i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Sint-Oedenrode
Jaar: 1919
Tags:

Gemeentesecretaris H. Verhoeven

vertelde op 11 januari 2016 om 10:09 uur

Wegens zijn benoeming tot gemeentesecretaris te Sint-Oedenrode verleenden B en W van Boxtel op 16 januari 1919 aan H. P. J. Verhoeven eervol ontslag als eerste ambtenaar ter secretarie te Boxtel. Men bedankt hem voor de bewezen diensten aan de gemeente Boxtel.

Harrie is geboren 6 juli 1883 te Riethoven. Hij huwde te Boxtel met Anna van den Krabben, na haar overlijden huwt hij in 1938 Theodora Slooters. In Sint-Oedenrode woonde de familie op de Markt nummer 11. Tweede huis van links op foto.

In 1931 wordt besloten, wegens toename van het bevolkingscijfer van Sint-Oedenrode tot het volle getal van vierenzestighonderd inwoners, de bezoldiging en pensioengrondslag van de eerste ambtenaar van de Burgerlijke Stand H. Verhoeven te verhogen.

In oorlogstijd was hij gijzelaar te Beekvliet Sint Michielsgestel. Op 16 januari 1944, op de gedenkdag van zijn 25-jarig ambtsjubileum als secretaris, zenden "ondergetekenden" hem als blijk van attentie een pakket, in de hoop dat hij de inhoud in goede gezondheid mag genieten. Zij spreken de wens uit dat het hem gegeven mag zijn om spoedig in den kering van zijn familie mag terugkeren. De ondergetekenden staan niet op de brief.

Bij zijn afscheid als gemeentesecretaris in 1946 wordt ook even stilgestaan bij de tijd dat hij gijzelaar was op Beekvliet in Sint-Michielgestel. Op eigen verzoek wordt hem in 1946 eervol ontslag verleend als gemeentesecretaris en als eerste ambtenaar van de burgerlijke stand. Velen bedanken hem voor de bewezen diensten in het belang van de gemeente. Er wordt voor gezamenlijke rekening door de oud-raadsleden in hotel ‘Gastenhof’ van de heer Van Liempt een afscheidsavond georganiseerd.

Fanfare 'Nos Jungit Apollo'. In het midden in grijs H. Verhoeven.

Wanneer hij zijn tachtigste verjaardag viert en de dag dat hij 25 jaar geleden voor de tweede maal in het huwelijksbootje stapte, ontbreekt het niet aan belangstelling. Wel 150 mensen tekenden bij de receptie het gastenboek. De fanfare ‘Nos Jungit Apollo ‘ waarvan hij 40 jaar president was geweest bracht hem een serenade.

Secretaris Harrie Verhoeven was in de loop van die jaren een begrip, iedereen kende hem en hij kende iedereen.

Foto’s: Jo van der Kaaij
Bronnen: BHIC, Archief gemeentebestuur Sint-Oedenrode 1811-1933, toeg.nr. 7634.

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

vertelde op 7 augustus 2009 om 14:45 uur

Persrel rond gemeentesecretaris

vertelde op 9 juni 2009 om 11:18 uur

Coen Govers (1911-1996), gemeentesecretaris van Alem, Maren en Kessel

vertelde op 19 april 2009 om 16:24 uur

Een 'sik' in goeden doen