skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper Bhic

De inwijding van de Sint Antonius Abtkerk in Overlangel

De inwijding van St. Antonius Abtkerk in Overlangel werd uitvoerig beschreven in de Provinciale Noordbrabantsche en ’s Hertogenbosche Courant van 11 september 1854. Het bericht is overgenomen in de schrijfwijze van toen, ludiek en kracht gevend aan artikel.

Kop van de krant van 11september 1854
Kop van de krant van 11 september 1854

Herpen, 7 september 1854.
In het naburige Overlange (gemeente Herpen) was het gisteren een vreugdevol feest het betrof de wijding van de schoone Gotische kerk welke door de milddadigheid der edele familie de Bruijn aldaar is gebouwd.
Het geheele dorp was in feestdosch, eerebogen waren opgerigt, langs de wegenen huizen mastboomen en bloemen geplant, de nationale vlaggen wapperden van de huizen vrolijk door de lucht.

Gedeelte van het krantenbericht
Gedeelte van het krantenbericht

Mgr. Zwijssen, aartbisschop van Utrecht , welke omgeven van eene talrijke schaar van geestelijken de plegtige wijding zou verrijken , werd daags te voren met ene eerewacht te paard aan den Reek afgehaald.
Ten half acht des morgens begon de plegtigheid, welke na eene predikatie en pontificale mis ten twee ure als namiddags was afgelopen.
Aan Mgr. Zwijssen en de overige geestelijken werd een prachtig diner aangeboden. De harmonie van Wichen en de liedertafel van Ravenstein welke het feest veel luister bijzetten, deden zich beurtelings hooren.
Des avonds was er ten huize van den Heer P.J. de Bruin, een luisterijke illuminatie, en werd daar een schoon vuurwerk afgestoken. Ten half acht ure des avonds vertrok Mgr. De aartsbisschop, ZHEW, werd weder door garde d’honneurs te paard begeleid.
Ter bijwoning van dat feest, waren vele ingezetenen uit de omliggende gemeenten naar Overlangel te zamen gevloeid, allen bewonderden het schoone kerkgebouw, terwijl langens ingezetenen, dankbaar op de familie de Bruijn nederzagen, die hun niet alleen dat godshuis schonk, maar aan welke zij uit een weldadig oogpunt zoo veel verschuldigd waren, daar hun de hulp dier familie in den eersten nood, ter gelegenheid van den waterramp van 1850 nog versch in het geheugen lag.
Het feest duurde tot laat in den nacht voort, zonder dat het in het minst door onrust gestoord werd.

De vorige kapel, welke door een rector bediend werd, alzoo door eene kerk vervangen zijnde, zoo heeft het Mgr. Zwijssen behaagd aldaar eene parochie te stichten en den wel Eerw. Dienstdoenden rector, tot pastoor der nieuwe parochie te benoemen.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.