skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Arnout van Erp
Arnout van Erp Bhic

Een rondreis door het rampgebied, deel 2

Rien Wols
Rien Wols Bhic
vertelde op 20 juni 2011
bijgewerkt op 6 april 2023

Gewande en ’t Wild

"Bij de komst van het water was men de huizen ontvlucht en had men zich op den dijk in de open lucht eene woonplaats gemaakt, zoo goed en kwaad het ging. Ik zag er nog de overblijfselen van in de talrijke oude en kreupele meubeltjes die op den dijk stonden en die op een afslag van ouden rommel zelfs onwaardig zouden geacht worden in het gelid te staan naast de armzalige meubelstukken welke men daar gewoonlijk te zien krijgt. En toch, de menschen hebben niets beters. De meeste der Maaskanters zijn arm en kunnen alleen in hun onderhoud voorzien, wanneer de rivier zich binnen de dijken houdt, wat echter nooit het geval is.”

“Het drielingsdorp Kessel, dat met Alem en Maren ééne gemeente uitmaakt, ligt zoo diep binnendijks, dat men bijna in de schoorsteenen van de huizen kan springen, en juist daarom heeft het zoo vreeselijk te lijden gehad van het polderwater. De broodkarren en de wagens met dekens, welke hier langs den dijk reden, kunnen slechts stapvoets gaan, daar bij elk huis hunne vracht verminderd wordt. Ik was er getuige van hoe zich daar een huishouden op een vliering behelpt, en dat is droevig, meer dan droevig. Een gat in het rieten dak dient tot uit- en ingang, een bos gedroogd stroo tot bed, de vloer tot tafel en stoelen, terwijl bij de kachel, welker pijp door het rieten dak steekt, onophoudelijk de wacht moet gehouden worden om het uitbreken van een brand te voorkomen.”

Lith

“Ik naderde Lith, welks binnenwijken weer geheel blank stonden. Lith heeft echter het geluk een klooster te bezitten van liefdezusters, die vooral bij zulke gelegenheden reddende engelen voor de ongelukkigen zijn. Slechts vijf zusters verpleegden daar 100 personen in hare warme zalen en deze gevoelen zich daar thuis, want de zusters verstaan de kunst om hare verpleegden te doen vergeten dat zij zich niet te huis bevinden.”

Driehuizen

Zoals gezegd was bij Driehuizen een gat van honderden meters breed ontstaan.
“Het stuk dijk dat is blijven staan, is de plaats welke Driehuizen genaamd wordt, en werd, toen ik het bezocht, nog bewoond door den eigenaar, die het niet wilde verlaten, ofschoon onder door de fondamenten van zijn huis een gat was gespoeld, groot genoeg om er met een klein bootje doorheen te varen. Het gevaarlijkste van zijn toestand was dat zijn huis omringd is door diepe wielen, welker dichting eene onmogelijkheid geacht wordt.

Lees ook deel 1

Lees ook deel 3

Reacties (4)

Rob de Kock zei op 13 december 2014 om 22:30
Waar is deel 1? Hopelijk heeft dat de datering van de overstroming en de situatie in Alem en Maren.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 15 december 2014 om 09:48
Beste Rob, als je op onze website bij het onderdeel 'verhalen' even de zoektermen 'rondreis' en 'rampgebied' intypt, kom je vanzelf bij de overige (twee) delen. Succes.
Rob de Kock zei op 15 december 2014 om 20:41
Dank je wel Mariët. En met de links hieronder was het helemaal kat in 't bakkie. Deze artikelen geven een goed beeld van wat er bij zo'n ramp allemaal gebeurt. De hoofdoorzaak is meestal ijsgang, gecombineerd met hoge rivierafvoeren. Nu heb ik nog een overstromingenvraag. Heeft het BHIC gegevens of verhalen over de watersnood van december 1740 die werkelijk alles onder water zette van boven Nijmegen tot ver in Holland, behalve de Bommelerwaard? Ik ben daarin geinteresseerd omdat naar alle waarschijnlijkheid mijn bet-bet-betovergrootvader Dirk de Kock (Kok, Cok) in de daaropvolgende armoe-periode besloot, met zijn broer Klaas (Niklaas) uit Maren weg te trekken. Ze kwamen in Dordrecht terecht en bouwden daar een bestaan op. Daar pik ik hun spoor op. Dus ik heb interesse in de socio-economische factoren die dat soort volksbewegingen hebben beinvloed.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 17 december 2014 om 21:09
Beste Rob, inderdaad de linkjes onderaan het verhaal zijn het handigst :).
Ik heb onze database nog even doorzocht op eventuele voor de hand liggende stukken over deze watersnood, maar helaas niets kunnen vinden. Ook in het archief van het dorpsbestuur van Maren ontbreken net van die tijd de notulen en correspondentie. Ik zag wél dat het regionaalarchief rivierenland hier wel wat over heeft: http://www.regionaalarchiefrivierenland.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=242

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen