skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Kranten

 Kranten
 
 
 
 
 
beacon
1 zoekresultaat
sorteren op:
 
 
weergave:
 
 
Erfgoedstuk
Krantenpagina
Boxmeers weekblad, 1883-10-20; 1
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
1
Datum:
1883-10-20
Jaargang:
1883
Koning drocg het Grootkruis van den Ned. Lecuw. H. M. was geklced in bruin satijn. Na het dojeuncr ten hove dcden do vorste- lijkc personen ccn rijtoer door Apcldoorn cn daarna veroenigde men zich aan een gala-diner. — Z. K. II. Alexander der Nedcrlanden, ] Prins van Oranjc,' is, naar men verneemt, ongestcld. Si. AnthontM, 19 Oct. Recht levcn- dig was het 11. Zondagavond in ons gcwoon- lijk zoo stil dorpje. En gecn wonder ; men kreeg tocn icts nict alledaagsch to zien. Nicts mccr of minder toch had er jil-iat* dan een wedrcn tusschen ecn geit cn ccn paard. Beide hccstcn waren prachtcTcmpla- ren on eerste hardloopcrs. Voor rcnbaan hail men den Paardenhemel (ecn wcg van circa 300 M, lengtc) bcpaald en om 9 unr, bc- gunstigd door hclder maanlicht, nam do hardtijderij ecn aanrang. Daar dc wcddcn- schap pa.s eenigc minuten te vorcn was aan- gegaan, had men voor do noodige afsluiting van het renpork niet kunnen zorgcn. Van. daar dat vele bereidvaardige toesrhonwcrs op eenige pnntcn langs de baan als afsehnt- ling dicnst dcden. Talrijk w.is het tocge- stroomdo publick dat dit paarden-gcitcnspcl wilde bijwoncn. Op het commando van „e e n, twee, drie! Vooruit met dc geit!!" sneldon beide dieren pijlsnel de renbaan in. Als ecn echte kunstrijdcr hcftnurde dcruitcr zijn paard : hij wist den rijtoer van den dronken Zeeuwschen boor uit Car- ri5 gctrouw na to bootsen. l3o geit was minder good gedrcsscord : cen toeschouwer kwam er mec in hiot zachto nanraking. En 't slot van do geschiedenis was, d.it do geit het cerst de renbaan had afgelec'l en de cigenaar er "van do niet oiiaardigo som van 40 glazen bier had verdiend. Dat do avond verdcr in gnllc vroolijkhcid werd doorgebracht, zai wcl niet vermchl bd* hoeven to wordon. . — Do examens bij het vak der postorijen zullcn aanrangon 13 November a. s. — Aan do he«rcn "W. van Nicnwstadt on Ph, WolIT, die bezwaar hadden gomaakt d« conccBsio voor den aanleti van cen stoomtrnm* weg van Nijmcgcn naarGra/^ te aanvaarden, tenzij hun dc voorke
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
U heeft verfijnd op:
Verfijnen op:
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS