skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Luud de brouwer
Luud de brouwer RA Tilburg

Erewacht

Henk Buijks
Henk Buijks Bhic
vertelde op 14 juni 2011
bijgewerkt op 18 november 2013
Links staan de meisjes, rechts de jongens, mooi in de houding. Zij vormen de erewacht, die geïnspecteerd wordt door de Commissaris van de Koningin (in het midden) en de burgemeester.

De aanleiding tot al dit officieels moet de opening zijn geweest, in 1938, van de eerste verharde weg tussen Boekel en Venhorst. Omdat die was aangelegd met provinciaal geld, hoefde de gemeente niet lang na te denken over een naam: Statenweg.

Herinneringen aan deze dag zullen in Boekel en omgeving niet dik gezaaid zijn. We zijn daarvoor afhankelijk van diegenen van de jongens en meisjes op de foto die dat nu nog kunnen navertellen. Toch wagen we ‘n poging.

Reacties zijn van harte welkom!

Reacties (4)

Bart van de Ven. zei op 19 juni 2014 om 19:27
Hoewel ik niet behoor tot een van de kinderen die een erehaag vormen, weet ik wel dat op 13 juni 1938 de verharde weg van Venhorst naar Boekel feestelijk geopend werd. Er was door de bewoners van Venhorst allang gevraagd naar deze verharding maar de gemeenteraad van Boekel was nogal verdeeld. Het was voornamelijk raadslid Dorus Rutten die fel pleite voor die verharding en ook burgemeester Schafrat was voor. In de gemeenteraadsvergadering van 31 maar 1937 kwam deze kwestie weer aan de orde en de Raad stemde dit keer voor. 7 raadsleden waren voor en nog steeds vier tegen. En zo kon op 13 juni 1938 een groot feest worden gevierd. daar de gemeente veel steun had gehad van de Provinciale Staten van Noord Brabant, kreeg deze weg de naam van Statenweg. Op de foto Commissaris Jhr.Mr.Dr.A.B.G.M. van Rijckevorsel geflankeerd door rechts burgemeester C.Schafrat en links griffier Provinciale Staten, V.Cleerdin.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 20 juni 2014 om 10:07
Ah dank Bart voor je inhoudelijke reactie. Weten we meteen de achtergrond en hoe de straat aan zijn naam komt. Wat denk jij, is de komst van de verharde weg belangrijker geweest voor de ontwikkeling van Boekel of van Venhorst?
Toon van de Wetering Venhorst zei op 22 december 2022 om 09:47
Er zijn meerdere foto's van deze unieke gebeurtenis in Venhorst, mijn vader was als 11 jarige een van de vele kinderen bij deze plechtigheid aanwezig. Maar als ik om details vroeg kreeg ik steeds te horen, "ge wit ur meer van dan ik".
Onder staand verhaal komt uit de krant.

Venhorst zaterdag 18 juni 1938 Gemertsche Courant
Officiële ingebruikname verharde weg Venhorst – Boekel, op maandag 13 juni 1938.
Venhorst stond maandag in het teken van een bijzonder feest. Al die vlaggen en wimpels, erebogen, spreuken en opschriften, Peelbewoners met hun vrolijke uitgelatenheid, gaven het dorpsbeeld van Venhorst een heel ander karakter dan gewoonlijk. De gehele dag kon men mensen naar Venhorst zien trekken, dat het kernpunt was van een feest dat met gulden letteren zal worden opgetekend in de analen van dit sterk aangroeiende Peeldorp, dat een vriendschappelijke strijd voert, wat opbloei en uitbereiding betreft, met menige randparochie in dit gebied van de Peel. Wat er maandag als feit van zoveel betekenis is meegemaakt, was de bewegingsresultante van lang gevoerde, krachtige en logische actie tot ontsluiting van het dorp Venhorst, dat in enkele jaren, vergroeid is tot een aardige Peel parochie, tot een dorp dat er zijn mag. Het was voor Venhorst een festiviteit van bewegingsvrijheid, van zon en licht.
Het scheen of de gehele omgeving was uitgelopen, want duizenden hebben de plechtige ingebruikname van de nieuwe weg Venhorst – Boekel bijgewoond. Het is inderdaad wel de belangrijkste gebeurtenis die in de geschiedenis van Venhorst is voorgekomen.
Het was een bedrijvigheid van jewelste. Zoveel mensen heeft Venhorst wellicht nog nooit binnen zijn grenzen gehad. Heel Venhorst was in actie en een enorme organisatie is nodig geweest wat hier tot in de kleinste detailles geregeld was. Het laat zich horen, dat er bij een dergelijke gebeurtenis, waarvan de organisatie veelomvattend is, voor de criticus nog altijd opmerkingen te maken zijn. Dat was inderdaad het geval. Niet ten opzichte van de afwerking van het samengestelde programma, evenmin wat betreft de organisatie. Een teleurstelling vormde de luidsprekerinstallatie, aangebracht door de firma Hendriks en Zn. Gemert, die buiten haar schuld dit onderdeel van het programma moest schrappen, ter wille van de K.R.O. reportage, waarvan zaterdagavond 25 juni om half 8 de uitzending op grammofoonplaten zal plaats vinden. De firma Hendriks had alles tot in de puntjes verzorgd, doch vatbaar voor disciplinaire gevoelens en de goede zaak dienende, is de firma Hendriks geweken voor de propaganda van de K.R.O. Dit mag de firma haar teleurstellend werk vergoeden.
De ingebruikstelling heeft maandag plaats gehad in tegenwoordigheid van tal van autoriteiten onder wie de Commissaris van de Koningin in de Provincie Noord-Brabant jonkheer Mr. A.S.G.M. van Rijckevorsel, die in een kilometers lange optocht van folkloristische groepen, onder muziek naar het dorpsplein werd gebracht, waar de hoge excellentie werd verwelkomd door de Edelachtbare heer Burgemeester Schafrat van Boekel.
Een duizendkoppige menigte wachtte hier de excellentie op, die vergezeld was van zijn griffier Mr. Vincent Cleerdin, in spanning af.
Onder de aanwezige autoriteiten merkten wij tal van burgemeesters uit de omliggende gemeenten, onder wie Jan Phaf burgemeester van Gemert, A. Cornelissen burgemeester van Wanroij, heer van de Ven burgemeester van Zeeland, ( de burgemeesters van Oploo, Mill, Uden, Erp en Deurne hadden bericht van verhindering gezonden), de hoofdingenieur van de Provinciale Waterstaat, van Noorden, de technisch ambtenaar Bulkens, Dr. Houtzagers en Vels van de Nederlandse Heidemaatschappij, de gemeente ontvanger Rijken en Secretariepersoneel met leden van het Burgerlijk Armbestuur van Boekel – Venhorst, de heer en mevr. Dokter Jetten, mevr. Van Nispen, Mevr. Schafrat en tal van heren geestelijken, onder wie de Zeer Eerw. Heer pastoor Jos de Raad uit Boekel, de Zeer Eerw. Heer Marinus Thomassen uit Venhorst, de Zeer Eerw. Heren Rector Busscher uit Elsendorp en Kasteleins uit Handel, de Zeer Eerw. Pater Gardiaan der Capucijnen te Handel, de Zeer Eerw. Prof. Ed. Moffelt van het kasteel te Gemert, de Generaal Overste met de huisoverste van Huize Padua en tal van andere belangstellenden.
Zeker dient vermeld de aanwezigheid van de heer C.W. Kanters uit Raamsdonk die als uitvoerder van deze weg, menig complimentje in ontvangst had te nemen.
Nadat het illustere gezelschap op de ere tribune voor de St. Corneliusschool heeft plaats genomen, hield de burgemeester in zinrijke bewoordingen zijn welkoms rede.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 1 januari 2023 om 16:44
Dag Toon, bedankt voor je reactie. Jammer dat je vader er niet meer over kwijt wilde maar dit krantenbericht geeft zeker ook wel een goede indruk. Fascinerend om te lezen (en je vraagt je af wat er precies verkeerd is gegaan met de luidsprekerinstallatie en de rol van de K.R.O. hierin)

Maar het is duidelijk dat het een grootscheepse bijeenkomst was, als je leest dat "Zoveel mensen heeft Venhorst wellicht nog nooit binnen zijn grenzen gehad." Nogmaals dank voor de aanvulling.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen