skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Internerings- en verblijfskamp Vught

Zoek je informatie over personen die hebben verbleven in het Internerings- en Verblijfskamp Vught in de periode 1944-1949? Op deze pagina vind je alles wat je nodig hebt om informatie in de verschillende archieven terug te vinden.

Na de bevrijding van Vught op 26 en 27 oktober 1944 troffen de geallieerden het Duitse SS Concentratiekamp Vught leeg aan. Kamp Vught was door de Duitse bezetter in allerijl op 'dolle dinsdag' 5 en 6 september 1944 ontruimd, toen de bevrijders in aantocht waren. Zuster Hulsman nam op 12 september 1944 namens het Rode Kruis het beheer van het kamp over. Het voormalige concentratiekamp kreeg vrijwel meteen een nieuwe bestemming.

Het geallieerde leger nam een deel van het complex in gebruik als legerwerkplaats en voor hun disciplinair gestraften. En het Militair Gezag, dat in de bevrijde Zuidelijke Nederlanden in 1944 was ingesteld, gebruikte het voormalige concentratiekamp als interneringskamp voor duizenden 'foute' Nederlanders, zoals NSB'ers en collaborateurs met de Duitse bezetter. Op 1 januari 1946 nam het directoraat-generaal voor de bijzondere rechtspleging de leiding van het Militair Gezag over.


Militair Gezag (BHIC, Affiches Tweede Wereldoorlog, toegangsnr. 5154, inv.nr. 111)

Ook verbleven hier vanaf half november 1944 tot mei 1945 noodgedwongen 6.000 Duitse burgers uit het 'Selfkantgebied' ten oosten van Sittard, die op last van de geallieerden in verband met de voortdurende Duitse beschietingen geëvacueerd waren uit het grensgebied. Op 15 januari 1949 werd het interneringskamp definitief gesloten.

Fragment uit De Tijd, 23 december 1948 (bron: Delpher)

Deze informatiepagina bestaat uit vier onderdelen:

Informatie over personen die geïnterneerd waren in Interneringskamp Vught

Stap 1: onderzoek doen in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging bij het Nationaal Archief in Den Haag

Veel van deze geïnterneerden zijn tuchtrechtelijk gestraft door een Tribunaal of veroordeeld door een Bijzonder Gerechtshof. Het was een chaotische tijd na de bevrijding, die in Noord-Brabant al in september-oktober 1944 begon. Ook werden er personen aangegeven waarvan de verdenking ongegrond bleek te zijn. De archieven van al deze Bijzonder Gerechtshoven en Tribunalen van heel Nederland worden landelijk bewaard in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging bij het Nationaal Archief in Den Haag. Hiertoe behoren ook opsporingsdossiers van lokale en regionale politiediensten die als taak hadden politieke verdachten op te sporen en aan te houden.

In 2025 wordt het CABR openbaar en voor iedereen ter inzage. Om vóór die tijd inzage te krijgen in persoonsdossiers, raadpleeg de website van het Nationaal Archief.

Hoe krijg ik inzage in het CABR?

Voor meer informatie over de organisatie van de Tribunalen en Bijzondere Gerechtshoven, zie de inleiding van toegangsnr. 1138, A.J. Vliegenthart, als Hoge Autoriteit, 1943-1959 en bekijk het historisch overzicht.


Eerste zitting van het tribunaal in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch, 25 juli 1945 (foto Fotopersbureau "Het Zuiden", collectie Erfgoed 's-Hertogenbosch, nr. GHAT 16363, auteursrecht Erfgoed 's-Hertogenbosch)

Stap 2: onderzoek doen bij het NIOD in Amsterdam

Het NIOD (Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies) beheert kartotheekkaarten met gegevens over gedetineerden uit het Bewarings- en Verblijfskamp Vught (toegangsnr. 250g, inv.nr. 1043).

De documenten zijn niet op internet zichtbaar om de privacy van de erin genoemde personen te beschermen. Wel kun je de documenten raadplegen in de studiezaal van het NIOD. Ze zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Voor meer informatie over de naoorlogse rechtspleging en geïnterneerden, raadpleeg uit hetzelfde archief (Vught, Konzentrationslager Herzogenbusch) de documenten onder naoorlogse omgang met kampen en gevangenen.

Stap 3: onderzoek doen bij het BHIC

Direct naar stukken met betrekking tot: 

Een aantal stukken die hieronder genoemd worden, zijn nog niet openbaar. Je kunt bij het BHIC met opgaaf van redenen ontheffing aanvragen om deze niet-openbare stukken in te zien. Bij verkregen ontheffing is het niet toegestaan om de niet-openbare stukken te kopiëren. Wel kun je na verkregen ontheffing in de studiezaal aantekeningen uit de stukken maken of stukken overschrijven. Hier kun je een aanvraagformulier downloaden:

> Informatieblad en aanvraagformulier raadpleging niet-openbare archieven

Internering van personen uit heel Nederland

Toegangsnr. 5109, Gemeentepolitie Vught, 1920-1994
Inv.nr. 617, Opgaven van in het kamp Vught geïnterneerden, 1945-1946. NB. Openbaar in 2037. Bevat ook informatie over enkele personen buiten Vught.

Inv.nr. 627, Stukken betreffende de inverzekeringstelling van oorlogsmisdadigers en politieke delinquenten, 1949.  NB. Openbaar in 2025.

Inv.nr. 629, Stukken van de militaire commissaris van Noord-Brabant inhoudende de bevelen van inbewaringneming en gevangenhouding van in kamp Vught gedetineerden, 1945.

Inv.nr. 748, Lijsten van gevangenen en geïnterneerden, 1944 (6 november - 23 december). Betreft hoofdzakelijk inwoners uit Vught of personen die in Vught werkten of verbleven. Enkele personen buiten Vught.

Toegangsnr. 5131, Gemeentebestuur Vught, 1931-1985
Inv.nr. 1239, In kamp Vught, internerings- en verblijfkamp Vught overleden personen in de periode 1943-1948, 1944-1951. NB. Openbaar in 2023.

Inv.nr. 1225, Internering "politieke delinquenten" na de bevrijding op 26 oktober, verzoeken om vrijlating en huisvesting vrijgelatenen, 1944. Bevat informatie over inwoners uit Vught en personen buiten Vught.

Inv.nr. 1229, Verstrekte inlichtingen over gevangenen in Kamp Vught en geïnterneerden in Interneringskamp Vught, 1943-1981.

Toegangsnr. 127, Militair Gezag, 1944-1946
Inv.nr. 135, Lijst van gedetineerden ouder dan 70 jaar in Kamp Vught, 1944-1945.

Inv.nr. 136, Lijst van in vrijheid- of in bewaring gestelde personen uit kamp Vught, 1944-1945.

Inv.nr. 138, Omzetting van internering in huisarrest voor aantal vrouwen uit kamp Vught, 1944-1945.

Toegangsnr. 7366, Gemeentepolitie Oss, 1856-1944
Inv.nr. 209, Mededelingen, besluiten betreffende voorwaardelijke of onvoorwaardelijke buiten vervolgstelling van Ossenaren i.v.m. oorlogsverleden, door de politieke recherche te 's-Hertogenbosch, 1945-1947. NB: Lijsten van binnengekomen en ontslagen geïnterneerden in kamp Vught. Het betrof min of meer van zwart handel verdachte personen, collaborateurs. Personen waarvan verondersteld werd dat zij gedurende de oorlogsjaren op abnormale niet geoorloofde wijze verdiensten hebben genoten.

Inv.nr. 242, Besluiten militair gezag betreffende o.m. opheffing huisarrest, opleggingmeldingsplicht, onstlag uit interneringskampen, 1-12-1944 t/m 19-06-1945.

Toegangsnr. 76, Straf gevangenis Nieuw-Vosseveld in Vught 1945-1957
Inv.nr. 1, Persoonsdossiers van gedetineerden, 1945-1951. NB. Openbaar in 2027. Hierin langdurig gestraften door een Bijzonder Gerechtshof, Duitse en Nederlandse oorlogsmisdadigers, Nederlanders in vreemde krijgsdienst.

Inv.nr. 2, Alfabetische index van namen van gedetineerden op inschrijvingsregisters, circa 1946-1957. NB. Openbaar in 2032.

Internering van inwoners uit Vught


Fragment uit maandrapport gemeentepolitie van november t/m 6 december 1944 (BHIC, Gemeentebestuur Vught 1931-1985, toegangsnr. 5131, inv.nr. 3597)

Toegangsnr. 5109, Gemeentepolitie Vught, 1920-1994
Inv.nr. 616, Circulaires en correspondentie inbewaringstelling en internering van politieke delinquenten, 1944-1947. NB. Openbaar in 2023. Bevat ook informatie over enkele inwoners van Vught en personeelsleden gemeentepolitie Vught.

Inv.nrs. 618-620, Stukken betreffende politiemaatregelen genomen tegen politieke delinquenten, 1944-1948. NB. Betreft voornamelijk inwoners van Vught of verblijvende te Vught.
Inv.nr. 618, 1944-1945.
Inv.nr. 619, 1945.
Inv.nr. 620, 1945-1948. NB. Openbaar in 2024.

Inv.nr. 628, Stukken betreffende de inbeslagneming en inbewaringneming van goederen van N.S.B.-ers en andere politieke delinquenten, 1945-1946 NB. Betreft goederen van inwoners van Vught. 

Inv.nr.633 Inlichtingen inzake politieke delinquenten, die na 1945 voorlopige hechtenis ondergingen en een geldelijke tegemoetkoming aanvroegen wegens geleden schade, 1951-1952. NB Betreft inwoners van Vught. Openbaar in 2028.

Inv.nrs. 737-740, Politieke dossiers van geïnterneerde inwoners van Vught, alfabetisch op achternaam.
Inv.nr. 737, A-E, 1944 (21 oktober) - 1945 (25 mei).
Inv.nr. 738, F-K, 1944 (07 november) - 1945 (28 februari).
Inv.nr. 739, L-P, 1944 (13 november) - 1945 (30 mei).
Inv.nr. 740, R-Z, 1944 (11 september) - 1945 (29 mei).

Inv.nr. 754, Alfabetische kaartenindex politieke delinquenten van inwoners van Vught , z.j. NB. Openbaar in 2024.

Inv.nr. 617, Opgaven van in het kamp Vught geïnterneerden, 1944-1946. Bevat opgaven van binnengekomen, ontslagen, ontvluchte, overleden en naar ander interneringskampen overgebrachte geïnterneerden. Betreft voornamelijk inwoners van Vught. Bevat ook informatie over een aantal personen buiten Vught.

Inv.nr. 748, Lijsten van gevangenen en geïnterneerden, 1944 (6 november - 23 december). Betreft hoofdzakelijk inwoners uit Vught of personen die in Vught werkten of verbleven. Enkele personen buiten Vught.

Inv.nr. 755, Zwarte lijst van personen die de Waarheid en de Wachttoren lazen of positieve leden van de CPN waren, 1945-1951. NB. Openbaar in 2027. Betreft inwoners van Vught, waarvan er een aantal zijn geïnterneerd.

Toegangsnr. 5131, Gemeentebestuur Vught, 1931-1985
Inv.nr. 1225, Internering "politieke delinquenten" na de bevrijding op 26 oktober, verzoeken om vrijlating en huisvesting vrijgelatenen, 1944. Betreft inwoners van Vught en een aantal personen buiten Vught.

Inv.nr. 633, Inlichtingen inzake politieke delinquenten, die na 1945 voorlopige hechtenis ondergingen en een geldelijke tegemoetkoming aanvroegen wegens geleden. schade, 1951-1952. NB. Openbaar in 2028.

Inv.nr. 1232, Regelingen en algemene correspondentie inzake eigendommen van politieke delinquenten uit de oorlogsjaren, 1944-1946. NB. Betreft inwoners van Vught of personen die in Vught gewoond hebben of er betrekkingen hadden.

Inv.nr. 1680, Zorg voor kinderen van geïnterneerde politieke delinquenten, 1944-1948. NB. Openbaar in 2048.

Inv.nr. 2323, Ondersteuning gezinnen van geïnterneerde politieke delinquenten, 1945-1954.

Toegangsnr. 7828, Gemeentebestuur Grave, 1942-1969
Inv.nr. 121, Interneringskampen Grave en Vught, overzichtslijsten geïnterneerden en dagrapporten, 1944-1946.

Interne Recherche Interneringskamp Vught

In het archief van de Gemeentepolitie Vught, 1920-1994 (toegangsnr. 5109) bevindt zich ook het archief van de Interne Recherche Interneringskamp Vught. Hierin vind je onder andere informatie over het gedrag van geïnterneerden in het interneringskamp, zoals diefstal, ongehoorzaamheid tegen de kampleiding, ontvluchting etc. De drie grote series waarin informatie over geïnterneerden voorkomt zijn: correspondentie, processen-verbaal en rapporten. Raadpleeg daarvoor eerst de volgende nadere toegangen:

Nadere toegangen op de series correspondentie, processen-verbaal en rapporten Interne Recherche

Toegangsnr. 5109, Gemeentepolitie Vught, 1920-1994
Inv.nr. 643, 'Brievenboek', register op volgnummer van ingekomen en verzonden brieven, opsporingsverzoeken, mutatierapporten (binnenkomst in en vertrek uit interneringskamp), 1945 juli 27 - 1949 februari 18. NB. Openbaar in 2025.

Inv.nr. 638, Alfabetisch namenregister van geïnterneerden tegen wie processen-verbaal zijn opgemaakt tijdens hun verblijf in het interneringskamp, 1945-1948. NB. Openbaar in 2039.

Inv.nrs. 636-642, Alfabetische namenregisters van geïnterneerden, die verdacht worden van strafbare feiten en overtredingen tijdens het verblijf in het interneringskamp.
Inv.nr. 641, 1944 november 2 - 1945 juli 3.
Inv.nr. 642, 1945 juni 5 - december 31.
Inv.nr. 639, 1946 januari 1 - 1947 januari 3. 
Inv.nr. 636, 1947 januari 1 - 1949 januari 17. 

Inv.nr. 640, Register op volgnummer met namen van geïnterneerden en strafbare feiten tijdens verblijf interneringskamp, data van rapporten en namen verbalisanten nrs. 738 - 4014, 1945 maart 15 - december 31.

Inv.nr. 637, Register op volgnummer van rapporten en processen-verbaal van geïnterneerden die een overtreding hebben begaan in het interneringskamp, 1946-1949. NB. Openbaar in 2025.

Series correspondentie, processen-verbaal en rapporten Interne Recherche

Toegangsnr. 5109, Gemeentepolitie Vught, 1920-1994
Inv.nrs. 644-665 en 749, Correspondentie, 1944-1949. NB. Openbaar in de periode 2021-2025.

Inv.nrs. 666-684, Processen-verbaal, 1945-1949. NB. Openbaar in de periode: 2021-2025.

Inv.nrs. 685-736, Rapporten, 1944-1949. NB. Openbaar in de periode: 2021-2025.

Inv.nrs. 634-635, Rapporten barak 91 A nummers 425-1052. NB. Openbaar in de periode 2021-2025.
Inv.nr. 634, In- en uitgaande rapporten nummers 425-908, 1945 (25 oktober-11 december).
Inv.nr. 635, Ingekomen rapporten nummers 909-1052, 1945 (10 -31 december).

Ontvluchting uit het Interneringskamp

NB. Zie ook: correspondentie, processen-verbaal en rapporten


Fragment uit Het Parool, 30 mei 1945 (bron: Delpher)

Toegangsnr. 5109, Gemeentepolitie Vught, 1920-1994
Inv.nr. 741, Telexberichten inzake terug van ontvluchting, 1947 (03 januari - 06 december). NB. Openbaar in 2023.

Inv. nr. 747, Bekendmakingen ontvluchting, 1947 (08 januari) - 1948 (27 december). NB. Openbaar in 2024.

Inv.nrs. 745-746, Terug van ontvluchting.
Inv.nr. 745, 1946 (16 december) - 1947 (08 december). NB. Openbaar in 2023.
Inv.nr. 746, 1947 (24 oktober) - 1948 (06 januari). NB. Openbaar in 2024.


Fragment uit De Graafschapbode, 31 juli 1947 (bron: Delpher)

Zuivering van leden openbaar bestuur en ambtenaren

Toegangsnr. 1085, Commissaris van de Koningin CdK in Noord-Brabant, 1920-1969
Zoek in de archieven op zuivering*

Toegangsnr. 1774, Waterschap De Dommel, 1941-1989
Inv.nr. 412, Zuiveringsbesluit, betreffende het ontslag van ambtenaren die tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Duitse bezettingsmacht meewerkten, 1944-1947.

Toegangsnr. 127, Militair Gezag 1944-1946
Zoek in de archieven op zuivering*

Toegangsnr. 5131, Gemeentebestuur Vught 1931-1985
Inv.nr. 616, Circulaires en correspondentie inbewaringstelling en internering van politieke delinquenten, 1944-1947. NB. Openbaar in 2023  Bevat ook informatie over enkele personeelsleden gemeentepolitie Vught.

Inv.nr. 3545, Zuiveringsmaatreglelen met betrekking tot Vughtse politieambtenaren, 1944-1948.

Inv.nr. 3597, Jaarverslagen van de gemeentepolitie over 1943 en politionele rapporten over de maanden november 1944-maart 1945.

Toegangsnr. 1138, A.J. Vliegenthart, als Hoge Autoriteit, 1943-1959
A.J. Vliegenthart was tijdens de Tweede Wereldoorlog president van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. In 1945 werd hij ook nog belast met de functie van Hoge Autoriteit tot het verlenen van fiat-executie op de uitspraken van tribunalen.
Voor meer informatie over de organisatie van de bijzondere gerechtshoven met als beroepsinstantie de Bijzondere Raad van Cassatie en de tribunalen, lees het historisch overzicht in de inleiding op de inventaris.

Beheer van vermogens van vijandelijke onderdanen

Tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog kreeg Nederland te maken met het beheer van vermogens van personen die door oorlogsomstandigheden afwezig waren en hun bedrijf, huis of inboedel hadden moeten achterlaten. Evenzeer kreeg de Staat bemoeienis met vermogens van vijandelijke staten of onderdanen, NSB'ers en van personen die op grond van hun gedragingen in de bezettingstijd, ingevolge het Besluit Buitengewoon Strafrecht of het Tribunaalbesluit geïnterneerd waren of waren geweest. Hiervoor is het Nederlandse Beheersinstituut opgericht. Lees meer hierover in het historisch overzicht in de inleidingen op de inventarissen van toegangsnrs. 70, 71 en 72.

Het Nederlands Beheersinstituut ondervond allerlei klachten over haar taakuitvoering. Daarvoor zijn de klachtencommissies in het leven geroepen. Bij het BHIC hebben wij de archieven van de commissies beheersconflicten in Breda (toegangsnr. 70), Eindhoven (toegangsnr. 71) en 's-Herogenbosch (toegangsnr. 72). Raadpleeg eerst in deze archieven de alfabetische indexen op persoonsnamen.

Toegangsnr. 70, Commissie beheersconflicten in Breda, 1948-1951
Inv.nr. 10, Alfabetische index op persoonsnamen, met aantekeningen over afdoening klachten, 1948-1951.

Toegangsnr. 71, Commissie beheersconflicten in Eindhoven, 1948-1951
Bij deze commissies zijn de klachtendossiers rechtstreeks alfabetisch op naam geordend.

Toegangsnr. 72, Commissie beheersconflicten in 's-Hertogenbosch, 1948-1951
Inv.nr. 3, Alfabetische index op persoonsnamen, 1990 (openbaar).

Ego-documenten van of over geïnterneerden in interneringskamp Vught

Toegangsnr. 234, Zwart en Nationaal Front, 1934-1941 (1965)
Inv.nr. 2254, Gedicht van E. Caselli, opgedragen aan Arnold Meijer, geïnterneerde in kamp Vught, 1945. NB. Openbaar in 2040.

Inv.nr. 2257, Eindrapport inzake bemoeiingen ter vrijlating van Arnold Meijer uit kamp Vught, circa 1945. NB. Openbaar in 2040.

Inv.nr. 2258, Ten geleide, artikel over ontsnapping van Arnold Meijer uit kamp Vught, concept, 1945. NB. Openbaar in 2040.

Inv.nr. 2260. Vlugschrift van Arnold Meijer, Aan mijn oude medestrijders en vrienden, waarin Meijer zijn ontsnapping rechtvaardigt uit kamp Vught op 5 mei 1945. NB. Openbaar in 2040.

Inv.nr. 2270, Brief van L.G. Slichting in Amsterdam, aan W.H. Welling, van Bewakingstroepen van kamp Vught, over onderhoud in Amsterdam met H. Muyser, kopie, 1945. NB. Openbaar in 2040.

Inv.nr. 2271, Brieven van L. Knuvelder, aan Arnold Meijer, over diens eventuele vrijwillige melding, 1945-1946. NB. Openbaar in 2040.

Inv.nr. 2390, Pasjes van chef afdeling werkverdeling van kamp Vught, voor Arnold Meijer, geïnterneerde, 1945. NB. Openbaar in 2040.

Inv.nr. 2425, Brief van T. v.d. H., geïnterneerde in kamp Vught, aan zijn dochter, 1945. NB. Openbaar in 2040.

Inv.nr. 2426, Brieven van G. v.d. D., geïnterneerde in kamp Vught, aan zijn minderjarige kinderen, 1945. NB. Openbaar in 2040.

Inv.nr. 2427, Brieven van A.R., agent van politie, gedetineerde in kamp Vught, aan Ariëns, hoofd Militair Gezag voor Oost-Brabant, en aan Militaire Commissie in Eindhoven, 1945. NB. Openbaar in 2040.

Inv.nr. 2449, Brief van L.J.K., over zijn internering in Engeland in oorlog en nadien in kamp Vught, vanwege zijn vermeend lidmaatschap NSB, circa 1947. NB. Openbaar in 2040.

Inv.nr. 2546, Brochure, Pruisische praktijken in herrijzend Nederland, met 2 artikelen van Arnold Meijer over geschrift van ds M.C. van Wijhe over praktijken in kamp Vught, 1945. NB. Openbaar in 2040.

Inv.nr. 2611, Staat van aantal doden in kamp Vught tussen 25 mei en 8 augustus 1945. NB. Openbaar in 2040.

Toegangsnr. 7635, Gemeentebestuur Sint-Oedenrode, 1934-1969
Vermelding in de inleiding van de inventaris over Marinus Johannes Tolhoek, geboren 11 juni 1907 te Kattendijk, NSB'er, burgemeester, 1943-1944, gevlucht 11 september 1944, Interneringskamp Vught, 1945.

Toegangsnr. 7364, Gemeentebestuur Oss, 1930-1960
Inv.nr. 1360, Ingekomen stukken betreffende het overlijden van Gerardus de Konig, gemeentesecretaris van Oss, in kamp Neuengamme (D.), 1945. NB: mr. Gerard Johannes Aloysius Konig is geboren 15 jul 1895, gearresteerd door de bezetter op 28 sep 1945, via kamp Vught in Neuengamme terechtgekomen en aldaar op 2 jan 1945 overleden. Met In memoriam door mr. L. de Bourbon. NB. Openbaar in 2036.

Toegangsnr. 7594, Collectie Offermans te Heesch
Inv.nr. 76, Oproepkaartje voor de wachtcommandant van kamp Vught voor het op transport stellen van J.W. Offermans, barak 26A, voor de tribunaal zitting, 20 december 1946.

Inv.nr. 78, Brieven van en buitenvervolgstelling van H. B., gedetineerd in kamp Vught, (1946-1947).

Inv.nr. 82, Brieven met bijlagen aan W. de Jong, schoonzuster, ten tijde van het voorkomen van J.W. Offermans voor het tribunaal, 1945-1946.

Toegangsnr. 7787, Gemeentebestuur Uden, 1938-1970
Inv.nrs. 2508-2510, Dossier inzake internering en verhoor voor tribunaal van een inwoner van Uden.
Inv.nr. 2508, Internering en acties om dit te verhinderen, 1944-1945. NB. Openbaar in 2050.
Inv.nr. 2509, Verschijnen voor het Tribunaal, 1945-1946. NB. Openbaar in 2050.
Inv.nr. 2510, Mislukte pogingen tot eerherstel, 1945-1948. NB. Openbaar in 2050.

Stap 4: onderzoek doen bij het Nationaal Archief

Heel informatief zijn de zoekhulpen van het Nationaal Archief die je online kunt raadplegen op hun website. Zie het overzicht van zoekhulpen Tweede Wereldoorlog.

Het Nationaal Archief beheert meer archieven die van belang zijn, waaronder:

Informatie over Duitse burgers, vreemdelingen en statenlozen in Verblijfskamp Vught

Onderzoek doen bij het NIOD

Het NIOD (Instituut voor oorlogs-, holocaust- en genocidestudies) beheert kartotheekkaarten met gegevens over gedetineerden uit het Bewarings- en Verblijfskamp Vught (toegangsnr. 250g, inv.nr. 1043).

De documenten zijn niet op internet zichtbaar om de privacy van de erin genoemde personen te beschermen. Wel kun je de documenten raadplegen in de studiezaal van het NIOD. Ze zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Onderzoek doen bij het BHIC

Toegangsnr. 766, Oud-Gijzelaars, 1941-1995
Inv.nr. 163, Ontslagbewijs uit kamp Vught voor W.E. Hoek, 1944. NB. Verbleef als gijzelaar nog van 6 t/m 13 september 1944 in het ontruimde Concentratiekamp Vught.

Toegangsnr. 5109, Gemeentepolitie Vught 1920-1994
Inv.nrs. 622-626, Verblijf van vreemdelingen, Duitsers en statenloze ex-Nederlanders, A-Z alfabetisch op achternaam, in kamp Vught / Nieuw Vosseveld, 1944-1949. NB. Openbaar in 2028.
Inv.nr. 622, A-C.
Inv.nr. 623, D-G.
Inv.nr. 624, H-L.
Inv.nr. 625, M-R.
Inv.nr. 626, S -Z.

Toegangsnr. 5131, Gemeentebestuur Vught, 1931-1985
Inv.nr. 1292, Vergunningen tot opgraving en vervoer van stoffelijke resten van overledenen, militairen (59) Venray 14 religieuzen (Mariaoord) 81 Duitse burgers (uit Rijnland) en overbrenging particulieren, 1949-1959.


Schets van begraafplaats Internerings- en Verblijfskamp Vught, 1961 (BHIC, Gemeentebestuur Vught, 1931-1985, toegangsnr. 5131, inv.nr. 1296)

Toegangsnr. 127, Militair Gezag 1944-1946
Inv.nr. 137, Nederlanders uit Sint-Nicolaas in Kamp Vught, 1944-1945.

Toegangsnr. 76, Straf gevangenis Nieuw-Vosseveld in Vught 1945-1957
Inv.nr. 1, Persoonsdossiers van gedetineerden, 1945-1951. NB. Openbaar in 2027. Hierin langdurig gestraften door een Bijzonder Gerechtshof, Duitse en Nederlandse oorlogsmisdadigers, Nederlanders in vreemde krijgsdienst.

Inv.nr. 2, Alfabetische index van namen van gedetineerden op inschrijvingsregisters, circa 1946 - 1957. NB. Openbaar in 2032.

Overige websites

Minder bekend als concentratie- en later interneringskamp, diende Kamp Vught ook als 'tijdelijk onderdak' voor vluchtelingen (burgers) uit de Duitse grensstreek. Een grote groep kwam uit het Landkreis Heinsberg, een veel kleinere groep uit de omgeving van Kleef en een derde groep uit Kalterherberg. Die plaatsen lagen in 1944 bij de bevrijding in de frontlinie en veel inwoners moesten op stel en sprong huis en haard verlaten. Het echtpaar Lauwen verzamelt op de website https://vught1944.webnode.nl informatie, verhalen en foto's over dit stukje geschiedenis.

Algemene informatie over Internerings- en Verblijfskamp Vught

Nationaal Monument Kamp Vught

Zie hun website Nationaal Monument Kamp Vught voor historische informatie en artikelen-onderzoeken. Veel artikelen zijn digitaal te lezen. Hier worden er enkele genoemd:

  • Jeroen van den Eijnde, 'Niet verbeterd, maar verbitterd. Het Interneringskamp Vught van oktober 1944 tot mei 1945', in: Vughtse Historische Reeks deel 11, 2009. Downloaden
  • Jeroen van den Eijnde, 'Duitse evacués in het voormalige concentratiekamp Vught, november 1944-mei 1945', in: Vughtse Historische Reeks deel 9, 2005. Downloaden

BHIC

Zoek in de archieven op interneringskamp* Vught, internering* Vught en verblijf* Vught
Zoek in de foto's op internering* Vught en Kamp Vught

NIOD

Toegangsnr. 250g, Vught, Konzentrationslager Herzogenbusch
Inv.nr. 1263, Correspondentie en notities over de tewerkstelling van politiek delinquenten in verblijf- en interneringskamp Vught, 7 september 1945 - 11 april 1949.

Zie verder de documenten onder naoorlogse omgang met kampen en gevangenen

Deze stukken zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Portals

Wat gebeurde er met het terrein na de sluiting op 15 januari 1949 van het Internerings- en Verblijfskamp?

Delen van het voormalige (Internerings)Kamp Vught zijn in gebruik gebleven als gevangenis (Nieuw Vosseveld). Het gebouw van de in 1943 gebouwde Duitse SS-kazerne, die bij het voormalige concentratiekamp hoorde, werd de huisvesting van de Lunettenkazerne. In de vroegere kampkeuken is het Geniemuseum gevestigd.


Woonoord Lunetten, 27 oktober 1975 (foto Fotopersbureau "Het Zuiden", collectie BHIC, nr. 1634-014025)

In 1951 werden de woonbarakken in gebruik genomen door duizenden Molukkers. Tot op de dag van vandaag bestaat op dit deel van het vroegere kamp Vught de Molukse woonwijk Lunetten.

Herinneringscentrum Kamp Vught bezoeken

In 1986 werd in Vught de Stichting Nationaal Monument Kamp Vught opgericht, die zich er sterk voor maakte een deel van het vroegere kampterrein tot Nationaal Monument te verklaren. In 2013 werd de enige nog overgebleven authentieke barak 1B van Kamp Vught gerestaureerd.

Voor een impressie van het Duitse SS Concentratiekamp 's-Herzogenbusch te Vught is het aan te bevelen een bezoek te brengen aan herinneringscentrum Nationaal Monument Kamp Vught en de expositie in Barak 1B.

> Meer informatie over herinneringscentrum Nationaal Monument Kamp Vught

Informatie over andere interneringskampen binnen het werkgebied van het BHIC

Op meerdere plaatsen waren er interneringskampen in Noord-Brabant. Onder het werkgebied van BHIC vallen ook de interneringskampen in Grave, Oss, Schaijk en Wanroij. Voor informatie over deze kampen, zoek in de archieven op internering* Grave of Oss etc.

Tot slot

Mocht je nog informatie hebben met betrekking tot personen die verbleven in Internerings- en Verblijfskamp Vught uit andere archiefbronnen en documentatie (ook uit buitenlandse bronnen), stuur dan een e-mail naar info@bhic.nl. Deze informatiepagina kan met jouw hulp worden aangevuld. Alvast bedankt!