i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Etten-Leur
Periode: 1886 - 1952
Tags:

De Nederlands hervormde pastorie op de Leur

vertelde op 8 januari 2019 om 14:17 uur

In 1886 kwamen de kerkenraad, het college van kerkvoogden en de notabelen bij elkaar om de toestand van de kerk en de pastorie te bespreken. Vooral de pastorie, op de hoek van de Lange Brugstraat en de oostzijde van de Domineesgang, bleek zo bouwvallig, dat besloten werd de westzijde van de pastorie te verkopen.

Met de opbrengst daarvan en een aanvullende lening zou een nieuwe pastorie gebouwd worden. Bij akte van 8 januari 1887 werd het westelijk deel van de pastorie met een gedeelte van de bijbehorende tuin aan het gemeentebestuur van Etten-Leur verkocht. De gemeente sloopte het pand voor de verbreding van de Domineesgang. Het overgebleven oostelijk deel van de pastorie werd hersteld en nog hetzelfde jaar verkocht.

De architect

Als architect voor de nieuw te bouwen pastorie werd Jan Benjamin Kam gevraagd, de zoon van de toenmalige dominee van de kerk, Jan Gerrit Kam. Jan Benjamin Kam werd in 1860 in Piershil (Zuid-Holland) geboren. Na de lagere school bezocht hij in Schiedam de H.B.S., waarvoor hij in 1878 slaagde. Daarna bezocht hij de Polytechnische School in Delft waar hij in 1882 afstudeerde als civiel ingenieur en in 1883 als bouwkundig ingenieur.

Tot 1889 werkte hij als architect o.a. in Amsterdam. Daarna werd hij directeur van de Koninklijke Begemann in Helmond. Naast zijn werk had hij nog allerlei nevenfuncties, zoals secretaris van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst, afdeling Amsterdam en gemeenteraadslid in Helmond, waar hij in 1889 ging wonen. Verder zat hij nog in examencommissies en gaf hij lezingen.

Hij was o.a. bevriend met Hendrik Berlage. Hij had ook een boek geschreven ‘De versiering van onze woning’. Jan overleed op 6 juni 1932 op 71-jarige leeftijd in Helmond.

De aanbesteding en uitvoering

De pastorie zou gebouwd worden op een perceel aan het Lichttorenhoofd, thans Van Bergenplein 84. Kam ontwierp een tweelaags herenhuis met snijdende zadeldaken met de topgevel, uitgevoerd in vakwerk, naar de straat gericht.

Bouwtekening van de voorzijde                                                                De Grondwet 24-02-1887

De bouw werd openbaar aanbesteed. Bij de aanbesteding, op zaterdag 5 maart 1887, kwam A.B. Lucas uit Zevenbergen met een bedrag van f. 8.500,-- als laagste uit de bus. Hij kreeg dan ook de opdracht. Lucas ging voortvarend aan de slag en in de loop van 1888 kon het gezin van dominee Jan Kam de pastorie betrekken.

De verkoop

Door de zwakke financiële positie van de hervormde gemeenten Etten en Leur werd op 30 juni 1952 besloten over te gaan tot de combinatie van de predikantsplaats. Er was dus nog maar één pastorie nodig en dat werd die van Etten aan de Roosendaalseweg.

De laatste dominee die in de Leurse pastorie woonde, was Pieter Leonard Kiehl, die in 1952 met emeritaat ging. In 1964 verkocht de kerk het pand aan jonkheer Nolleke Verheijen.

Ds. Kiehl

Bronnen:
A.M.Z. Zom, De archieven van de Hervormde Gemeente te Leur 1612-1965, Uitgegeven door het gemeentebestuur van Etten-Leur, 1972.
Cultuurhistorische Inventarisatie Noord-Brabant, gemeente Etten-Leur, Provincie Noord-Brabant, ’s-Hertogenbosch, januari 1989.
De biografische gegevens over Jan Benjamin Kam werden verzameld op Internet uit diverse digitale archieven en via Delpher, de zoekmachine voor tijdschriften en kranten van de KB.

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: