skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Marte Stoffers
Marte Stoffers Bhic

De herkomst van de familie Lemmens

Van genealogisch tot genetisch onderzoek: van de Romeinen uit het Land van Cuijk tot de familie Lemmens. Een bijzondere geschiedenis.

Midden in Sint-Anthonis staat de eeuwenoude rooms-katholieke kerk van H. Antonius Abt. Vicaris van deze kerk tussen 1753 en 1760 is Heer Rudolphus Lemmens. Rudolphus is daar ook pastoor van 1760 tot zijn overlijden in 1776. Rudolphus wordt gedoopt in Boxmeer op 26 november 1730. Zijn moeder is Wilhelmina Roelofs Leijtjens, gedoopt in Vierlingsbeek op 10 november 1690 als Guilielma dochter van Roelof (Rudolphus) Lijtjens (Litjens) en Henrina Pauwels (Pauli). Zij is de tweede vrouw van Arnoldus Lemmens. Het paar trouwt in Vierlingsbeek op 24 februari 1726. Als huwelijksgetuigen fungeren Paulus Leijtjens en Gasparo Lemmens. De grootvader van Rudolphus Lemmens heet Henricus Johannszn. Lemmens. Hij vestigt zich als jongeman uit het Duitse Sonsbeck rond 1664 als Mr. Smid in Boxmeer. Op 29 januari 1664 ontvangt hij zijn attestatie uit Sonsbeck. Met dit bewijs kan hij op 13 februari 1664 in Boxmeer trouwen met Henrica (Harnken) Evers.

Johannes Lemmens en Joanna Evers treden op als huwelijksgetuigen. Al snel wordt een dochter geboren. Op 7 december 1664 ziet Maria Lemmens in Boxmeer het levenslicht. Het huwelijk van Hendrik en Henrica duurt niet lang. Henrica overlijdt op 7 februari 1667 te Boxmeer. Hendrik ziet snel om naar een nieuwe huwelijkspartner. Dat wordt Maria Jaspers (Jaspars, Gaspars, Gaspers). Hij trouwt met haar in Boxmeer op 22 januari 1668. Hun huwelijksgetuigen zijn Joannes Jaspers, Henricus Jacobs, Henricus Hendrickx en Eseodorus Jans. Uit het huwelijk van Hendrik en Maria worden acht kinderen geboren.

Het is de tijd vlak na de Tachtigjarige Oorlog. In 1648 worden in de wijde omgeving van Boxmeer alle katholieke kerken gesloten, de priesters verdreven en protestantse predikanten aangesteld. De katholieke Graaf Albert van den Bergh draagt daarom de zielzorg van de katholieken in Boxmeer op aan de Karmelieten. De acht kinderen Lemmens worden allemaal gedoopt in Boxmeer.

Eén van hen, Everardus, schiet in 1712 koning van het Sint Barbara Gilde in Ravenstein. Zijn zilveren koningsschild is bewaard gebleven. Bij zowel de familie Lemmens uit Sonsbeck (Dld.) als de familie Lemmens uit de Sambeekse Hoek komt het beroep van smid voor. Wijst dat op een familierelatie? De archieven hebben deze vraag nog niet kunnen beantwoorden. Genetisch onderzoek kan mogelijk opheldering verschaffen. De schrijver van dit artikeltje heeft in 2009 meegewerkt aan het eerste genetische DNA onderzoek in Nederland.

Het onderzoek wees uit, dat het DNA profiel van de familie Lemmens uit de Sambeekse Hoek overeenkomt met Haplogroep J2. Deze Haplogroep J2 werd waargenomen bij enkele families (o.a. ook de familie van Kuppeveld) in en rond het Land van Cuijk. De oorsprong van Haplogroep J2 is het Midden Oosten. De onderzoekers stelden vast, dat de familie Lemmens vermoedelijk afstamt van de Romeinen die zich in het begin van de jaartelling ophielden in de Lage Landen, in het bijzonder in het Land van Cuijk en omstreken van Nijmegen. Het is opmerkelijk dat pastoor Lemmens de leden van de familie uit de Sambeekse Hoek in het RK Kerkboek van St. Tunnis inschrijft als Lemmes i.p.v Lemmens (met een n!). Wilde hij daarmee aangeven dat het om twee verschillende families gaat of volgde hij de klank van het plaatselijke dialect?

De familie van pastoor Rudolphus Lemmens voerde een wapen. Het staat op het fraai vorm gegeven zilveren koningsschild van Everardus Lemmens uit Ravenstein. Op het wapenschild zijn als natuurlijke wapenfiguur drie klaverbladen te zien, geplaatst twee en een. Het helmteken is een klaverblad op een schuin geplaatste helm. De heraldische kleuren zijn niet bekend. Mogelijk gaat het om een schild van rood met drie gouden klaverbladen en met dekkleden goud en rood. Pastoor Lemmens overlijdt op 12 maart 1776 in St. Anthonis. Bij testament, dat op zich al een artikel waard is, laat hij een studiebeurs na. Een beurzenstichting was in die tijd bij bemiddelde mensen een financiële hulpbron voor studerende bloedverwanten van de stichter.

Reacties (1)

Gerard W. Ch. Lemmens
Gerard W. Ch. Lemmens zei op 3 april 2017 om 16:57
Let wel dat de familie Lemmens waartoe de paastoor Rudolphus Lemmens behoorde stamt uit Sonsbeck in het Land van Kleef.
Het is (nog) niet aangetoond dat die familie en de familie Lemmens uit Sambeekse Hoek familie van elkaar zijn.
Zij voeren ook andere familie wapens !

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen