skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

De H. Ritakerk in Boskant

Op 22 mei werden in de kerk van de H. Rita in Boskant rozen gewijd en uitgedeeld. Dat heeft te maken met de legende van de H. Rita.

Deze heilige was lange tijd ziek en ze vroeg vanaf haar ziekbed midden in de winter aan de mensen die bij haar op bezoek kwamen om een roos. De mensen gingen naar buiten en inderdaad: ze vonden daar een roos die in bloei stond.

Daarom werden er rozen uitgedeeld in Boskant. Het dorpje werd zelfs een bedevaartsoord. Tegenwoordig is Boskant niet meer als zodanig bekend. Het is zelfs geen zelfstandige parochie meer.

En dat terwijl de inwoners van het dorp zo lang hebben gewacht op een eigen kerk! Die wilden ze al in 1913, maar de kerk van de H. Rita werd pas in 1956 ingewijd.

Foto: BHIC / Paul Huismans, 2014Foto: BHIC / Paul Huismans, 2014

De ontkerkelijking sloeg ook hier echter toe en leidde tot een fusie van parochies. Sinds 2010 hoort Boskant bij de parochie van de H. Oda in Sint Oedenrode.
Op 6 april 2014 is de kerk onttrokken aan de eredienst.

Het gebouw is gebleven, maar de pastoors en kapelaans zijn verdwenen. De kerk was natuurlijk middelpunt van de parochie, maar als gelovige had je te maken met deze geestelijken. Daaronder waren roemruchte personen. In Boskant was het de pater augustijn A.J.J. Teurlings die midden jaren zestig de parochie onder zijn hoede had. Hij was daarmee de opvolger van zijn broer en ordegenoot, pater Gerard Teurlings. Wat valt er zoal te vertellen over deze pater-pastoors? Hoe heeft Justinus (kloosternaam van A.J.J. Teurlings) zich van zijn pastorale taken gekweten? Je kunt je verhalen hieronder kwijt.

Reacties (11)

Gerard H.A.A. de Bie zei op 30 maart 2015
Hebben de Boskantenaren toch ruim 'n halve eeuw 'n eigen parochie gehad.
Is er nog 'n historische voorgeschiedenis van deze kerk / parochie in de vorm van bv 'n kapelletje of 'n bron /'n oud beeld of iets dergelijks?
Willie Damen van de Mosselaer zei op 31 maart 2015
1954 heeft kapelaan Teurlings, (kapelaan in de Rooise Martinus parochie) van de bisschop opdracht gekregen een parochie in Boskant te stichten.
Begin 1956 wordt met bouw begonnen en eind datzelfde jaar is de kerk in gebruik genomen.
Het grondwerk wordt door de parochianen zelf uitgevoerd. De plek was moerasgrond en met paard en wagen werden gigantische hoeveelheden zand van kilometers ver aangesleept. De nieuwe parochie telt 184 gezinnen en 1000 zielen..
De kerk krijgt drie luidklokken (Eijsbouts Asten) met een gezamenlijk gewicht van 630 kg. Het geld voor de klokken is afkomstig van de in de oorlog verloren gegane klokken uit de kerktoren van Eerschot.
Burgemeester en wethouders oordeelden om niet door te gaan tot her aanschaffing van de klokken voor de Eerschotse kerk, maar met het geld de aanschaf van klokken voor de kerken te Olland en Boskant ermee te bekostigen.

De doopvont 16e eeuw met opschrift: “ Gaet in alle die Werelt ende Predict (d)at Evanelium alle Creaturen – Wie dat ghelooft ende ghedoopt wort sal salich worden”. 89. Tekst uit Statenbijbel
Deze is gevonden door Janus van den Brand die vroeger in de restanten van het koetshuis van Logtenburg woonde op de plaats waar nu ongeveer de parkeerplaats van het Arend-kantoor is, toen hij bezig was zijn hondenhok uit te breiden.
Maar waar hoorde die doopvont nu thuis de een zegt hij moet afkomstig zijn van het Hervormde kerkske dat op het Kofferen stond, of hij is in de woelige jaren rond 1648 overgebracht uit de kerk van Eerschot naar het slot Logtenburg waar Jonker de Jeger eigenaar was, beschermer van de katholieke godsdienst. Daar werden in die tijd godsdienstoefeningen gehouden. Zekerheid heeft men nog altijd niet.
Gerard H.A.A. de Bie zei op 31 maart 2015
Prachtige info Willie.
Maar 't roept wel vragen bij me op.
> Is ook bekend of dat geld voor de klokken van de verzekering of uit de gemeentelijke begroting kwam?
> En heeft de Eerschotse kerk sindsdien nooit geen klokken meer gekregen ?
> Op de plek waar het Koetshuis stond & op het Kofferen zijn zeker nooit archeologische opgravingen overwogen ? Lijken me wel interessante lokaties daarvoor. Maar ja dat gebeurt tegenwoordig alleen maar als 't verstoord dreigt te worden en dan ligt 't er ook nog maar aan in hoeverre het dan verstoord word en hoe de gemeentelijke afspraken daaromtrent zijn.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 1 april 2015
Gedeeltelijk door het Bureau Financiering Wederopbouw Publiekrechtelijke Lichamen (B.F.W.P.L.), en gedeeltelijk door de kerkbesturen.
De grootse klok is terugontvangen en deze opnieuw in de Eerschotse toren gehangen
Bron: P. J. Buren Heemschild 30 (1996) afl. 1, blz. 6-19
Over de opgravingen zou je eens kunnen informeren bij de Heemkundekring Sint-Oedenrode
Hanneke van der Eerden
Hanneke van der Eerden bhic zei op 4 april 2015
Bedankt, Willie, voor deze mooie aanvullingen
Jan v d Meulengraaf zei op 11 januari 2017
De doopkapel van de Rita kerk is geheel verbouwd en dat is nu een nieuwe Rita kapel geworden.Ook het beeld van de H.Rita heeft hierin een plaatsje. De kapel is 24 juli 2016 ingezegend door Pastoor Blom
Elke woensdagavond is er een H.Mis om 19.00 uur. Zo heeft de Boskantse gemeenschap toch nog wat over kunnen houden van hun Rita kerk.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 11 januari 2017
Dat is inderdaad mooi, Jan. Dat het beeld van de H. Rita nu toch nog een plaatsje heeft gekregen in een kapel in Boskant.
Hans Hendriks zei op 14 januari 2020
Archeologie: Pater Wiro Heesters heeft tijdens de restauratie in 1967-1968 opgravingen verricht in de kerk van de N.H. kerk te Eerschot. Dit was de voormalige katholieke Sint Maartenskerk, waar hij heeft vastgesteld dat er in het midden van de huidige kerk een gat gevonden waar een kerkklok is gegoten. Voorheen was dit het middenschip van de katholieke kerk. Tevens heeft hij vastgesteld dat de kerkvloer door de eeuwen heen met c..a. 2 meter opgehoogd is. Ook waren er vele graven in de kerk teruggevonden.
Verder staat het pand Kerkdijk-Noord 4 boven op de voormalige algemene begraafplaats, want de achtermuur van het pand is opgetrokken op de oude kerkhofmuur.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 15 januari 2020
Bedankt voor je aanvulling, Hans. Goed dat je hier pater Wiro Heesters memoreert die daar zoveel onderzoek heeft gedaan. Dat zijn interessante gegevens om hier te vermelden.
Tonnie Donkers zei op 30 juli 2020
In Boskant worden nog elk jaar rondom 22 mei de Ritarozen gezegend.
Dit gebeurt tijdens een openlucht viering bij de H. Ritakapel. Boskant en Oud Valkenburg zijn de enige plaatsen in Nederland waar dit gebeurt.
Wat de doopvont betreft in 2016 is deze naar de H. Antoniuskerk gebracht en in 2018 is ze in gebruik genomen als wijwatervat in de H. Martinuskerk in Sint Oedenrode.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 31 juli 2020
Bedankt voor je reactie Tonnie. Wat mooi dat deze traditie nog steeds voort leeft. Zeker omdat dat dus blijkbaar nog maar op twee plaatsen in Nederland is. En wat een goede bestemming is er gevonden voor de doopvont, fijn dat die dus in Sint-Oedenrode is gebleven.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

Doe mee en vertel jouw verhaal!