skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

Burgemeester Scholten op de bres voor Jansen de Wit

Rien Wols
Rien Wols Bhic
vertelde op 11 december 2009
bijgewerkt op 18 november 2013
Het is 1977 en het kabinet Den Uyl, met Lubbers als minister van Economische Zaken, heeft besloten geen steun meer te geven aan de kousenfabriek Jansen de Wit in Schijndel. Dat betekent dat de fabriek moet sluiten. Het leidt tot een protestdemonstratie die getuigt van regionale saamhorigheid.

Een van de sprekers is het kamerlid drs. M. van Amelsvoort die het CDA-standpunt probeert te verdedigen, maar niet erg overtuigt. De journalist van het Schijndels Weekblad schrijft daarover: "Wij hadden toch het gevoel dat de werkelijke essentie van het onrecht dat de werknemers van Jansen de Wit dreigt aangedaan te worden, hem is ontgaan."

Ook de kersverse burgemeester van Schijndel, Gerard Scholten, voert het woord tijdens deze protestbijeenkomst. Ook zijn vlammend betoog kan het tij niet keren. De fabriek gaat dicht en de gevolgen voor Schijndel zijn ingrijpend en werken nog lang door. Hier de tekst die Scholten op die koude januaridag in 1977 uitsprak:

Dames en Heren,

Dat wij hier vanmiddag in groten getale naar deze protestdemonstratie zijn gekomen, is vanwege onze betrokkenheid met de mensen van Jansen de Wit, die op zo’n diepingrijpende wijze geconfronteerd worden met de gevolgen van de economische malaise. Dat niet alleen de direct betrokkenen en vakbonden hier aanwezig zijn, maar ook vertegenwoordigers van de provincie (de heer Van der Heijden, gedeputeerde voor Economische Zaken), het stadsgewest (de heren Verkuijlen en Wagemakers), gemeentebestuurders uit Veghel (burgemeester Weegen) en Sint-Oedenrode (burgemeester Van Kuijk en wethouder Van Bakel), ervaar ik als een duidelijke aanwijzing dat deze Schijndelse problematiek niet alleen onze gemeente regardeert, maar ook gevolgen heeft voor de regio. Ik hoop en verwacht dat wij zowel nu als in de wat verwijderde toekomst op hun sympathie en medewerking mogen rekenen.

Sinds augustus van het vorig jaar zijn de problemen van het concern weer in de publiciteit gekomen. Problemen, veroorzaakt door de mededeling van het Ministerie van Economische Zaken dat geen gelden meer beschikbaar zouden worden gesteld. Opvallend was toen het eendrachtig streven om de werkgelegenheid te behouden. De spannende tijd van onzekerheid en geruchten bleef aanhouden. Eerst vanwege de tijd die nodig was om het Nehemrapport plus aanvulling te maken, toen de tijd van overleg en studie. Maar het perspectief leek gunstig, omdat de beide Nehemrapporten voor Schijndel gunstig waren. De economische motieven die aan het rapport ten grondslag lagen, waren in dit geval ook sociaal de meest acceptabele.

Gesprekken die hierna plaatsvonden met ministers en ambtenaren gaven echter nog eens vaste voet aan deze speculaties. De argumenten die werden aangevoerd om voor overheidssubsidie in aanmerking te komen zijn onder andere: perspectief voor de toekomst, meest economische bedrijfsvoering, sociale argumenten als leeftijd van werknemers, historische rechten, gebouwenbestand enzovoort. Ook de directie en het bestuur van Jansen de Wit gaven in tien punten aan waarom concentratie in Schijndel het beste uitgangspunt zou kunnen zijn.

Maar dan wordt het een kabinetszaak en komt het keerpunt in de redelijkheid. Althans voor niet-politici blijkt de beslissing dan moeilijk meer te volgen. En daar we in Nederland gelukkig meer niet-politici dan politici hebben, snapte bijna niemand er iets meer van. Deze indruk werd nog verstevigd door de schertsvertoning die door de vaste kamercommissies van Economische en Sociale Zaken werd opgevoerd. Met als kwalijk resultaat een motie van de voorzitter van de commissie de heer Wierenga waarbij vrij vertaald Zuid-Oost Drente veel belangrijker wordt dan welke regio ook. Een motie die nog wordt aangenomen ook. Schijnbaar kent men in Den Haag de cijfers uit Brabant niet zoals die door de heer Budzelaar zijn genoemd en in het Brabants Dagblad in een interview met gedeputeerde Van der Heijden zijn vermeld. Waar het in Nederland niet ongebruikelijk is dat ministers moties naast zich neerleggen, lijkt mij dat in dit geval niet onlogisch.

Redenen te over om tot deze protestbijeenkomst te besluiten, al was het alleen maar om het kabinet duidelijk te maken dat men in Schijndel en in de regio geen waardering kan opbrengen voor dit politiek gehandel. Indien besloten was tot algehele sluiting, omdat er geen mogelijkheden waren om onder andere de importen in handen te houden, dan was men tenminste duidelijk en begrijpelijk geweest. Nu echter wordt de uiteindelijke beslissing verder in de toekomst geschoven, waardoor nog steeds onzekerheid blijft bestaan. Hoe lang deze uiteindelijke beslissing nog vooruitgeschoven kan worden, zeker is dat deze hele ontwikkeling grote gevolgen heeft voor onze gemeente en mitsdien voor de regio.

Op korte termijn zal de genomen beslissing zware sociale gevolgen hebben voor iedere betrokkene, want het antwoord dat we samen - en met samen bedoel ik overheid en direct gedupeerden - hierop moeten geven, is dacht ik voor ons allemaal op dit moment niet duidelijk. Wel weet ik echter dat de gezinnen de gevolgen direct zullen ervaren en dan is het financiële aspect waarschijnlijk niet het belangrijkste. Dat onze gehele gemeenschap geconfronteerd zal worden met de gevolgen op korte termijn zal iedereen duidelijk zijn. Daarom zullen we moeten komen tot andere uitgangspunten van het gemeentelijk beleid, waarbij we ervoor zullen moeten zorgen in de toekomst minder kwetsbaar te zijn voor situaties als deze.

Dat we dit op regionaal niveau zullen moeten bezien, is dacht ik duidelijk. Evident is ook, dat het niet mogelijk zal zijn zonder de nodige faciliteiten van de rijks en provinciale overheid. Ik hoop en vertrouw er dan ook op, dat we op die medewerking op korte termijn mogen rekenen. Ook echter voor de verdere toekomst zullen we die hulp hard nodig hebben, want het herstellen van het verloren evenwicht zal zeker meer tijd vergen.

Dames en heren, de gevolgen van de onbegrijpelijke politieke beslissing zullen diep ingrijpen in de persoonlijke levensomstandigheden van u allen die hierbij zo direct betrokken bent. Maar ook voor vele anderen zal deze beslissing negatieve gevolgen hebben. Wij streven ernaar om die negatieve aspecten zo goed mogelijk te kunnen opvangen.

Ik wil u allen die hierbij bent betrokken wijsheid en kracht toewensen om u niet te laten ontmoedigen door de tegenslagen die u te verwerken zult krijgen. Zoals u weet ben ik in de korte periode dat ik in Schijndel werkzaam mag zijn zeer direct bij de problemen betrokken geweest. Op dit moment en vanaf deze plaats wil ik als burgemeester van deze gemeente mijn grote respect betuigen aan alle werknemers van het bedrijf Jansen de Wit voor de correcte, waardige en op redelijke motieven steunende acties, die tot nu toe zijn gevoerd.

Schijndels Weekblad van 21 januari 1977.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen