skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Een Boxmeerse tuinman op Huis Bergh

Huis Bergh in ’s-Heerenberg is een imposant bouwwerk met een boeiende geschiedenis, bovendien geflankeerd door een prachtige tuin, geafficheerd als ‘de oudste tuin van Nederland’. Een telg uit de Boxmeerse familie Bufflée heeft eind zeventiende eeuw decennia lang die imposante tuin bestierd.

Bufflée: een familie van tuinmannen

Peter Bufflée kwam rond 1650 naar Boxmeer als hortulanus dominae comitissae, hovenier van mevrouw de gravin, tuinman op het kasteel dus. Waarschijnlijk was hij net als zijn vrouw afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, of misschien was hij wel met gravin Magdalena de Cusance uit Frankrijk naar onze contreien meegekomen. Peter was de stamvader van de Boxmeerse familie Bufflée. Aanvankelijk had men in Boxmeer de nodige moeite met die uitheemse naam, die we dan ook in vele varianten tegenkomen: Burile, Buvlé, Burlé, Buvelt, Beuvelet, Beufelet. Maar na enige tijd wordt dit steevast Bufflée of Buflé.

De komst van Peter Bufflée naar Boxmeer zal ongetwijfeld te maken hebben gehad met zijn kwaliteiten als tuinman. Mogelijk waren zijn voorouders ook in die branche werkzaam, in ieder geval traden twee van zijn zonen in zijn horticulturele voetsporen: Philip was als gardiner werkzaam in Engeland, Willem zocht het dichter bij huis, had zelfs dezelfde werkgever als zijn vader, namelijk de graven van den Bergh, werkte echter niet in Boxmeer, maar in ’s-Heerenberg, in de tuinen van Huis Bergh.

De oudste tuin van Nederland


s'-Heerenberg (links), het kasteel (midden) en de kasteeltuinen (rechts), 1727 (Archief Huis Bergh, inv.nr. 2887)

Bij een adellijke levenswijze hoort vanouds een woonstede die macht en aanzien uitstraalt: een voornaam kasteel of landhuis in een aantrekkelijke omgeving, zoals een fraai aangelegde tuin. Ook de graven van den Bergh hielden er fraaie tuinen op na, onder andere bij hun kastelen in Boxmeer en ’s-Heerenberg. Een paar jaar geleden is de tuin van Huis Bergh grondig opgeknapt. Ter gelegenheid daarvan vond een tentoonstelling plaats en werd een bundel artikelen gepubliceerd onder de titel De oudste tuin van Nederland. De groene geschiedenis van Huis Bergh.

Wie was Willem Buessele?

In die bundel staat onder andere een artikel over de Gardenier van sijne Hooggraeffelijcke Excellentie, met daarin opgenomen een lijst van in archiefstukken teruggevonden tuinmannen van Huis Bergh. Merkwaardig genoeg komt de naam van Willem Bufflée daarin niet voor. Voor de late zeventiende en vroege achttiende eeuw, de periode waarin Willem actief moet zijn geweest, wordt wel ene Willem Buessele vermeld. De namen Bufflée en Buessele lijken nogal op elkaar, zeker als je bedenkt dat in het zeventiende eeuwse schrift de s en de f vrijwel identiek zijn, op het liggende streepje in de f na. Zou hier dan sprake kunnen zijn van een verkeerde lezing van een slordig handschrift, zou het hier dan toch om dezelfde persoon handelen?

Om die vraag te kunnen beantwoorden moeten we terug naar de bronnen. Gelukkig worden die in het artikel netjes vermeld en - nog mooier - zijn die bronnen, uit het archief van het Huis Bergh, ook digitaal raadpleegbaar. Bij het doorbladeren van de (scans van de) geciteerde bronnen, allemaal bijlagen bij de rekeningen van de rentmeester van het land van den Bergh, blijkt de naam Wilhelm Beuffle / Buffle / Bufflee een behoorlijk aantal keren voor te komen, meestal zonder nadere specificatie, een enkele keer aangeduid als Hooghgraeffelycke Guardener. De naam Willem Buessele daarentegen heb ik niet aangetroffen. De conclusie moge duidelijk zijn: Willem Buessele is een verkeerde lezing van Willem Bufflée.

Willem Bufflée, tuinman op Huis Bergh

De oudste zoon van Peter Bufflée, de gaardenier van de Boxmeerse kasteeltuin, werd op 30 juni 1656 in de plaatselijke kerk gedoopt en kreeg de naam Willem. De jongeman zal bij zijn vader in de leer zijn gegaan om het vak van tuinman te leren. Rond 1683, op 27-jarige leeftijd dus, trad Willem als gaardenier in dienst van graaf Oswald III van den Bergh, niet in Boxmeer, waar zijn vader de scepter over de tuin zwaaide, maar in ’s-Heerenberg, in de tuin van Huis Bergh.

In de tweede helft van de zeventiende eeuw was de classicistische tuin in de mode en de tuin van Huis Bergh was hier een goed voorbeeld van. Zo’n tuin leverde enerzijds voedingsmiddelen als groenten, kruiden en fruit, maar was anderzijds ook in toenemende mate vooral een siertuin, een pronkstuk voor de grafelijke familie.

De gaardenier maakte op Huis Bergh al sinds het midden van de zestiende eeuw deel uit van de grafelijke hofhouding en was een van de beter betaalde werknemers. De tuinman van zo’n voorname tuin deed veel meer dan het gras maaien en de bomen snoeien. Hij was de hoofdverantwoordelijke voor de hele tuin, de manager zouden we tegenwoordig zeggen, die er zorg voor droeg dat de tuin in goede conditie bleef, dat zaai- en plantgoed werd aangeschaft – zo komen we in de rekeningen aankopen tegen van allerlei soorten bomen, van allerlei zaden, van asperges en wortels tot tijm en schorseneren –, dat op de juiste momenten werd gezaaid, geplant, gesnoeid, dat er voldoende en gekwalificeerd personeel werd ingehuurd voor die werkzaamheden, kortom: dat de tuin gezond bleef en er fraai en verzorgd bij lag.

Tijdens Bufflées bewind als tuinman werd de tuin verder verfraaid: tuinbeelden werden geplaatst, architectonische elementen toegevoegd zoals bijvoorbeeld piramidetorens, obelisken van lattenwerk waar klimplanten tegenop groeiden, in 1694 werd een orangerie aangelegd, waar sinaasappelbomen en andere planten die niet tegen de vorst bestand waren konden overwinteren. Al met al bleef Willem 36 jaar lang eerlick ende trouwelick in functie, tot hij in of kort voor 1719 is opgeseet, zoals valt te lezen in de rekeningen.


Rekening met vermelding van de opzegging van het dienstverband van Willem Bufflée (Archief Huis Bergh, inv.nr. 2401)

Waarom zijn dienstverband werd beëindigd is onduidelijk: wellicht was het zijn voor die tijd al tamelijk gevorderde leeftijd van in de zestig? Misschien ook dat de dood in 1718 van gravin Leopoldina, weduwe van graaf Oswald III en regentes van de nieuwe, nog minderjarige graaf, voor een nieuwe wind en personele veranderingen zorgde in de hofhouding en in de Bergse tuinen?

Over Willems persoonlijke leven weten we niet zoveel. Hij was getrouwd met ene Catharina Ras. Uit dit huwelijk zijn geen kinderen bekend. Na de dood van Catharina hertrouwde Willem in 1715 in ’s-Heerenberg met Eva (ook: Eva Maria) Renissi (ook: Reuilli / Rinici / Renuly) uit Leeuwarden. Na zijn ontslag als tuinman van Huis Bergh verliet Willem ’s-Heerenberg en vestigde zich opnieuw in zijn geboorteplaats Boxmeer. Veel weten we niet over zijn activiteiten aldaar. Vast staat wel dat hij nog naar Engeland is gereisd in verband met de afhandeling van de nalatenschap van zijn broer Philip, die in 1719 in Londen was overleden.

Willem en Eva hadden minstens 6 kinderen, van wie er zeker drie de volwassen leeftijd bereikten, al heeft Willem, die al op gevorderde leeftijd was toen hij vader werd, dat niet meer mogen meemaken. Geen van zijn kinderen trad in zijn voetsporen als gaardenier. Met het overlijden van Willem op 22 oktober 1727 in Boxmeer, stierf dan ook de laatste tuinman uit de familie Bufflée.

Literatuur
  • De oudste tuin van Nederland. De groene geschiedenis van Huis Bergh (’s-Heerenberg 2016)
    met name: Melina Reintjens, ‘’Gardenier van sijne Hooggraeffelijke Excellentie’: De tuinmannen van Huis Bergh’, aldaar 49-65

Reacties (6)

Willie Damen van de Mosselaer zei op 16 oktober 2022 om 20:47
Vandaag naar huis Bergh geweest het kasteel met tuin waar Willem Bufflée tuinman is geweest. De hele dag genoten dat ik daar in de voetsporen van mijn voorouders heb rond gelopen.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 17 oktober 2022 om 09:33
En met dat mooie weer moet het daar vast prachtig zijn geweest, Willie! Was het de eerste keer dat je daar kwam? Heb je nog iets nieuws opgestoken over je voorouders?
Willie Damen van de Mosselaer zei op 17 oktober 2022 om 14:07
De eerste keer, toevallig zag ik de verhalen van Anton met de naam Bufflée en gin er een lichtje branden. In de lijn van mijn moeder komt die naam ook voor :
1 Mijn moeder Maria van Oorschot
dochter van

2 Johannes Petrus van Oorschot
van zoon

3 Leonardus Antonius van Oorschot
geb. 14 februari 1863 Heeswijk
geh. 28 april 1894 Schijndel
overl. 3 januari 1925 Schijndel 62 jaar
beroep: dagloner
x Petronella Timmers 29
geb. 28 mei 1868 Schijndel
overl. 8 februari 1923 Schijndel 55 jaar

4 Petrus van Oorschot
geb. 20 maart 1827 Heeswijk
geh. 28 januari 1853 Heeswijk
overl. 10 juli 1893 Dinther 66 jaar
beroep: arbeider, landbouwer
x Hendrika Antonia van Krey
geb. 9 februari 1827 Nuland
overl. 23 juni 1873 Heeswijk 46 jaar

5 Leonardus van Oorschot
ged. 11 oktober 1790 Heeswijk
geh. 28 april 1820 Heeswijk
overl 22 juni 1852 Heeswijk 61 jaar
beroep: kleermaker
x Johanna Maria van den Bogaard
ged. 4 juni 1799 Dinther
overl. 8 december 1835 Heeswijk 36 jaar
beroep: arbeidster

6 Paulus of Leopoldus van den Bogaard
ged. 5 november 1759 's-Hertogenbosch
geh. 22 mei 1785 Dinther
overl. 15 augustus 1818 Heeswijk 58 jaar
x Wilhelmina Johannes Vorstenbosch
ged. 10 juni 1764 Berlicum
begr. 2 mei 1804 Dinther 39 jaar

7 Daniël van de Bogaard
ged. 1 mei 17?? 's-Hertogenbosch
geh. 29 april 1753 's-Hertogenbosch
begr. 24 april 1777 's-Hertogenbosch
tweede keer gehuwd op 1 maart 1772 's-Hertogenbosch
met Johanna de Haas geboren Geffen
x (Anna) Maria Catharina Bufflée
geb. 28 juni 1726 Boxmeer
kleindochter van Petrus Bufflée en Agatha Cimal

8 Willem Bussle of Bufflée
geboren 30 juni 1656, op 22 oktober 1727
x 2e huwlijk met Eva Maria) Renissi (ook: Reuilli / Rinici / Renuly) uit Leeuwarden.
Rond 1683, op 27-jarige leeftijd dus, trad Willem als gaardenier in dienst van graaf Oswald III van den Bergh, niet in Boxmeer, waar zijn vader de scepter over de tuin zwaaide, maar in ’s-Heerenberg, in de tuin van Huis Bergh.
de naam Wilhelm Beuffle / Buffle / Bufflee komt behoorlijk een aantal keren voor, meestal zonder nadere specificatie, een enkele keer aangeduid als Hooghgraeffelycke Guardener. De naam Willem Buessele daarentegen heb ik niet aangetroffen. De conclusie moge duidelijk zijn: Willem Buessele is een verkeerde lezing van Willem Bufflée.

https://www.bhic.nl/ontdekken/verhalen/een-boxmeerse-tuinman-op-huis-bergh

9 Petrus Bufflée
begr. 20 februari 1703 Boxmeer
x Agatha Cimal
begr. 7 september 1712 Boxmeer

Peter Bufflée kwam rond 1650 naar Boxmeer als hortulanus dominae comitissae, hovenier van mevrouw de gravin, tuinman op het kasteel dus. Waarschijnlijk was hij net als zijn vrouw afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden, of misschien was hij wel met gravin Magdalena de Cusance uit Frankrijk naar onze contreien meegekomen. Peter was de stamvader van de Boxmeerse familie Bufflée. Aanvankelijk had men in Boxmeer de nodige moeite met die uitheemse naam, die we dan ook in vele varianten tegenkomen: Burile, Buvlé, Burlé, Buvelt, Beuvelet, Beufelet. Maar na enige tijd wordt dit steevast Bufflée of Buflé.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 20 oktober 2022 om 12:24
Wat mooi, Willie, om zo al die verbanden te zien. En het klinkt ook heel bijzonder, om zo als tuinman op het kasteel in deze lijn voor te komen.
Jan Oostlander zei op 2 juni 2023 om 19:48
als inwoner van Boxmeer ken ik veel van de geschiedenis van ons dorp maar deze kende ik niet.Be wel een paar keer in en rond Huis Bergh geweest.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 3 juni 2023 om 12:14
Ah, dank voor je berichtje, Jan. Wat is je het meest bijgebleven van Huis Bergh?

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.
story.overview.type.topic

oude foto's

Boxmeer
story.overview.type.topic

Klopt dit?

Boxmeer
story.overview.type.topic

Familie Raafs

Boxmeer
story.overview.type.topic

Wilhelmina boom

Boxmeer
story.overview.type.topic

pastoors

Boxmeer
story.overview.type.topic

pastoors

Boxmeer
story.overview.type.topic

predikanten boxmeer

Boxmeer
story.overview.type.topic

lijst predikanten vierlingsbeek

Boxmeer
Doe mee en vertel jouw verhaal!
story.overview.type.topic

Benedictus Buns

Boxmeer
story.overview.type.topic

Boxmeerse Vaart

Boxmeer
story.overview.type.topic

Pastoor in rijkevoort

Boxmeer