skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

De zusters Penitenten der Eenheid in Reek de oorlog (2): De eerste bezettingsjaren

De zusters Penitenten hielden Memorieboeken bij over hun klooster en hun gemeenschap. Ze vertelden van alledaagse dingen, zoals de aansluiting van waterleiding aansluiten omdat de Maas vervuild was met overleden soldaten, maar ook bijzondere gebeurtenissen in de omgeving. Erna Hodenius schreef hun verhalen over. Deel 2 van hun belevenissen.

Juni [1940, redactie] alle nachten komen er met troepen vliegtuigen Engelsen en Fransen die naar Duitsland gaan bombarderen over Reek gevlogen. Zaterdagsnachts 2 juni waren wij allen naar beneden gevlucht en zijn in Reek in de Helstr en Schaiksestr tien bommen gevallen zonder ongelukken.

9 juni kwamen luit Poitzema en Cornet Willemier op bezoek in burgerpak, van de fam der officieren ontvingen wij allen goede berichten en dankbetuigingen

In de strijkkamer van klooster Nazareth in Reek (collectie BHIC nr. BCL1667)
In de strijkkamer van het klooster (collectie BHIC nr. BCL1667)

18 juli hebben wij in ons klooster de waterleiding laten aanleggen daar het water in de maas besmet was vanwege de lijken en dode paarden

1 aug kregen wij inkwartiering in de school. 25 Hollandse militairen met voeding, 5 dagen toen gingen zij met nog 150 anderen naar de barakken. In een barak liggen 80 Duitse artillerietuig. Buitenkamers inkwartiering van de officieren van den opbouwdienst. Luit Lambretie Schoonerweg 36 Rotterdam, Luit J.M. Eggink Kasteelplein 10 Ter Apel Groningen. Luit A.M. de Groot Balfortstr 79 Breda. Luit Focke Amsterdam met voeding

Sept nieuwe muur geplaatst rondom het bosch den tuin en boomgaart het slot verlengt, de put voor het afvoerwater van het waschhuis ligt nu achter de muur van het slot. De regenput van het waschhuis schoongemaakt.

Nov inkwartiering van kapt. M.G.H. Evers, Luit Fr Preijs en Luit J.P. Kuipers

Nov met een vreeselijke storm is de nieuwe muur meer dan de helft omgewaaid alsook de houten schutting anders geen schade.

1941 maart is aangesteld als buitengewonen biechtvader voor ons klooster den z eerw pater Droste van de paters Jezuiten van Mariendaal. De paters Jezuiten hebben 13 manden met dekens en linnengoed naar ons klooster gebracht ter bewaring omdat ze bang waren dat hun klooster door de Duitsers zou worden ingenomen

Vicaris-generaal Hendrikx, 1937 (foto: Fotopersbureau Het Zuiden. Erfgoed 's-Hertogenbosch nr. 0043281. CC0)
Vicaris-generaal Hendrikx, 1937 (foto: Fotopersbureau Het Zuiden.
Erfgoed 's-Hertogenbosch nr. 0043281. CC0)

Er zijn dikwijls boete tochten gehouden en bid dagen voor den vrede. Voor de huishouding is alles zoo moeilijk te krijgen alles brood, rantsoen en bonnen bij slachten dorsen overal controleurs bij bijna geen eetwaren te krijgen. De boeren moesten het vee leveren, in Haren hebben de zusters 1 paard en 4 koeien moeten leveren en wij 3 koe en 4 varkens aan de Duitse Weermacht. Het vee was vreeselijk duur f 2200 voor een paard en 651 tot 700 gld voor een koe en 115-125 gld voor een kalf, aan eetwaren was (…) te komen alles op bonnen en erg duure kleeren bijna niet meer te koop, de winkels hebben niets meer en betaalt f 4,75 voor een knot sahet, f 3,- voor een kussensloop en f 2,50 voor een handdoek f 4,- in een emmer en zoo met alles in de steden is het zoo erg dat men 40 cent voor een kilo brandnetels betaald overal honger, in mei 1942 werd het nog erger toen begon men tegen het geloof en werden de priesters vastgezet en vermoord. Men haalde hen ‘s morgens onverwachts weg zoo ook mgr Hendrickx, vic gen van Den Bosch in juli 1942, heel veel kloosters ontruimd. Ze moesten alles achterlaten en werden zoo op straat gezet. Het groot en klein semenarie ontruimd en tot gevangenis gemaakt voor gijzelaars. De paters Jezuiten hadden 8 kloosters moeten ontruimd zoodat er in Mariendaal te veel kwamen want de paters van het 3e proefjaar moesten daar ook blijven toen zijn er van Mariendaal met 18 personen naar Nunen bij Eindhoven in een parochie huis gaan wonen den 15 sept 1942 sindsdien hebben wij ook van hen de wasch gekregen. Sinds okt 1942 komen er geregeld de paters Jezuiten van het 3e jaar ‘s morgens om half 7 hier bij ons de H mis lezen, ook de paus preek houden enz. Ieder jaar krijgen wij van de paters Jezuiten het hout dat wel voor f 90 bedraagt.

 

Wil je meer verhalen van Erna Hodenius over de Penitenten in Reek lezen?

Klik hier voor meer verhalen

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen