skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

Doopceel van Huijbergense prior Adolf Beijhaerts gelicht

Bij een onderzoek naar de familie Beijhaerts die eind zestiende en in de zeventiende eeuw in Oisterwijk en Boxtel leefde, stuitte ik op Adolf Beijhaerts, prior van het Wilhelmietenklooster in Huijbergen. Over de herkomst van deze Adolf was niet veel bekend. Ik vond enkele nieuwe feiten, die ik hier graag presenteer.

Wilhemietenklooster te Huijbergen, circa 1700BEYHAERTS (Adolf), geboren te Boxtel omstreeks 1582, trad in het Wilhelmietenklooster de Hemelsche Poort te 's-Hertogenbosch. In 1628 werd hij gekozen tot prior van het klooster derzelfde orde te Huybergen, waar hij overleed op de nabijgelegen hofstede Creytenberg onder Calmpthout 9 Mei 1651 in het 47e jaar na zijne priesterwijding. Zo schrijft G.C.A. Juten (1875-1944) in het Nieuw Nederlands Biografisch Woordenboek (NNBW I 342) uit 1911.

Zijn broer W.J.F. Juten (1868-1929) noemt Adolf Beijhaerts wel in zijn genealogie Beijharts in Taxandria  22 (1915) p. 327-333, maar weet hem geen plaats in de stamboom te geven. In 1927 (NNBW VII 130) tenslotte meldt G.C.A. Juten dat Adolf een zoon was van Jacob Beijhaerts, schout der vrijheid Oisterwijk. Waar G.C.A. Juten dit op baseert vermeldt hij niet. Maar zijn bewering blijkt wel te kloppen.

Jacob Beijhaerts was in de jaren zestig en zeventig van de zestiende eeuw een van de belangrijkste lakenkopers van Oisterwijk en de Meierij. Tussen 1566 en 1581 fungeerde hij zeven jaar lang als schepen van die vrijheid. Zoals vele bewoners van het Meierijse platteland ontvluchtte hij begin jaren tachtig het aanhoudende oorlogsgeweld. Hij vestigde zich binnen de veilige muren van ’s-Hertogenbosch, waar hij in 1580 een huis aan de Diepstraat kocht. In de jaren negentig was hij een aantal jaren plaatsvervangend schout van het kwartier van Oisterwijk. Hij stierf in Oisterwijk in 1621.

doop van Philips Galle Fides (detail ). Collectie BoijmansJacob was maar liefst vier maal getrouwd en vader van minstens dertien kinderen. Éen van die kinderen was Adolf, prior der Wilhelmieten van Huijbergen. Toen deze rond 1599 in het Bossche Wilhelmietenklooster Porta Coeli intrad, liet hij zijn voorgaande leven achter zich en was hij als dood voor de wereld. Dat verklaart waarom hij in geen enkele schepenakte die betrekking heeft op de vele bezittingen van zijn vader, wordt vermeld. Hetzelfde geldt overigens voor zijn zuster Johanna / Jenneken, die in het Bossche Geertruiklooster intrad.

Gelukkig biedt het doopboek van de Bossche Sint-Jacobsparochie uitkomst. Tussen 1584 en 1591 vinden we hier vijf dopen van kinderen van Jacop Beijhaerts en zijn derde vrouw Peterken / Petronella van Antwerpen († 3-6-1591, begraven in de Sint-Jan):

  • 11-3-1584: Adolphus soon Jacobs Franss. Getuigen: M. Gerit Fabri, Jenneken van Antwerpen [grootmoeder van Peterken?]doop van Adolf, DTB 62

  • 5-9-1585: Peter soon Jacob Franss rentmr. Getuigen: Jan van Antwerpen, Elken van Antwerpen [zus van Peterken]

  • 18-8-1587: Stijntken dochter Jacob Franss van Oisterwijck. Getuigen: Gerit van Tulden rentmr., Lucia van Antwerpen [tante van Peterken]

  • 11-4-1589: Jenneken dochter Jacobs Franss. Getuigen: Gijsbert Jacobss van Berchen, Engelke Peters van Antwerpen [zus van Peterken]

  • 28-5-1591: Goeart soen Jacobs Franss Beijharts, Peterken sijn huijsfrou. Getuigen: Jan Jacobs Beijharts [zoon van Jacob uit zijn eerste huwelijk] , (doorgehaald: Jenneken wedue Peters van Antwerpen [grootmoeder van Peterken]), Emken van Grueningen.

Peterken overleed zes dagen na de doop van haar laatste kind, dus zeer waarschijnlijk aan complicaties rond de bevalling.

Wat opvalt is dat Jacob Beijhaerts op verschillende manieren wordt aangeduid: Jacob Franss, Jacob Franss van Oisterwijck, Jacob Franss Beijharts. De moeder wordt slechts bij één van de dopen genoemd, en dan nog alleen met haar voornaam. Maar het feit dat bij alle vijf de dopen een of meerdere leden van de Jacobs schoonfamilie, de Van Antwerpens, als getuige optreedt, bewijst voldoende dat het hier om de vijf kinderen van Jacob Beijhaerts en zijn derde vrouw Peterken van Antwerpen gaat.

En hiermee is het gelijk van Juten bewezen en hebben we letterlijk de doopceel van prior Adolf Beijhaerts gelicht: hij werd op 11 maart 1584 in de Sint-Jacobskerk in ’s-Hertogenbosch gedoopt. Bij zijn overlijden in mei 1651 was Adolf dus 67 jaar oud, en niet 70, zoals het Obituarium van het Huijbergse klooster vermeldt (zie Taxandria 13 (1906) p.12).

Reacties (3)

Eric van Daal zei op 17 november 2020 om 16:46
Adolphus Beijhaerts was inderdaad geboren in Oisterwijk als zoon van Jacob Frans Beijhaerts. Hij werd religieus in Bazeldonk. Na in 1596 te zijn geprofest werd hij in 1603 priester gewijd. In 1628 werd hij prior van Huijbergen. De eerste jaren van zijn bestuur waren een tijdperk van bloei voor het klooster. Omstreeks Lichtmis 1626 reisde pater Beijhaerts met een zieke vanuit Huijbergen naar de abdij van Tongerloo waar zich de relikwieën van de Zalige Siardus van Marienkroon bevonden. De zieke genas dankzij aanraking avn de relikwieën. Adolph Beijhaerts mocht de de zijden doek, waarin hij twee ribben van de Zalige Siardus had vastgehouden meenemen naar Huijbergen. Met de doek werden in het tijdsverloop van 1626 niet minder dan 28 buitengewone mirakelen verricht, waarover Beijhaerts in 1629 een boekje schreef, nadat ze op last van de bisschop van Antwerpen nauwkeurig onderzocht en erkend waren. Dit droeg zeker bij aan de bekendheid en de bloei van de abdij.
Op 15 april 1649 rukte de protestantse burgemeester van Bergen op Zoom met 60 ruiters en evenveel voetknechten op naar Huijbergen waar zij Beijhaerts en zijn medebroeders naar buiten sleurden en mishandelden, het klooster sloten en in Huijbergen een prdikant aanstelden. Zie: Geschiedenis van het Wilhemietenklooster en van het bisschoppelijk instituut St. Marie te Huijbergen (1907).
Eric van Daal zei op 17 november 2020 om 17:46
Enkele (half)broers en -zussen van Adolphus Beyharts waren:
1) Jan Beyharts, schout der heerlijkheid Moergestel (1604), begraven in 1630 te Moergestel. Hij trouwde rond 1594 met Agnes van Esch.
2) Joseph Beyharts, eigenaar van het slotje Spreeuwenburg te Rosmalen, president-schepen van Oisterwijk. Hij trouwde 28-2-1609 te Oisterwijk met Gerarda Groys.
3) Adriaan Beyharts, schout van het Land van Ravenstein (1649-1661), kocht in 1639 kasteel Bronckhorst, gelegen onder Velp. Hij trouwde met Anna van Landtsbergen.
4) Johanna Beyharts, geboren 11-4-1589 religieuze (1616) en suppriorinne van het klooster van St. Geertruida in Den Bosch (1629), leefde nog in 1653.
5) Roelof Beyharts, schout van het Kwartier van Oisterwijk, overleden voor 22-8-1643. Hij trouwde 25-3-1621 te Oisterwijk met Lucretia van Rivieren.
6) Maria Magdalena Beyharts, gedoopt 9-4-1597 te Oisterwijk . Zij trouwde 24-9-1626 te Oisterwijk met Dominicus van Dael uit Grave, militair in dienst van de koning van Spanje. Hij was een zoon van Arnt van Dael, schepen en burgemeester van Grave, en Lucia van den Leemputte.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 18 november 2020 om 11:15
Fascinerende aanvulling, Eric, veel dank daarvoor! Bijzonder om te lezen, van de zijden doek tot aan de lijst van (half)broers en zussen. Dat geeft het beeld van Adolphus Beyharts meer context, bedankt!

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen