1753 is nl. Arnoldus van Doormalen getuige:
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/1b0d8445-2d7a-e461-f4f6-8e55758c3000
volgens mij is hij in datzelfde jaar getrouwd met Maria Aart Janssen van Nieuwenhuijsen (geb. te St.-Oedenrode)

https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/dcd70a8d-f9d9-e89d-6b80-4659b706b674
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/5f6a3dd3-0ed6-ac8a-0d1d-72ffeed05169

Ik kan alleen de conclusies die we aan deze feiten mogen verbinden nog niet zien...
Sanne zei op 16 mei 2022 om 11:48
Nog een aanvulling:

In mijn zoektocht naar Corstiaan van de Ven (doopget. 1704) stuitte ik overigens op deze doop:
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/fbc8fa06-4628-11e3-a747-d206bceb4d38
Henricus Gilis vder Hijden en Meghtildis dopen in 1722 in St.-Oedenrode een dochter, getuigen: Ioanna Corsten vande Ven en Lendert Arts.
Aangezien ik deze Lendert Arts al vaker gezien had, keek ik daar wat beter naar. Volgens mij is het deze:
* 1722 in St.-Oedenrode getrouwd met Barbara Otters (bruidegom: Lendert van den Niuwehusen)
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/7fd30a29-d04a-a50a-1e57-1b19053223c1
* 1723 in St.-Oedenrode doop eerste kind: Arnoldus (!)
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/fc0f0c58-4628-11e3-a747-d206bceb4d38
Max zei op 16 mei 2022 om 12:05
Als Lendert Arts van den Nieuwenhuijsen familie van Aert Jan Aerts was, dan zou je kunnen verwachten dat Aert of zijn vrouw (of zijn moeder) ook een keer getuige waren bij de dopen van zijn kinderen, maar dat is niet het geval.

Corstiaen Goijers van de Ven woonde ook op Varenhout en was getrouwd met Lijsbet Lenders (Aert Tijsse).

Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.169)
97 Testament van Jenneke Lendert Aert Tijsse ende Cathalijn haere suster. Genoemde Personen: Corstiaen Goijers van de Ven haere swager daer sij tegenwoordich bij sijn woonende.
Datering: 1711
Max zei op 16 mei 2022 om 12:09
Misschien dan toch?

(Akte)datum: 08-02-1677Plaats: Sint-Oedenrode
Dopeling
Joes Jansen
Vader
Arnoldus Jansen
Moeder
Joa
Getuige
Leonardus Art Tijsen
Maria Jansen
Sanne zei op 16 mei 2022 om 12:46
Goh Max... ik dacht, laat ik dan eens naar de huwelijken kijken...
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/2d185bbb-662f-6948-b19c-cbe78e45208b
1663 te St.-Oedenrode: Arnoldus Janssen van de Venne x Joanna Laurentii Lenarts
Dan zijn we dus weer bij Van de Ven :)
Aangezien dat de doopgetuige is bij de doop van Arnoldus (1704), is dat toch de meest directe link in mijn ogen...
Max zei op 16 mei 2022 om 12:59
Er zijn meer mogelijkheden, bijv. ook Aert Jans van Erp getrouwd met Janneken Daniels van den Hurk op 07-08-1666. Het is voorlopig alleen maar speculeren.
Max zei op 17 mei 2022 om 10:24
Genoemde Jenneken Daniel Lenardts van den Hurck, wordt in 1676 weduwe van wijlen Aert Jan Aerts genoemd, dus die kan het niet zijn. Ik weet niet of ze kinderen had met Aert Jan Aerts. Aert Jan Aerts is een populaire naam in die tijd in Sint-Oedenrode :)
Sanne zei op 17 mei 2022 om 11:29
Goedemorgen Max,

Nee, het is echt niet te doen...
Maar toch blijf ik op die doopgetuige Corstiaan vande Ven terugkomen, dat is de laatste concrete aanwijzing:
https://bhic.nl/memorix/genealogy/search/deeds/f64e9acc-4628-11e3-a747-d206bceb4d38

En dan vind ik dat huwelijk i1663 te St.-Oedenrode tussen Arnoldus Janssen van de Venne en Joanna Laurentii Lenarts toch heel opvallend.

Maar we gaan het nooit weten vrees ik, dus laten we het maar loslaten :)

Jij in ieder geval heel erg bedankt voor alle hulp!
En een hartelijke groet, Sanne

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: