skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geldrop

De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geldrop e.o. (GGD) is tegenwoordig een alledaags begrip, een van de vele sociale en maatschappelijke instellingen en organisaties. Maar deze Geldropse dienst op het gebied van de preventieve geneeskunde was bij haar geboorte, als initiatief van een Geldropse huisarts een unicum in het land.
F. Bergmans overhandigt het eerste exemplaar van de Geldropse Gemeentegids 1968 aan dr. Van Kimmenade.

Het begon allemaal toen eind 1926 de uit Weert afkomstige dokter F.G.M.A. van Kimmenade zich naast de legendarische dokter A. van Erp in Geldrop vestigde. Deze energieke persoonlijkheid met een sterk ontwikkelde sociale inslag formuleerde zijn visie als volgt:

”Het lijkt wel doeltreffend bij de organisatie der gezondheidszorg een scheiding te maken tussen curatieve en preventieve geneeskunde. De arts, met name de huisarts, behoort altijd de preventie in al haar mogelijkheden te laten meespreken. De zwakke plek in de gezondheidszorg was, dat de arts slechts die zieken behandelt, die voor hun kwalen of afwijkingen zijn hulp inroepen. De preventieve geneeskunde is nog te weinig gemeengoed van de artsen en van het publiek. De preventie is bij uitstek dat deel van de gezondheidszorg, waar de organisatie moet worden bevorderd door de staat,  in samenwerking met particulier initiatief.”

Maar in 1926 was het einddoel nog niet bereikt. Vier jaar daarvoor, in 1922 was het Wit-Gele Kruis in Geldrop opgericht, net als in andere plaatsen hoofdzakelijk op particulier initiatief. Het Wit-Gele Kruis had grote, positieve invloed op de daling van het sterftecijfer onder zuigelingen. In 1925 was het Doktersfonds ingesteld door de werkliedenvereniging. Toen dit eenmaal goed was georganiseerd, wierp het belangrijke vruchten af voor de arbeiders en hun gezinnen.

In 1931 volgde de opening van het St. Anna ziekenhuis in Geldrop en in 1938 de oprichting van de Geldropse Gemeentelijke Geneeskundige Dienst, de eerste dienst van die soort op het platteland. In Brabant bestonden er op dat moment slechts Gemeentelijke Geneeskundige Diensten in Eindhoven, Tilburg en Breda. Een belangrijk aspect van het werk van deze dienst was de preventieve benadering.

Dat kwam tot uiting in het werkprogramma:

  • Immunisatie van de kleuters
  • Schoolartsendienst: schoolartsenonderzoek, immunisatie tegen difterie, onderzoek op tuberculose, tandheelkunde, spraakverbetering,  uitzending zwakke kinderen, opsporing van kinderen voor B.L.O. school,  onderwijs in hygiëne in hoogste klassen meisjesscholen, heilgymnastiek
  • Industriële hygiëne (in alle bedrijven zoals textielfabrieken, zinkfabrieken in Budel en Bata-Best)
  • Psychotechnische testen van schoolverlaters
  • Woningonderzoek
  • Nauwe betrekkingen met het Rode Kruis; in het streekziekenhuis zit het medische centrum Bloedtransfusiedienst
  • Beschikbaarheid ziekenauto
  • Interne kraamhulp, voortvloeiende uit een fonds; geboren uit het Wit-Gele Kruis en de Gezondheidsdienst. Naast kraamhulp werd volledig geneeskundig onderzoek voor het huwelijk geboden.
  • Voorlichtingsavonden over prenatale zorg, voeding der a.s. moeder, verzorging van het kind enz.

Tevens wordt de bedoeling van de preventieve geneeskunde duidelijk gemaakt en de weg gewezen naar de consultatiebureaus. En er werd een begin gemaakt met wat tegenwoordig het elektronisch patientendossier is gaan heten, namelijk het ontwerpen van een ziektekaart per patient. “Geleidelijk aan zal het de taak van de Dienst worden alle gegevens over een patiënt op een kaart bijeen te brengen. Bij verhuizing kan de kaart verzonden worden naar de Gezondheidsdienst van de nieuwe woonplaats, ter inzage voor de nieuwgekozen huisarts.”

Een vooruitstrevend man, dr. Van Kimmenade!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.