skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

2 R.H.M. en de Ordedienst

Op 15 februari 1939, dit jaar al weer 75 jaar geleden, kwam het 2e Regiment Huzaren Motorrijders (2 R.H.M.) naar ’s-Hertogenbosch. De commandant van het nieuwe regiment was luitenant-kolonel A.J.E. Mathon, die na de capitulatie commandant werd van gewest 17 (Oost Noord-Brabant) van de (illegale) Ordedienst.

De Nederlandse kranten berichtten uitgebreid over de komst van 2 R.H.M.: Het Tweede Regiment Huzaren-Motorrijders heeft, onder groote belangstelling, zijn intocht gedaan in Den Bosch. Het nieuwe regiment werd aan de grens der gemeente welkom geheten door den garnizoenscommandant, luitenant-kolonel H.C. van der Bijl. Daarna werd gedefileerd voor den generaal-majoor H.F.M. Baron van Voorst tot Voort, commandant der lichte brigade, den generaal-majoor A. A. van Nijnatten, bevelhebber in de Derde Militaire afdeeling, den garnizoenscommandant, den Commissaris der Koningin in Noord-Brabant, Jhr. Mr. Dr. A.B.G.M. van Rijckevorsel, den burgemeester van ’s-Hertogenbosch, mr. F.J. van Lanschot, en het dagelijksch bestuur der stad. Mevrouw Van Lanschot-Van Meeuwen, de echtgenoote van den burgemeester, bood het corps namens de burgerij acht klaroenen aan.

Het Stadsarchief van ’s-Hertogenbosch heeft twee filmpjes van deze intocht op YouTube gezet:

en

Het 2 R.H.M. werd na zijn oprichting korte tijd gelegerd in de Isabellakazerne te ’s Hertogenbosch; in april 1939 verhuisde het regiment naar de nieuwe Frederik-Hendrikkazerne in Vught. Op 10 mei 1940 trok het regiment naar Mill waar het met succes streed tegen een Duits infanteriebataljon. Voor moedig optreden tijdens deze strijd werden drie Bronzen Leeuwen en een Bronzen Kruis toegekend.

Nadat het gevecht tegen middernacht op bevel van hogerhand was afgebroken, trok 2 R.H.M. terug naar Den Bosch. In de morgen van 11 mei volgde het bevel zich weer aan te sluiten bij de Lichte Divisie, die zich inmiddels in de Alblasserwaard bevond. Tijdens de terugmars door Noord-Brabant kreeg het regiment tussen Tilburg en Breda enige vijandelijke luchtaanvallen te verduren, waardoor het regimentsverband verloren ging.

Daarna vochten losse onderdelen van 2 R.H.M. op het Eiland van Dordrecht, in de Alblasserwaard en in Gouda. Dertien militairen van 2 R.H.M. sneuvelden of overleden als gevolg van opgelopen verwondingen.

Na de capitulatie werd overste Mathon actief binnen de Ordedienst (O.D). Hij recruteerde medewerkers voor de O.D. in Noord-Brabant. Hij maakte zijn nieuwe medewerkers duidelijk dat geheimhouding van hun activiteiten van levensbelang was. Dat heeft hij zo overtuigend gedaan, dat zelfs nog in 1969 oud-O.D.-er Van Everdingen weigerde om de naam van zijn commandant (overste Mathon) bekend te maken in een kranteninterview!

Nadat de beroepsofficieren in 1942 naar Duitsland weggevoerd waren, nam C.P.N. Thomas de taken van Mathon over. De O.D. in Den Bosch heeft vooral in 1944, na D-Day, veel nuttig illegaal werk verricht.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.