skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Wie was Jenneke Jacobs, vrouw van Jan Teunisse van Kessel (1668-1715 te Geffen)

Peter vertelde op 19 oktober 2021 om 10:41 uur
LS
Ik ben opzoek naar meer informative over de vrouw van Jan Teunisse van Kessel (1668-1715 te Geffen), genaamd Jenneke Jacobs.
Zij moet omstreeks 1671 geboren zijn, en werd in 1701 vermeld als zijnde ongeveer 30 jaar oud. Ik weet heel wat over dit gezin, en ook de voorouders van Jan Teunisse van Kessel. Maar wat ik niet heb kunnen vinden zij: de afkomst van Jenneke Jacobs, en ook het huwelijk tussen Jan Teunnise van Kessel en Jenneke, omstreeks 1695. Ik heb gezocht te Geffen waar ze woonden en waar Jan geboren was, maar mogelijk kwam Jenneke van elders en zijn ze daar getrouwt. Jan had familie in Oss, maar daar heb ik ook geen huwelijk kunnen vinden. In 1699 vind ik de eerste doop van dit echtpaar te Geffen en later worden er nog meer gedoopt. Maar het blijkt dat ze toen al minstens twee kinderen hadden, Peter en Antonis, die later in de Archieven van Geffen vermeld worden en dus voor 1699 geboren moeten zijn.
Bij de dopen van haar kinderen te Geffen komen voor Marieke Cornelis Bruessen en Jacob Cornelis Bruessen. Deze heb ik niet kunnen plaatsen als verwanten van Jan van Kessel en zijn mogeliujk familie van Jenneke? De eerste betreft waarschijnlijk Marieke Jacob Jacobs van Griensven, vrouw van Cornelis Bruessen (weduwe in 1701) en de tweede is haar ongehuwde zoon Jacob, zoon van Cornelis Bruessen. Marieke en Cornelis moeten al omstreeks 1650 gehuwd zijn, en of zij echt familie van Jenneke Jacobs zouden zijn, weet ik niet.
Hieronder heb ik de gegevens staan die ik tot nu heb kunnen vinden. Mocht iemand Jenneke “herkennen” of weten hoe ik verder kan zoeken naar haar afkomst, dan zou dat fanatistisch zijn,
Vriendelijke groeten
Peter


Jan Tunisse van Kessel gedoopt 9 November 1668 te Geffen (RK) als zoon van Antonius Guiliams van Kessel en Margareta Claes Anthoni. Woonde na 1699 te Geffen maar de dopen van zijn eerste kinderen Peter en Anthonis en zijn huwelijk hebben mogelijk elders plaats gevonden (Nuland, Oss?). In 1702 was hij betrokken bij een onenigheid tussen verschillende personen te Geffen waarbij hij gewond raakte. Vermeld in 1706 als paardenmeester te Geffen. Begraven op 20 Augustus 1715 te Geffen als “Jan van Cessel, nalatende sijn vrouw en vier kinderen”. Gehuwd voor 1699 (tussen ongeveer 1688 en 1699)[Geen huwelijk gevonden in deze periode in RK Geffen trouwboek] met:
Jenneke Jacobs geboren in 1670-1671 zijnde in 1701 ongeveer 30 jaar oud. In Juni 1701 wordt zij vermeld als Jenneke de vrouw van Jan Teunisse van Kessel, zijnde “grof zwanger” [=dus van haar zoon Jacobus die in September werd geboren]. Bij de doop van haar dochter Bertha en zoon Jacobus, word zij Jenneke Jacobs genoemd, bij de doop van haar zoon Hubertus werd zij Jenneke Janssen [mogelijk Jenneke vrouw van Jan [van Kessel) genoemd. Zij trad mogelijk in 1734 op als Jenne Janssen van Kessel, getuige bij de doop van haar kleinzoon Joannes zoon van Jacobus en diens eerste vrouw Joostje Willems. Verder komt er bij de kinderen van Jacobus ook nog ene Jenneke Janssen als doopgetuige voor in 1751 en 1753. Bbegraven: 4 Mei 1741 te Geffen “Jenneke Jan van Kessel laat na, 3 kinderen”, Haar man was al in 1715 overleden en tussen 1715 en 1741 moet of Bertie of Anthonis overleden zijn.
Uit dit huwelijk:
1. Peter, geb. voor 1699 (begr. 29-10-1702 te Geffen als “kind van Jan van Cessel, vader en moeder leven nogh”)[waar komt de naam Peter vandaan?]

2. Anthonis, geb. voor 1699 (leefde nog in 1705)
3. Bertha vulgo Bertie, ged. 5-3-1699 te Geffen (RK)(get. Jan van de Sande, Marijke Cornelis Bruessen [Bruessen is gelijk aan Bruijstensz] waarschijnlijk gelijk aan Marieken Jacobs van Griensven weduwe van Cornelis Brussen)(ouders Jan Teunisse van Kessel en Jenneke Jacobs)
4. Jacobus, ged. 7-9-1701 te Geffen (RK)(get. Gertrudis Teunissen van Kessel en Jacobus Cornelis Bruessen)(zn van Jan Tunisse en Jennke Jacobs)(Jacobus Jans van Kessel, hoefsmid te Geffen, als “jongman woonachtig in de vrij heerlijkheid van Geffen” (otr./tr. (1) 30-5/14-6-1733 te Heesch Joostje/Josephina Willems Versteegh “geboren en wonende van Heesch”, begr. 11-8-1747 te Geffen “echtgenoot van Kobes Jan van Kessel, nalatende vier kinderen”, otr./tr. (2) 11-11/26-11-1747 te Geffen met Anneke Janse en RK 12-11-1747 te Geffen (RK) met Anneke Jansen “jongdochter, geboren en woonachtig te Geffen”. Mogelijk heette zij Anneke Jansen van Gemert. Anneke is overl. 12-2-1782 te Geffen.)
5. Hubertus, ged. 1-1-1706 te Geffen (RK)(get. Hubertus van Lent en Ariaentie Teunissen [Hubertus Henrici van Lent woonde te Oss en was gehuwd met Joanna Claessen, de zus van Mararetha Claessen, de moeder van Jan Teunisse van Kessel, en dus Oom van hem)(zn van Jan Tunisse en Jenneke Janssen)

Bijlage: ONA Geffen

Index schepenprotocol Geffen Inv. nr 79, Toegang: 7341, Pagina: 250, dd 28-2-1700
Lijste van de armme persoonen ende inwoonderen van Geffen die vande armme middelen leven bij de regenten van Geffen gedaen opstellen ingvoegen en manieren naer beschreve Jan van Kessel; Jenneke sijn huijsvrouw +; Peter sijn soon; Anthonij sijn soon; Barton sijn dochter
[Onduidelijk waarom er een kruis achter hun naam staat, en dit betekend vermoedelijk niet dat ze al overleden waren]

Index schepenprotocol Geffen Inv. nr 79, Toegang: 7341, Pagina: 250, dd 21-2-1701
Lijste van de armme persoonen ende inwoonderen van Geffen die vande armme middelen leven bij de regenten van Geffen gedaen opstellen ingvoegen en manieren naer beschreve met daarop
Jan van Kessel; Jenneken sijn vrouw +; Peter sijn soon; Antonij sijn soon; Bertjen sijn dogter –

Index schepenprotocol Geffen Inv. nr 79, Toegang: 7341, Pagina: 250, dd 3-3-1702
Lijste van de armme persoonen ende inwoonderen van Geffen die vande armme middelen leven bij de regenten van Geffen gedaen opstellen ingvoegen en manieren naer beschreve met daarop
Jan van Kessel; Jenneken sijn vrouw +; Pieter sijn soon; Anthonis den soon; Jacobus den soon; Bertien sin doghter -
[Zoon Jacob geboren]

Index schepenprotocol Geffen Inv. nr 79, Toegang: 7341, Pagina: 250, dd 16-2-1703
Lijste van de armme persoonen ende inwoonderen van Geffen die vande armme middelen leven bij de regenten van Geffen gedaen opstellen ingvoegen en manieren naer beschreve met daarop
Jan van Kessel; Jenneken sijn vrouw +; Anthonus den soon; Bertie de doghter; Cobus den soon –
[Zoon Pieter overleden]

Index schepenprotocol Geffen Inv. nr 79, Toegang: 7341, Pagina: 250, dd 22-2-1704
Lijste van de armme persoonen ende inwoonderen van Geffen die vande armme middelen leven bij de regenten van Geffen gedaen opstellen ingvoegen en manieren naer beschreve met daarop
Jan van Kessel; Janneke sijn vrouw +; Anthonij Janssen; Bertie Jansse; Jacobus Jansse –

Index schepenprotocol Geffen Inv. nr 79, Toegang: 7341, Pagina: 250, dd 3-3-1705
Lijste van de armme persoonen ende inwoonderen van Geffen die vande armme middelen leven bij de regenten van Geffen gedaen opstellen ingvoegen en manieren naer beschreve met daarop
Jan van Kessel; Jenneke d’vrouw +; Anthonij Jans; Bertie Jans; Jacobus Jansse –

Index schepenprotocol Geffen Inv. nr 79, Toegang: 7341, Pagina: 250, dd 6-2-1703 pagina 404-408
166 Compareerden voor heern schepenen van Geffen Claes Dinnissen van Tilborgh [tekent: Nicolaes Dionisius van Tilburg], Gilliam Eijmertz van Kessel, Arien Bruijsten, Willem Gremme, Hendrick de Booij [tekent: H.d.Booij], Adriaen Hendricx [tekent: dit merck heeft gestelt Adriaen Hendrickx], Geurdt Zighmans ende Hendrick [niet ingevuld] [tekent: Hendrick Zijmontz] inwoonderen van Geffen.
(1) Eerstelijck affte vraegen de getuijgen haeren ouderdom.
[1] Claes Dinnissen van Tilborg verclaerdt oudt te wesen 26 jaeren; [2] Gilliam Eijmerdtz van Kessel verclaerdt ontrent oudt te wesen 27 jaren; [3] Arien Bruijsten verclaerdt ontrent oudt te wesen 23 jaeren; [4] Willem Gremme verclaerdt out te wesen 30 jaeren; [5] Hendrick de Booij verclaerdt ont. out te wesen 32 jaeren; [6] Arien Hendricx verclaerdt ontrent oudt te wesen 32 jaeren; [7] Geurdt Zighmans verclaerdt ontrent oudt te wesen 24 jaeren; [8] Hendrick Sijmontz.
(2) Off sij getuijgen opden 27 december laestleden des naermiddaeghs tot den avont niet zijn geweest ten huijse van Willem Grem herbergier alhier en wie se daer hebben gevonden.
[1] verclaerdt tusschen lighte en doncker ten huijse van Willem Grem te zijn gecomen,e nde daer in de camer gevonden te hebben Geurdt Zighmans, Adriaen Bruijsten, Hendrick Zijmonts; [2] verclaerdt nae de clocke twee a drie uren aldaer ten huijse te zijn gecomen, en inde keuken te hebben gevonden Geurdt Zighamns, Jan van Kessel ende Jan Zeelen; [3] verclaerdt als den eersten deponent en inde keuken te hebben zien zitten Jan van Kessel ende Jan Lamberts; [4] verclaerdt dat hij op die tijdt aen zijn huijs is geweest en dat op die tijt aen zijn huijs is geweest Jan van Kessel, Jan Lamberts, Rijnier Schonck, Geurt Zigmans ….; [7] verclaerdt ten huijse van Willem Grem de clocke 3 a 4 uren te zijn gecomen en daer te hebben gevonden inde keuken Jan van Kessel, Jan Lamberdtz ende Rijnier Schonck
. 3) Off sij niet hebben gehoordt off gesien dat daer int geselschap wierde gekeeven off harde disputen waeren.
[1]. [2], [3] verclaeren hier niet van te weten, als mede Hendrick de Booij, Arien Hendricx ende den laesten deponent. [4] verclaerdt dat hij vande deel inde keuken comende heeft gehoordt, dat Jan Lamberts tegens Jan van Kessel zijde gij behoeft mij voor geen hontsvot te schelden; [7] verclaerdt dat Jan Lamberdts, Jan van Kessel ende Rijnier Schonck t samen harde woorden hadde.
(4) Off sij getuijgen niet hebben gesien dat Jan Theunissen van Kessel, Reijnier Schonck ende Jan Lamberdts daer int geselschap waeren off t diegenen niet zijn geweest die jegens den anderen questie hadde.
[1] verclaerdt dat hij wel heeft hooren seggen dat Rijnier Schonck ende Jan Lamberdtz questie jegens den voorn Jan van Kessel hadde; [2] verclaerdt als inden tecxt, maer geen pertinente woorden verstaen te hebben; [4] verclaerdt als inden tweeden, derden articull ende dat Rijn Schonck is opgestaen ende dat hij Jan van Kessel heeft vast gehouden, vertrouwende dat het niet anders was ten eijnde Jan van Kessel, Jan Lamberts niet soude molesteeren; [7] verclaerdt als inden tweeden derden articull; [3], [5], [6] en [8] verclaeren als inden twee3den en derden articull.
(5) Off sij getuijgen inde hande vande voornoemde Jan van Kessel, Jan Lamberts en Rijnier Schonck niet hebben gesien bloote messchen.
[1] verclaerdt dat hij is gecomen uijt de camer door de keuken, ende dat hem tegemoet is gecomen den voorn Jan van Kessel die een mesch inde hant hadde ende tselve op de vloer hadde laeten valle ende dat den voorn Jan van Kessel zijde ick hebbe het genoegh; [2] verclaerdt dat hij wel heeft gesien dat Rijnier Schonck iet inde hant heeft gehadt, maer niet voorde waerheijt off het een mesch is geweest; de verdere deponenten verclaeren hier niet van te weten.
(6) Off sij niet hebben gesien dat Jan van Kessel is gequest en wie hem den steeck heeft toegebragt.
[2] verclaerdt dat hij Jan van Kessel inde keuken op eenen stoel heeft zien zitten en dat hij hem tegemoet voerden neeff ick hebbe het genoegh en dat hij Jan van Kessel met toegebragt een sijn rock los trock ende de questsour aen hem deponent vertoonde; [3] verclaerdt dat hij is geroepen uijt de camer inde keuken ende daer den voorn Jan van Kessel op een stoel heeft vinden zitten, ende dat hij heeft gesien dat hij Jan van Kessel was gequest, en bloeijde, soo dat hij daervan aen zijn cleeren wier besondt. [4] verclaerdt niet gesien te hebben wie Jan van Kessel heeft gequest, maer wel dat Jan Lamberts nae hem heeft gestooten, ende dat Rijn Schonck sijn hant op lighte en nae hem Jan van Kessel toebragt. [7] verclaerdt wel gesien te hebben dat Jan van Kessel alsdoen is gequest geworden ende dat Jan Lamberdtz, Jan van Kessel, Rijnier Schonck, zijn hantgemeen geweest. De verdere deponenten verclaeren hier niet van te weten.
(7) Wat woorden Jan van Kessel spraeck, en hoe hij uijt het huijs is gecomen en wie hem aen sijn huijs heeft gebragt.
[1] verclaerdt dat hij heeft hooren seggen, dat Geurt Zighmans den voorn. Jan van Kessel heeft thuijs gebraght. Arien Bruijsten [3] verclaert dat hij den voorn. Jan van Kessel tot het huijs van Everdt van Ravestijn heeft gebragt. [7] verclaerdt dat hij Jan van Kessel buijten de vant hujs van Willem Grem heeft opgenomen en hem thuijs gebragt en verclaerdt dat hij deponent aen Jan van Kessel vroegh wie t hem gedaen hadde, denoterende daermede de quetsure, daat hij Jan van Kessel daerop antwoorde dat het Jan Lamberts gedaen hadde en soo hij stierff dat hij Jan Lamberts toe leij. De verdere deponenten verclaeren hier niet van te weten.
66a [VERVOLG AKTE]
(8) Haer getuijgen aff te vragen wat messchen nog inde hant waeren, nae dat Jan van Kessel was gequest.
[3] verclaerdt gesien te hebben inde hande van Reijnier een kniep messje. [4] verclaerdt dat hij een mesch op de vloer heeft vinden leggen ende dat het aenden heft bebloeijdt was wel mesch hij deponent aen den heer officier heeft overgegeven. De verdere deponenten verclaeren hier niet van te weten.
(9) Item de getuijgen aff te vraegen wat actien, woorden voor en nae de quetsure sijn voor gevalle en wat hun getuijgen verder van dese saecke bekent is.
Geurdt Zighmans verclaerdt dat voort gereght, Jan Lamberts jegens hem Jan van Kessel seijde dat hij op hem niet en mickte en dat hij den brouij van hem hadde, verclaerdt wijders dat als Jan Lamberts Rijn Schonck en Jan van Kessel hantgemeen waeren, hij met eenen stoel tusschen bijde heeft geslagen om te scheijde. [5] verclaerdt dat nae dat hij gehoordt hadde dat Jan van Kessel was gequest, dat Rijn Schonck gecomen is aent huijs van Jan Gijsberts herbergier alhier, ende dat hij door hem is geroepen uijt de keuken, en dat den voorn Rijnier Schonck jegens hem zijde, ick kome u adieu seggen, wat sij seggen dat ick een ongeluck gehadt hebbe. Den selven deponent verclaert dat ten selven tijde hij Rijnier Schonck heeft gesien ten huijse van Jan Gijsbert Jongers dat Reijnier Schonck hem vraeghde om een glas jenever jegens hem zijde kameraedt ist niet bedroeft dat ick nu moet gaen rijse, en ick hebbe niet inde sack, dat hij deponent vroegh de reden waerom, dat den voorn. Rijnier Schonck daerop antwoorde ick hebbe questie gehadt jegens Jan van Kessel, dat hij getuijgen daerop repliceerde, dit sal soo quaet niet zijn Rijn, dat den voorn Rijn Schonck daerop voeghden, ick hebbe mijn leven niet gestreecken, maer het werck ddat lijter toe. Den laesten deponent verclaerdt dat dien avont dat Jan van Kessel is gequest, Rijn Schonck hem is gemoet aende middeldeur vande keuken en camer int huijs van voorn. Willem Grem, dat den voorn. Rijnier Schonck hem versogt dat hij nae zijn huijs soude gaen, en haelen zijn paerdt, en brengen bij hem Rijnier Schonck, dat hij daerop is gegaen aent huijs van hem Schonck, en sijn vrouw nae t paerdt heeft gevraeght dat de vande voorn Schonck daerop zijde ick er salder naer toe gaen en sien hoe het staedt.

Index schepenprotocol Geffen Inv. nr 79, Toegang: 7341, Pagina: 250, dd 11-6-1701; 9-3-1702
95 Peter Becker [tekent: dit merck heeft gestelt Peter Becker] ruijter vande compagnie vande heere overste Baldewijn omtrent out sijnde 30 jaer ende Jenneke huijsvrouw van Jan Teunisen van Kessel [tekent:dit merck heeft gestelt Jenneke van Kessel] jegenwoordigh grof zwanger zijnde out ontrent 30 jaren als daer toe door den gesworen Hendrick Ariens gerichtelijck gedaegt sijnde om getuijgenisse der waerheijt te geven ter instantie van de heer Thomas de Leeuw drossart van Geffen, verklaren onder solemnelen ede gedaen aen handen van Hendrick vanden Bogart president ende vande voorn. drossart hier toe versogt, dat sij op 6-6-1701 naernoems laestleden hebben gesien en gehoort dat de twee outste dogters vande voorn. drossaert De Leeuw staende aende deur en huijsinge vande voorn heere De Leeuw haer vader alwaer sij deponente hebben sien komen voor bij gaen een Margriet dogter van Hendrick van Riemsdijck vorster alhier dewelcke seijde onder andere schelt woorden gij donderse hoeren tegens de voornde twee ouste dogters vande gem. heere De Leeuw sonder gehoort te hebben de gem. juff. voor opgem. scheltwoorden eenige de minste reden of woorden tegens haer Margriet van Riemsdijck waren hebbende. 11-6-1701
[tekenen:] Hendrick vanden Boogaert; dit merck heeft Jan Peter Sighmans geschreven.

[in marge:] Voor Hendrick vanden Boogaert [tekent: hendrick vanden Boogaert], Gijsbert Janssen, schepenen in Geffen is verschenen Margrita van Riemsdijck [tekent: dit ist merck van Margriet Riemsdijck] doghter vande vorster alhier, dwelck door ons schepenen voorgelesen is de nevenstaende verclaeringe en sijde sij comaprante niet te willen ontkennen dat sij tgunt inde voors attestatie is vervat heeft gesegt, dogh verclaerde dat sulcx bij haer in een colaire en uijt haestigheijt is geschiet sonder daertoe eenige reden te hebben gehadt off dat de juffrouwen De Leeuw daertoe reden hadde gegeven en verclaerde sij comparante dat het haer van herten leedt is, wel wenschende dat sij t nooijt hadde gesegt als inde nevenstaende attestatie verclaerdt werdt gedaen en gesproocken te hebben, als wel wetende en seecker sijnde dat alle het geent bij haer geseght is is onwaer en dat de voors juffrouwen sijn eerbare jonge juffrouwen on besproocke van leven, versoeckende dient halven en oodtmoedig biddende d’hr drossaert De Leeuw en mejuffrouwen sijne doghters haer hetselve te vergeten onder belofte van diergelijcke niet meer te sullen doen maer ter contrarie de voorn heer drossaert en juffrouwen sijn ed. doghters alle schuldige eer en respect te sullen bewijsen en verclaere wij schepenen dat de voorn hr. drossaert De Leeuw en mejuffrouwen sijn ed. doghters ten dese sijde geensints wraeckgierigh te zijn en daeromme de voorn. Margrita van Riemsdijck de vors haere misdaet vergeven, mits voldoende de zegels tot dese en het beleggen vande verclaeringe gebruijckt. 9-3-1702

Index schepenprotocol Geffen Inv. nr 79, Toegang: 7341, dd 7-7-1705
110 Reijnier Schonck [tekent: R. Schonck], Jan van Kessel [tekent: Jan van Kessel] ende Gijsbert Jansen Jongers [tekent: Gijsbert Jansse Jongers] out president alle van competenten ouderdom ende inwoonderen van Geffen verklaren ter instantie van Hendrick de Booij waerachtigh te wesen, te weten den eersten comparant dat hij ontrent april 1704 bij ende present is geweest ende oock heeft helpen maken de coop van een bruijn ruijn paart bij eenen Jan Geurts woonnende tot Lijsselt vande voorn. De Booij gecocht staende die tijt op sijn vierde jaer ende dat voor de somme van 86 gulden. Ende den voornoemden tweeden comperant verclaert mede int het maken vande coopmanschap vant voors paert ten tijde voors bij en present geweest te sijn ende dat den voorn. De Booij wel espreselijck heeft gecondietisioneert dat hij cooper het selve paert op sijnen naem ten comptoore soude moeten laeten aenschrijve gelijck hij sulcks oock gelooft heeft te sullen doen; redenen van welwetentheijt aligerende dat sij deponenten ten selven tijde oock den wijncoop vant voorschreve paert mede hebben helpen drincken; ende den voornoemde derde deponent verclaert inde maent van maart 1705 met eenen Peter Willems onlangs alhier overleden ten huijsen van voorschreve Jan Geurts tot Lijsselt voorschr. geweest te sijn en gesien te hebbe dat gemelte Jan Geurts onder het discoureere vant voors paert de voors pas vant selve paart in hande heeft gestelt van voornoemde Peter Willems versoeckende dat hij die wederom in handen van voorn. De Booij te stellen en siende dat hij het voors paert niet op sijnen naem ten comptoore hadde laten aenteijckenen hij Peter Willems daar op seijde Jan Geurts het en deught niet, het en deught niet dat gij het paert niet aff en op uwen naem heb laten aenschrijve.
[tekenen:] Eijmert van Kessel; Mathijs van der Aelsvoordt [schepenen in Geffen]
ONA Oss, Toegang. 7365 Inv. 81 Akte 10 dd 12-6-1706
9 Jan van Kessel paardenmeester wonende te Geffen verklaart op verzoek van Lendert van Heumen president schepen alhier dat bij hem op 8-6-1706 door knecht van Van Heumen een zwarte ruin is gebracht die gewond was achter het rechter voorbeen tegen het hart met twee diepe steekwonden. Kwetsuren zijn toegebracht met kleine priem of ander fijn instrument, heel subtiel gedaan. Tijdens deze eerste visitatie constateerde hij dat het paard ongeneeslijk ziek was en zou moeten sterven. Nadat hij eerst alles geprobeerd heeft om het paard te genezen is het op 12-6-1706 gestorven.

Reacties (8)

Cornelis
Cornelis zei op 19 oktober 2021 om 12:41
In onderstaande;

7341.52 Index schepenprotocol Geffen (7341.52) 85;
Datering: 22-2-1704
Pagina: 183-189
Plaats: Geffen
Toegangsnummer: 7341
Inventarisnummer: 52
Bron: Schepenbanken
Geografische namen: Geffen

Jacob Jansse van Grinsven +
Jan van Kessel; Janneke sijn vrouw +; Anthonij Janssen; Bertie Jansse; Jacobus Jansse -

Nou weet ik niet wat die + betekent ?
Peter zei op 19 oktober 2021 om 13:26
Beste Cornelis,

Deze akte had ik boven al in mijn lijst staan. Ik weet ook niet wat het kruisje betekend, maar zal denk ik niet slaan op zijnde overleden. Het lijkt er meer op of iemand in het origneel aan het tellen is geweest en kruisjes heeft geplaats. Want in 1705 komt dit gezin weer voor, en er staat ook weer een kruisje.

Dat er in 1704, boven het gezin van Jan van Kessel ene Jacob Janse van Grinsven staat, hoeft nog niet te betekenen dat deze Jacob gerelateerd is aan dit gezin. Het orgineel betreft een heel lange lijst en elk jaar staan deze in iets andere volgorde. Dat is tenminste hoe ik deze gegevens interpreteer.

Deze Jacob Janse Grinsven ken ik niet en ik zal er toch nog eens verder naar zoeken.

Het huwelijk tussen Jan van Kessel en Jenneke of de dopen van de oudste kinderen zou uitsluitsel kunnen bieden maar helaas heb ik die nog niet kunnen vinden

Peter
Peter zei op 19 oktober 2021 om 13:26
Beste Cornelis,

Deze akte had ik boven al in mijn lijst staan. Ik weet ook niet wat het kruisje betekend, maar zal denk ik niet slaan op zijnde overleden. Het lijkt er meer op of iemand in het origneel aan het tellen is geweest en kruisjes heeft geplaats. Want in 1705 komt dit gezin weer voor, en er staat ook weer een kruisje.

Dat er in 1704, boven het gezin van Jan van Kessel ene Jacob Janse van Grinsven staat, hoeft nog niet te betekenen dat deze Jacob gerelateerd is aan dit gezin. Het orgineel betreft een heel lange lijst en elk jaar staan deze in iets andere volgorde. Dat is tenminste hoe ik deze gegevens interpreteer.

Deze Jacob Janse Grinsven ken ik niet en ik zal er toch nog eens verder naar zoeken.

Het huwelijk tussen Jan van Kessel en Jenneke of de dopen van de oudste kinderen zou uitsluitsel kunnen bieden maar helaas heb ik die nog niet kunnen vinden

Peter
Cornelis
Cornelis zei op 19 oktober 2021 om 13:27
is trouwens gin + wat er staat;

Jacob Jansse van Grinsven i of 1,
Jan van Kessel;
Janneke sijn vrouw 2;
Anthonij Janssen;
Bertie Jansse;
Jacobus Jansse 3
Peter zei op 19 oktober 2021 om 14:49
Klopt, sorry, heb het nog eens nagekeken. De 3 bij Jacobus kan kop zijn leeftijd slaan, want er staat: "onder 3", mogelijk onder drie jaar oud.

Maar de Jacob Janse van Grinsven staat op de pagina er voor en is volgens mij los te zien van de familiegroup van Jan van Kessel.
Egbert zei op 19 oktober 2021 om 14:59
Dit is de hoofdgeldlijst van 22-02-1704, waar inwoners boven de 16 jaar en onder de 16 jaar per huishouden zijn geregistreerd.

Jacob Jansse van Grinsven staat alleen en hoort niet bij de volgende inschrijving.

Jan van Kessel;
Janneke sijn vrouw
zijn 2 personen boven de 16 jaar
Anthonij Janssen;
Bertie Jansse;
Jacobus Jansse
zijn 3 personen onder de 16 jaar

Personen onder de 16 jaar betaalden de helft van het hoofdgeld.

Dit is de lijst van arme personen, die geen hoofdgeld verschuldigd waren.
Cornelis
Cornelis zei op 19 oktober 2021 om 15:46
duidelijk en weer wat geleerd!
Peter zei op 19 oktober 2021 om 20:26
Beste Egbert

Bedankt voor de uitleg. Natuurlijk blijft de vraag waar Jenneke vandaan kwam en waar ze met Jan van Kessel is gehuwd.

Zijn zus Elisabeth trouwde trouwens met de Jan van der Sande die als doopgetuige voorkomt. Dit gebeurde te Den Busch waar ze zelf hun kinderen doopten. Maar daar is het huwelijk van Jan en Janneke ook niet te vinden

Peter

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: