skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

De openbare school op het Kofferen

De gemeente Sint-Oedenrode bestond rond 1860 uit 4.287 zielen. Het gemiddeld aantal schoolgaande kinderen in de kom bedroeg in de voorgaande laatste vijf jaar ongeveer 350 leerlingen. Het oude schoolgebouw op de Markt begon rond 1860 behoorlijke gebreken te vertonen en de gemeente besloot in 1870 om nabij kasteel Lochtenburg een terrein te kopen, geschikt om er een nieuwe hoofdschool te bouwen.

Enige ingezeten maakten bezwaar, omdat door de bouw van een school in westelijke richting de kinderen uit de gehuchten Heikant, Koevering en Eversestraat te ver van de school zouden raken, en ze bij ongunstig weer een grotere afstand zouden moeten afleggen.

De gemeente bracht daartegen in, dat de kinderen van de Boskant ook grote afstanden moesten afleggen en voor een groot gedeelte gebruik moesten maken van slijkwegen, terwijl kinderen die van de andere kant kwamen gebruik konden maken van klinkergrind en zandwegen.

Ook waren er bezwaren tegen de gasfabriek die tegenover de school lag. Daartegen bracht de gemeente naar voren dat de gasfabriek van zo'n kleine omvang was dat er tijdens het stoken geen hinderlijke lucht opgemerkt zou worden. De heer Raupp, raadslid en gunstig bekend als dokter, gaf zijn goedkeuring en achtte het gasfabriekje onschadelijk voor de gezondheid.

In 1881 krijgen de onderwijzers instructies hoe om te gaan met de leerlingen. De onderwijzers moeten zorgen dat de kinderen ordelijk worden geplaatst. De kinderen behoren met zachtheid te worden behandeld, alle lijfkastijdingen en het gebruik van alle ruwe en ongepaste woorden of uitdrukkingen moeten zorgvuldig worden vermeden. De kinderen moeten wennen aan orde en tucht, zodat in de school de nodige stilte heerst.

De onderwijzers moeten de leerlingen een geregeld en zedig gedrag aanleren, zo ook reinheid en zindelijkheid op zichzelf en hun kleding. Voorts moeten zij zich in alle omstandigheden beleefd en welwillendheid gedragen. Alle onzedigheid in woorden of daden behoort met de meeste gestrengheid te worden tegengegaan. Alleen die boeken worden gelezen, welke in de goedgekeurde leerplannen zijn goedgekeurd.

De onderwijzers wordt opgedragen om zoveel mogelijk te zorgen, dat de kinderen geregeld en ordelijk naar school en naar huis gaan en zich niet aan baldadigheid, straatschenderij, vechten enz. schuldig maken. De onderwijzers zullen zoals van ouds gebruikelijk is, de kinderen vanuit de school begeleiden tot buiten de kom van de gemeente.

Handschrift Jo van der Kaaij met opsomming van namen.

In 1893 klaagt de onderwijzer Willem van Haeren over de slechte toestand van het drinkwater voor de schooljeugd. Na veel geharrewar in de raad besluit de gemeente dat er een nieuwe drinkput moet komen. In de zomermaanden van 1902 is het water uit de nieuwe put bar slecht en gedurende de zomermaanden is er niet voldoende water aanwezig.

Enige inwoners van het Kofferen doen hun beklag bij de gemeente omdat zij veel last hebben van de schooljeugd. De kinderen komen aan hun huizen jengelen om drinkwater. Zij verzoeken de raad om van die last bevrijd te worden, door ervoor te zorgen dat er aan de kinderen op de speelplaats van de school drinkwater gegeven wordt. Het lid Swinkels vindt het treurig dat er geen drinkwater op de speelplaats aanwezig is, te meer omdat de gemeente voor veel geld daar een Nortonput had laten slaan.

In 1906 wordt er een nieuwe drinkwaterput aangeschaft die tevens kon dienen voor het hoofd van de school en voor het gezin van de gemeentegeneesheer, die aan de straatkant woonde.

Links Meester Roelvink, hoofd der openbare school met vrouw en kinderen.

De school op het Kofferen is tot 1954 als openbare school in gebruik geweest.

Foto’s: Collectie Jo van der Kaaij.
Bron: BHIC, Toegangsnr. 7634, Archief Gemeentebestuur Sint-Oedenrode (1811-1933), inventarisnrs. 17 t/m 28.

Reacties (8)

Willie Damen van de Mosselaer zei op 2 september 2018 om 07:54
7 september 1956 komt er bij gemeente een voorstel ter tafel betreffende een ruiling door de N.V. ‘Oda’staalwerk v/h van de Kamp.
Omdat er in de gemeente dringend behoefte bestaat aan een gemeentewerf stelt van de Kamp aan de raad voor om zijn terreinen aan de Markt bekend staande als de ‘Nutricia’ te ruilen met het schoolgebouw vroeger de openbare school thans U.L.O. school op het Kofferen met bijbehorende terreinen. Voorstel wordt goedgekeurd met o.a. de voorwaarde dat de U.L.O. er nog kan blijven zitten.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 3 september 2018 om 09:32
Bedankt voor je aanvulling op je verhaal, Willie. Is de gemeentewerf ook daadwerkelijk op die plek gevestigd geweest?
Willie Damen van de Mosselaer zei op 3 september 2018 om 15:19
De gemeentewerf is een hele tijd op de Markt, waar vroeger de 'Nutricia' stond aanwezig geweest. Later is op die plaats de Rabobank gebouwd.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 4 september 2018 om 16:48
Bedankt voor je reactie Willie.
Hans Hendriks zei op 4 februari 2020 om 16:32
Aanvulling: de gemeentewerf heeft gelegen op het huidige Kapittelhof wat schuin achter de Rabobank ligt
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 5 februari 2020 om 10:10
Ah, dat is een heel concrete aanvulling, Hans. Dank, dan kunnen we dat ook beter plaatsen.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 11 april 2022 om 10:24
De ondergetekende Hugo Cornelis Dobbe van Pelt wonende te 's-Hertogenbosch aangezocht door het dagelijks bestuur van de gemeente Sint-Oedenrode ten einde opneming en keuring te bewerkstellen van een onlangs aldaar gebouwde nieuwe school en onderwijzerswoning met een aan de laatste bevestigde woonhuis alles in den kom der gemeente heeft zich op den acht en twintigste der maand december een duizend acht honderd zeventig ter plaatse begeven en gemelde opneming verricht. Verklarende bij dezen de genoemde gebouwen volgens de daarvan gemaakte tekening en conditie in orde te hebben bevonden voor zoverre de details dier gebouwen oppervlakkig te beoordelen zijn.
Hebbende evenwel de vorst op nadelig wijze invloed gehad op enige gedeeltes van het metselwerk.
St. Oedenrode 28 december 1879 H. C. Dobbe van Pelt
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 11 april 2022 om 16:12
Kijk, dan zijn we weer mooi op de hoogte, Willie! Zelfs over de stand van het metselwerk :)
Heel mooi, dank daarvoor.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen