i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Sint-Oedenrode
Periode: tot 1900
Tags:

De Ossenkop

vertelde op 2 januari 2017 om 09:21 uur

Rond 1650 stond er op de plaats van het latere café De Ossenkop al een huis met schuur, dat toebehoorde aan Peter Willems van de Tillaer. Aan de achterzijde van dat huis bevond zich de burchtgracht en aan de voorzijde de straat.

Toen het huis in 1821 verkocht werd door toenmalige eigenaar Gijsbertus Engels aan Martinus van den Broek, een bekende bierbrouwer in die tijd, was het een herberg.

In het midden van de negentiende eeuw woont Marinus Maas er, eigenaar en uitbater van de zogenoemde ‘De Ossekop’. Verschillende verenigingen vonden daar hun stamhuis, o.a. de Liederentafel ‘Ons Genoegen’, de ‘Sociëteit de Unie’ en 'Het Rooisch Liefhebberij Toneel’. Vijf jongelui gaven daar in 1884 hun eerste uitvoering, dames waren niet welkom.

De harmonie ‘Nos Jungit Appolo’ hield er concerten. Toen er in 1883 met de Rooijsche kermis een 'Matinée, Bal en Soirée' plaatsvond, schreef de Rooijsche krant er lovend over: "het was een wel geslaagd en druk bezocht gebeuren en kreeg met recht de goedkeuring van talrijke toehoorders, dankzij de Harmonie en de Sociëteit die zich kosten noch moeite hadden bespaard. Dames waren hierbij wel aanwezig en werden ruimschoots bedankt voor hun aanwezigheid en goeden zorgen."

Marinus Maas vinden we ook in de ‘Registers der Patentschuldigen’ over de jaren 1878/1879. Hij is dan vleeshouwer, metselaar, biljardhouder met een tafel, agent brandassurantie en sociëteithouder. Zoon Alphonsus Maas, slager, vraagt in 1910 om een vergunning voor de verkoop van sterke drank in de "lokaliteiten en het sociëteitslokaal staande op de Heuvel." Deze vergunning wordt na zijn overlijden overgeschreven naar Marinus Maas.

Café ‘De Ossekop” in 1920 met de eigenaar Cor van de Hagen met vrouw en dochter en cafébezoekers

Ook Cornelis van der Hagen heeft het pand enige tijd in eigendom. In een advertentie in de Provinciale Noordbrabantsche en ’s-Hertogenbossche Courant van 4 november 1922 wordt het te koop aangeboden. Het wordt dan beschreven als een "welbeklant, doelmatig ingericht koffiehuis, voor 8 jaren nieuw gebouwd, genaamd ‘De Ossekop’ met vergunning. Met zijgang, open plaats en remise, washuis en schilderwerkplaats, gelegen in de kom van het dorp, aan de tramlijn nabij kerk en school. Sectie G nummer 1843, genummerd A 94. Het huis bevat een grote gelagkamer met suite, keuken, kelder, ruime huiskamer, 6 bovenkamers, zolder en is van gasleiding voorzien."

Wanneer J. van Kemenade de uitbater is in de jaren vijftig van de vorige eeuw, is het een druk bezochte gelegenheid waar niet alleen drank wordt geschonken, maar waar ook tijdelijk een consultatiebureau voor zuigelingen gevestigd was.

Voor Café De Ossekop met Cato Foolen

Latere uitbaters van ‘De Ossekop’, nu Heuvel 9, waren o.a. P. van de Ven, Joh. Foolen en W. van Aarle. Nieuwe benamingen waren o.a.: Bournous, Super-Disco ‘Fox’, Discotheek ’t Palmke, Tapperij De Palm en Eetcafé Hier Ist.

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

vertelde op 13 oktober 2014 om 18:44 uur

Hotel De Keizer

vertelde op 28 februari 2015 om 16:34 uur

De Rooise Boerderij

vertelde op 23 december 2015 om 13:41 uur

De Gouden Leeuw