skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Jaël Jonkman
Jaël Jonkman RA Tilburg

De Zilveren Klomp

De Zilveren Klomp is de prijs die de gemeente Sint-Oedenrode ooit als wisselprijs beschikbaar heeft gesteld voor de beste klompenmaker. Hij is vervaardigd door de Firma De Leeuw te ’s-Hertogenbosch en werd uitgereikt tijdens de jaarlijkse Klompenbeurs. Ook dit jaar wordt de zilveren klomp weer uitgereikt.
De eerste Zilveren Klomp

De eerste winnaar van de Rooise Zilveren Klomp was C. Vogel uit Best. De eerste klompenmaker uit Sint-Oedenrode die hem in ontvangst mocht nemen, was Johannes Hastenberg in 1932 (rechts op de foto).

In de notulen van de gemeenteraad van Sint-Oedenrode uit 1930 lezen we een aardig verslag over de eerste uitreiking van de zilveren klomp aan de winnaar: "Voorstel van Burgemeester en Wethouders tot steunverlening aan de vijfde Brabantse Klompenbeurs. De Voorzitter zegt dat Burgemeester en Wethouders van oordeel zijn geweest, dat de gemeente zich niet onbetuigd moet laten bij het vieren van dit eerste lustrum en bij de officiële opening der Klompenbeurs door de Heer Commissaris der Koningin in deze Provincie op 4 september aanstaande.

We hebben reeds de verschillende schoollokalen in orde laten brengen, hetgeen toch reeds hard nodig was, en verder hebben Burgemeester en Wethouders gemeend aan de officiële personen bij de opening een Brabantse koffietafel te moeten aanbieden, waarbij als gastheren zullen fungeren het College van Burgemeester en Wethouders, met raadsleden en secretaris, en verder de genodigden, zoals o.a. de burgemeesters en pastoors uit de aangrenzende gemeenten, het bestuur van de Klompenbeurs, het bestuur van de Nationale Bond, en nog enkele anderen, in totaal 40 à 50 personen.

Verder stellen Burgemeester en Wethouders voor als prijs beschikbaar te stellen een zilveren klomp (als wisselprijs) welke klomp eigendom zal blijven van de gemeente, en waarop zal worden gegraveerd den naam van de persoon, die het hoogste aantal punten behaalt op de tentoonstelling. Aan de kampioen zal een klein zilveren klompje worden uitgereikt.

De kosten hiervan zullen bedragen ongeveer fl. 140,- á fl. 150,-, doch hiermede wordt voorzeker een der voornaamste industrieën in de gemeente mede gesteund.

De heer Van de Laar meent dat het zijn plicht is als klompenmakerspatroon reeds nu een woord van dank te brengen aan het gemeentebestuur voor de steun, die de Klompenbeurs reeds tot heden van hen mocht ontvangen, en is er van overtuigd, dat zeer zeker alle Rooise klompenmakers met deze besluiten zullen medeleven.

De heer Van Acht kan zich wel met het voorstel verenigen, doch vreest voor het scheppen van precedenten, en is van oordeel dat men daarom voorzichtig moet zijn met het nemen van dergelijke besluiten. De Voorzitter noemt het een verblijdend teken, dat we hier in Sint-Oedenrode ook iets tot stand kunnen brengen en dat deze gemeente het centrum is van de Klompenindustrie.

Het voorstel van Burgemeester en Wethouders wordt daarna met algemene stemmen aangenomen.

Bron: Notulen Sint-Oedenrode Toegang 7634 inventaris 35
Foto’s: Collectie Jo van der Kaai

Reacties (1)

Rinus van der Heijden zei op 18 september 2017 om 11:53
Mooi verhaal Willie, en prachtige fotobeelden!
Ik ben al een tijdje actief om samen met een aantal Rooienaren Klompendorp Sint-Oedenrode en het bijzonder hoogwaardige klompenambacht onder de aandacht te brengen. En krijg steeds meer bewondering en respect voor het vakmanschap van klompen maken, ik noem dit zelf: het klompenvirus....
Samen met de organisatoren van de Klompenbeurs wordt dit jaar op 29 september de klompenkeuring in De Gasthuishoeve (hoek Kremselen/Liempdseweg) gehouden. Deze keuring is ook voor publiek toegankelijk. Het is leuk om de keurmeesters op die dag te zien hoe ze machinaal en handgemaakte klompen van inzenders beoordelen. Volgens strakke richtlijnen worden de inzenders van dit prachtige klompenambacht beoordeeld en geadviseerd zodat de kwaliteitsnormen voor passende draagklompen in het ambacht behouden blijven. Ook 30 september en 1 oktober blijven de gekeurde klompen hier voor publiek te bezichtigen.
Rinus van der Heijden

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen