skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

Regesten

Samenvattingen van oude akten

Een regest is een samenvatting van een oude akte. Gewoonlijk wordt de handeling in een regest meer als rechtshandeling weergegeven. De eigennamen worden gewoonlijk gespeld zoals zij in de akte voorkomen.

Hier kun je zoeken door regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van:

- Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
- Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
- Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
- Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
- Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
- Duitse Orde te Gemert 1191-1499
- Duitse Orde te Vught 1334-1564
- Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
- Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
- Kapittel van Oirschot 1261-1498
- Kapittel van Heusden 1339-1604
- Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
- Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
- Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
- Dorpsbestuur Esch 1301-1810
- Heren van Oijen 1351-1784
- Familie van Lanschot 1294-1496

> Algemene hulp en zoektips

Tip: zoek ook in het Digitaal Oorkondenboek Noord-Brabant en de Digitale Charterbank Nederland.

beacon
14.691 oude akten
sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
706 1503-09-12.
Schepenen van Bladel oorkonden dat Jan Peelmans als gemachtigde van het godshuis van Postel wegens achterstallige erfpacht van een halve mud rogge uit een beemd in Bladel, gelegen naast Thobbelmans Erve, deze beemd opwon. Jan die Bye die Oude en Hubrecht Hayghen hebben verklaard dat Barthelmeus van den Hoeyberch een kleine beemd bezit in een goed geheten Thobbelmans Erve met als last een erfpacht van een halve mud rogge voor het godshuis van Postel
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
808 1611-12-12.
Schepenen van Bladel oorkonden dat Jan Joost Drydoens enerzijs en heer Jan du Chesnes, prior, heer Henrick Minet Ceri, priesters en heren van Postel, en met hen meester Henrick Stevens, secretaris, namens heer Romaut Collibrant, provisor en meester van Postel, anderzijds een ruil aangegaan zijn. Jan Joest Drydoens heeft opgedragen aan het godshuis van Postel een stuk bouwland in Bladel, gelegen aan een 'lijwech' en verder rondom in het Postelse goed Thoriken.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
602 1464-06-10.
Lucas van Eyck, abt van Floreffe, en broeder Geerijt van Eycke, kanunnik aldaar en provisor en meester van het godshuis van Postel, oorkonden dat zij, aangezien hun heide en het gemeint van hun hof te Wezel (Wezeloe) bij Balen erg te lijden had onder verzanding, aan hun dienaar Peter Wouters van Balen in erfcijns uitgegeven hebben voor twee oude groten per jaar een stuk van de heide, erven en zandgronden buiten Balen aan de dijk van Rijsberge, waarlangs men naar Postel gaat, palende in het zuidoosten aan de erven en heide van Wezeloe en in het noordwesten aan de heide en het gemeint van Balen; wegens de jarenlange dienst door Peter verricht, staan zij hem en zijn vrouw Marie toe om levenslang heide en turf te halen op de heide en het gemeint van Wezel, zoals zij tot dusver gedaan hebben, en er hun schapen te weiden.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
705 1503-01-31.
Schepenen van Bladel oorkonden dat Katelijn Henrix Dircx dochter overgedragen heeft aan Steven Peters Hasen soen te Reusel een erfpacht van 1 mud rogge uit een gelag met erop staand huis in Bladel en uit een stuk land geheten Die Valkenere daar
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
807 1611-12-12.
Schepenen van Bladel oorkonden dat Peter Mathijs Roffs enerzijds en heer Jan du Chesne, prior, heer Henrick Minet Cerri, priesters en heren van Postel, en met hen meester Henrick Stevens, secretaris, namens heer Rombaut Collibrant, provisor en meester van Postel, anderzijds een ruil aangegaan zijn. Peter Mathijs Roffs heeft opgedragen aan het godshuis van Postel een stuk land genaamd Den Bloimen Eijck in Bladel, rondom in goed van Postel gelegen.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
601 1462-10-10.
Jan van Olmen, raad en rentmeester-generaal van Brabant van de hertog van Brabant, oorkondt dat hij de meester van het godshuis van Postel machtigt de molen van Oerle, wegens een voor de windvang slecht gelegen plaatsing, op een andere plaats in Oerle te zetten met als tegenprestatie een erfcijns aan de hertog. Hij beveelt daarom aan Goessen Heym, rentmeester van de hertog in stad en Meierij van Den Bosch, deze cijns in het cijnsboek te schrijven en te innen.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
704 1500-07-09.
Schepenen van Bakel oorkonden dat heer Ariaen Tielens, priester en pastoor van Helmond, zich in het bezit gesteld heeft van een stuk land met een heideveld ten behoeve van een jaargetijde in Helmond, gelegen in Bakel ter plaatse geheten Milhes, wegens gebrek aan betaling van een erfpacht van 1 malder rogge uit dit onderpand, gevestigd op 20 februari 1463.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
806 1606-10-23.
Aartshertogen Albrecht en Isabella vidimeren en bevestigen het privilege van het jachtrecht, aan Postel verleend door hertog Jan op 5 september 1425.
Datumaanduiding:
Gegeven binnen onser stadt van Bruessele den dryentwintichsten dach der maent van octobri int jaer Ons Heeren duysent zessehondert ende zesse
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Abdij_69
Beschrijving zegel:
zegel aan dubbele perkamentstaart verdwenen
NB:
zwaar beschadigd, met twee grote gaten; in dorso o.a.: permissie om te fretteren.
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
600 1462-08-31.
Philips, hertog van Brabant, oorkondt aan zijn drossaard van Brabant of diens plaatsvervanger, wegens schade aangericht aan het godshuis van Postel door inwoners van Reusel, informatie in te winnen en recht te doen.
Datumaanduiding:
opten lesten dach van oighst
Ontwikkelingsstadium:
origineel inv.nr. Reusel_18
Beschrijving zegel:
met het gehavende zegel en tegenzegel van de hertog
 
 
 
 
 
Inleiding
Regesten
Regest
703 1499-08-13.
Schepenen van Eersel oorkonden dat Hillegondt, weduwe van Jan Keyser, overgedragen heeft aan heer Dyonys Celen, priester, religieus, nu residerende te Postel, ten behoeve van de vier religieuze priesters van het godshuis van Postel, nu en later in het godshuis van Postel residerende, de erfpacht van 2 mud rogge die haar beloofd is door Peter Broeckhuys soen uit land in Hoogeloon en uit een stuk land geheten Den Hillen Acker in Hoogeloon.
 
 
 
Pagina: 1
 • vorige | 
 • 1 | 
 • 2 | 
 • 3 | 
 • 4 | 
 • 5 | 
 • 6 | 
 • 7 | 
 • 8 | 
 • ... | 
 • volgende