i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Etten-Leur
Tags:

en maakt ook deel uit van:

Atlas: RK kerken

vertelde op 15 januari 2015 om 11:26 uur

Ruim een halve eeuw geleden bestond Etten-Leur uit twee dorpen: Etten en Leur. De Leur was het kleinste van de twee, maar zeker niet minder opvallend, vooral vanwege de Petruskerk.

Wie Etten-Leur nadert vanuit de polder, ziet als eerste de twee torens van de Petruskerk in Leur. Eigenaardig is wel dat de Leurse parochie, in 1787 gesticht, oorspronkelijk de H. Franciscus van Sales als patroon had. Maar het was bisschop PETRUS Leyten die toestemming voor de bouw gaf, PETRUS van Genk was de architect en bovendien heetten de bouwpastoor en de eigenaar van het perceel waar de kerk op werd gebouwd, ook PETRUS. Logisch dus dat de kerk, die in 1889 gereedkwam, aan Petrus werd toegewijd.

Foto: BHIC, Collectie Provincie Noord-Brabant

Foto: BHIC, Collectie Provincie Noord-Brabant

Bijzondere devoties voor Petrus kende Leur niet. Wel voor de H. Cornelius, die vooral in de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw jaarlijks talrijke bedevaartgangers trok.

Momenteel maakt de Petruskerk deel uit van de ene Etten-Leurse Mariaparochie.

De kerk was het middelpunt van de parochie. Een plek van bezinning, bijpraten over alledaagse dingen en natuurlijk deelname aan de heilige mis. Om alles in goede banen te leiden was er mijnheer pastoor, soms geholpen door een kapelaan.

Denk aan pastoor A.H.J. Konings, die samen met zijn kapelaans P.A.J. Bruijns en J.P.M. van Hooff het pastoraal team vormden midden jaren vijftig. Of aan pastoor Mouwen, die in de jaren zestig de scepter zwaaide in de parochie.

Pastoor A.M. Mouwen (Katholiek Documentatie Centrum, KDC, AFBK-2a20475) Pastoor Mouwen
Pastoor Mouwen Leur, Lange Brugstraat. Burgemeester Oderkerk reikt een koninklijke onderscheiding uit aan pastoor Mouwen van de Petrusparochie, 1970. (West-Brabants Archief, RAW014017380)
Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reacties (3)

Jan Hendrickx zei op 11 december 2017 om 13:48 uur

Aanvullende informatie over H. Petruskerk op de Leur:
De Petruskerk is gebouwd naar een ontwerp van P. J. van Genk, die vanaf 1875 op de Leur (Korte Brugstraat 47) heeft gewoond. Eerst als inwonende van neef en arts Antoon van Genk. Na diens dood in 1872 heeft Petrus wat later op dezelfde plaats een nieuw huis gebouwd waar hij tot zijn overlijden in 1919 heeft gewoond. De Petrus Kerk werd gebouwd voor fl. 80.000. Eén van de twee redenen dat de patroonheilige werd gewijzigd van H. Franciscus van Sales in H. Petrus zou zijn omdat in het Brabantse land de kerktorens werden beschouwd als een vinger naar de Hemel. Dit zou mogelijk ook een reden kunnen zijn dat de Leurse kerk twee torens heeft gekregen. Toen de kerk werd gebouwd was er een sterke voorliefde voor symmetrie in de inrichting, die vaak ook de nadruk legde op de band tussen het Oude en Nieuwe Testament. In het transept-Oost (dwarsvleugel) zijn drie gebrandschilderde ramen aangebracht van de maagden H. Apollonia, H. Lucia en H. Barbara. Hun symmetrische tegenhangers zijn te zien in het transept-West met de H. Aloysius, de H. Cornelius en de H. Antonius, waarvan relikwieën in het bezit zijn van de parochie. De kruiswegstaties, met tussen de staties oud-testamentische figuren afgebeeld met op een spreuklint profetische spreuken die in Christus in vervulling zijn gegaan, zijn pas rond het jaar 1900 aangebracht. In 1912 is het orgel geplaatst op het oksaal en rond 1920 werd vóór het priesterkoor een zgn. 'Triomfbalk aangebracht. met een kruisigingstafereel met aan weerszijden Maria en Johannes. Aan de uiteinden van van balk werden resp. een gekroonde maagd met kruis en kerk (voorstellend 'de Kerk' - Rechts) en een geblinddoekte maagd (voorstellend 'het Jodendom' -
links). De inwijding van de kerk werd op 22 juli 1989 door bisschop Petrus Leijten gedaan.

Jan Hendrickx zei op 11 december 2017 om 23:39 uur

Pastoor A. Konings ( pastoor vanaf 1933 tot 1959 ) vormden samen in de jaren 1940 en 1950 met de kapelaans P. Bruyns ( 1943-1955 ) en H. De Bonte ( 1944-1954 ) en met Kapelaan J. Van Hooff ( 1954-1960 ) en kapelaan A. Machielsen ( 1955- 1959 ) het pastoraal team. Pastoor Konings werd in 1959 opgevolgd door pastoor A. Mouwen, die tot 1977 pastoor bleef van de H. Petrus parochie. Kapelaans in deze periode waren P. de Jong ( 1960-1965 ), kapelaan A. Burm (1965-1968) en A. Claerhoudt (1968-1971). W. Tobee was van 1971 tot 1984 de eerste pastorale werker ( geen priester dus) in de parochie.

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 12 december 2017 om 10:22 uur

Wat fijn dat je ons zoveel kunt vertellen over de bouw van de H. Petruskerk en over de betrokken pastoors en kapelaans. Hartelijk dank voor de uitgebreide aanvullende informatie, Jan!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

vertelde op 19 oktober 2016 om 20:48 uur

Piet van Genk bouwde niet alleen kerken in Etten-Leur