skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Saskia Green
Saskia Green Bhic

De strijd in 1940 tegen... hinderlijke rupsen

De overlast van de eikenprocessierups is dit jaar zo groot dat de minister heeft gesteld dat de bestrijding hiervan zo snel mogelijk landelijk aangepakt moet worden. In onze archieven zien we dat eerder het leger werd gevraagd de strijd aan te gaan met hinderlijke rupsen, maar de timing was nogal ongelukkig: maart 1940. Het is aannemelijk dat de majoor zich zorgen maakt over ándere dingen dan de netelige vlinderlarve.

De plantenziektenkundige dienst Wageningen schrijft in februari 1940 naar de burgemeester van Grave. De inspecteur vertelt over het groot aantal rupsennesten van de bastaardsatijnvlinder die ernstige beschadigingen aan gewassen kan veroorzaken.

Ontstekingen van huid en oogen

Hij heeft dan al een brief geschreven aan de commandant van het veldleger - zo schrijft de inspecteur - om "zoveel mogelijk ook door de militairen de nesten te doen verzamelen en verbranden omdat daarmede ook militaire belangen gemoeid kunnen zijn. De haren der rupsen kunnen bij vele personen ontstekingen van huid en oogen veroorzaken."

Om meer militaire hulp te krijgen, roept de inspecteur van de plantenziektenkundige dienst de hulp in van de burgemeester in Grave. Wil hij niet nog een briefje schrijven dat de inzet van mankrachten gewenst is bij het opruimen van de nesten? 5 Maart 1940 tikt de burgemeester het verzoek. Het antwoord volgt snel. "In antwoord op Uw brief dd. 5 Maart 1940 heb ik de eer UEdelachtbare mede te deelen dat het vernietigen der rupsennesten door militairen alleen kan geschieden in de onmiddellijke omgeving der gevechtsopstellingen. Het is tot mijn leedwezen niet mogelijk hieraan uitbreiding te geven", antwoordt de majoor. Het is aannemelijk dat de majoor zich in het voorjaar van 1940 zorgen maakt over ándere dingen dan de rups.

Burgemeester, ik wilde U dit even melden

Tien jaar daarvoor had in dezelfde omgeving gardiaan P. Rufinus van het Capucijnenklooster in Velp zich al ernstig zorgen gemaakt. De burgemeester had namelijk huis-aan-huis een brief bezorgd dat de nesten van rupsen moesten worden verwijderd. "Onze tuin zit vol. Voor de fruitboome en heggen kunnen wij - en zullen wij zorgen. Doch 't is voor ons onmogelijk de nesten te verwijderen uit de hooge boomen in 't bosch." Hulp of steun vraagt Rufinus niet concreet. "Edelachtbare Heer Burgemeester, ik wilde U dit even melden."

Met dank aan collega Mylène voor de tip!

 

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen