skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman Bhic

‘Gepaste’ vreugde op bevel: de Franse troepen verlaten Grave (1814)

Rien Wols
Rien Wols Bhic
vertelde op 2 november 2009
bijgewerkt op 23 april 2014
Toen aan Napoleons rijk een einde was gekomen, moesten de Franse troepen zich terugtrekken. Kolonel Ferdinand D'Hauw zag erop toe dat ook Grave, bestuurlijk toen deel van Gelderland, overging naar koning Willem I, vertegenwoordigd door de gouverneur van Gelderland.

Het Graafse stadsbestuur bleek er niet zo happig op om de wisseling van de wacht te verwelkomen. Burgemeester Thielen moest zelfs maar een berisping krijgen en tot excuses gedwongen worden, zo vond de kolonel, want hij verleende nauwelijks enige medewerking.

Twee brieven van de kolonel aan zijn superieuren.

Grave, 14 mei 1814

Vandaag, 14 mei, is het garnizoen weggetrokken. Volgens afspraak had dit om zes uur vanmorgen moeten gebeuren. Maar omdat er enige paarden en karren te weinig waren, werd het ongeveer twaalf uur voordat alle Fransen de stad via de Hampoort hadden verlaten. De commandant had te kennen gegeven dat hij de vesting niet zou verlaten eer het laatste paard er was.

Mijn manschappen, die de poorten en de hoofdwacht bezet hielden, namen de grootste stilte in acht bij het defileren van de Franse soldaten. En afgezien van het aanhoudend geschreeuw van Vive l’Empereur! verliep alles geregeld. (…)

Zodra het garnizoen buiten de stad was, liet ik de witte vlag weghalen en de nationale vlag hijsen die met honderdeen schoten rondom de wallen gegroet werd.

Ik liet bovendien een dagorder uitgaan om gepaste vreugde te bevorderen, de inwoners tot rust te manen en hun het gelukkige gevoel te geven, dat ze weer de bescherming genoten van de beste der vorsten en dat ze als land binnen Europa weer zouden meetellen. Hierna rukten mijn troepen, en ook de landstorm, met slaande trom en vliegend vaandel de stad binnen. We werden met de vreugdekreet Leve Oranje! ontvangen.

Ik stuurde een telegram naar de gouverneur van de provincie Gelderland, die om vier uur uit Nijmegen arriveerde. Het garnizoen stond opgesteld, hij werd met militaire eer ontvangen en begroet met eenentwintig saluutschoten. Ik was hem tot de Maas tegemoet gegaan en vergezelde hem naar het stadhuis. Toen liet hij aan het stadhuis een publicatie aanplakken en hij nam de stad in naam van onze geëerbiedigde soeverein in bezit. Terwijl hij de leden van het stadsbestuur de eed afnam, stelde ik hun de heren officieren van het garnizoen voor, en ook die van de landstorm.

Vanavond rond acht uur vertrok de gouverneur weer naar Arnhem.

Ik zal de eer hebben aan Z.K.H. de Heer Erfprins van Oranje en aan u een rapport te sturen over het gedrag van de burgemeester van Grave bij gelegenheid van het weghalen van de Franse vlag van de toren en over de onverschilligheid waarmee hij alles heeft behandeld.

De stad is vandaag feestelijk verlicht.

Missive van 15 mei 1814:

Toen het Franse garnizoen gisteren de stad Grave verlaten had, zond ik een officier naar burgemeester Thielen. Ik verzocht hem daarin ten spoedigste de Franse vlag die nog van de toren wapperde, weg te laten halen en er de nationale vlag voor in de plaats te doen wapperen. Ik wilde dat het spoedig gebeurde, om daardoor bij de burgerij de slechte indruk uit de weg te ruimen, die mogelijk was ontstaan door het Leve de Keizer! van de Fransen.

Maar ik moest meermaals de burgemeester tevergeefs hetzelfde verzoek doen. Daardoor voelde ik me gedwongen, na ruim een uur wachten, zelf naar de stad te gaan om mijn troepen, die vanaf twee uur ’s ochtends onder de wapenen waren geweest, door het planten van de Hollandse vlag eindelijk de stad te laten binnenrukken en het geschut los te laten branden.

Bij het stadhuis verzocht ik de burgemeester vervolgens om zo snel mogelijk aan mijn verlangen te voldoen. Maar hij antwoordde dat de timmerlieden dronken waren en dat hij zelf de vlag niet van de toren kon halen. Ik zei daarop dat er toch wel andere mensen zouden zijn die dat wel konden, als de timmerlieden er niet toe in staat waren en dat ik tot nu toe niet van hem gevergd had dat hij het zelf zou doen. Daarop antwoordde burgemeester Thielen dat hij van mij geen orders had af te wachten.

Ik zei dat ik als commissaris van Z.K.H. de soevereine Vorst der Verenigde Nederlanden met militaire bevoegdheden bezit kwam nemen van de stad en dat hij uit dien hoofde wel degelijk onder mijn bevel stond. Met een dreiging in zijn stem antwoordde hij, dat hij me wel zou weten te vinden en zo meer. Ik zei vervolgens dat, als niemand het blijkbaar wilde doen, ik het zelf zou doen, waarop hij antwoordde dat hij er niet voor gemaakt was.

De burgemeester droeg geen oranjestrik of -lint. Pas uren later, vlak voor de komst van de gouverneur van Gelderland, had hij er zich van voorzien. Hij, noch zijn stadsbestuurders zijn mij komen verwelkomen, noch iemand van de overige autoriteiten. Deze handelwijze heeft mij en mijn troepen ten zeerste getroffen. Men kan zich geen voorstelling maken van de onverschilligheid waarmee de burgemeester alles uitvoerde.

Ik maak er geen geheim van dat het mij aangenaam zou zijn wanneer hij order zou krijgen om mij zijn excuses te maken en om mij met zijn stadsbestuur welkom te komen heten.

Reacties (81)

Els Foekema zei op 2 juli 2008 om 10:43
Ik heb eigenlijk een vraag. Een van mijn voorvaders Jean Francois Vial kwam als tamboerijn met het leger van Napoleon naar Grave waar hij Catharina Draad(t) ontmoette. Zij is later met hem meegetrokken als waarschijnlijk marketenster, richting Wesel. Is er iets meer bekend over die tijd? Zijn er bijv. persoonsregisters? Is er na te gaan in welk regiment Jean F. zat? (waarschijnlijk 56e, maar welk batteljon?
Ik probeer een beetje een beeld te krijgen over deze Franse voorvader en Brabantse? voormoeder. Wie kan mij meer vertellen?

Els Foekema
Marilou Nillesen, namens BHIC bhic zei op 17 juli 2008 om 10:06
Beste Els,
Ja, over die tijd is wel meer bekend zoals onder meer te lezen staat in het boek Noord-Brabant in de Bataafs-Franse Tijd, 1994-1814. Dit boek vind je bij het BHIC, zowel in Den Bosch als in Grave.
Maar het achterhalen van je voorvader is niet zo eenvoudig. Doorgaans geldt: hoe lager in rang, hoe lastiger deze mannen te achterhalen zijn. En hoe zeer een tamboerijn ook hoorde bij een regiment; dat wordt niet vertaald naar zijn positie in het leger. Lijsten van soldaten die destijds in Grave zijn gelegerd, hebben we niet in het archief. Ook bestaan er geen persoonsregisters uit die periode.
Er is een mooie website www.soldaten-genealogie.nl maar daar kon ik je voorvader niet vinden. Ook is er het boekje “Voorwaarts mars” wat gaat over het onderzoek naar militairen maar dat leverde wat betreft Vial geen aanknopingspunten op.
Je kunt kijken bij het BHIC in Den Bosch; daar staat de serie "Militair-Historische Bijdragen van de Sectie Krijgsgeschiedenis" van H. Ringoir. Maar als Jean Francois Vial in dienst was van een Frans onderdeel, heeft dat geen zin. Je kunt het anders proberen via de website van het Nationaal Archief (met als trefwoord militairen).
Ik ben wel heel benieuwd hoe je de informatie hebt weten te achterhalen dat Catharina Draad(t) is meegetrokken met Vial. Kun je hier iets meer over vertellen?
g.barten@hetnet.nl zei op 17 juli 2008 om 18:06
Zoek naar Jan Vial in Dinther dit is de gezochte persoon
peter zei op 3 september 2008 om 13:29
orspronkelijk wapen van grave
Henk Buijks (namens BHIC) zei op 5 september 2008 om 10:31
Beste Peter,

Enkele BHIC-ers (onder wie ikzelf) hebben zich afgevraagd wat je bedoelde met je reactie. Laat dus ajb weer van je horen!
Els Foekema zei op 14 juli 2009 om 16:30
Hallo Marilou,
Al surfend kwam ik jouw berichtje tegen, waar ik volgens mij nog nooit op gereageerd heb. Wat betreft jouw vraag. Op 10-1-1814 wordt te Woippy (Frankrijk) een dochter geboren. Dat was een voorechtelijk kind.(Het paar trouwt op 12-3-1816 te Uden).Het regiment van Jean Vial is in de periode van maart 1813/begin 1814 via Wesel, Bremen, Dresden, Frankfurt, Straatsburg naar Frankrijk (Metz) getrokken. Vandaar schijnt hij te zijn gedesserteerd. In 1815 wordt er weer een onwettige dochter geboren.
Kun je iets met deze verklaring?
Groet,
Els
Annemarie van Geloven, namens BHIC bhic zei op 15 juli 2009 om 09:35
Beste Els, heel hartelijk dank voor je reactie. Wat heb je een interessante stamboom. Onderzoek daarnaar zal niet altijd meevallen, maar zo zie je maar weer, de aanhouder wint...

De vraag van mijn collega Marilou kwam voort uit beroepsmatige nieuwsgierigheid. Zij zal je reactie zeker op prijs stellen!
nelly vialle zei op 11 november 2010 om 13:28
jan vial(le) is mijn over over grootvader
getrouwd met catharina draad ..in dinther ...ook ik weet niet beter dat mijn verweg opa ,als trombadoer bij het leger zat .,,dus nu mijn vraag
was jan vial(le) nu een trombadoer of had hij een hoge rang..
en wat word er bedoelt met ..dat catarina draad is mee getrokken
Els Foekema zei op 18 november 2010 om 17:04
Hallo Nelly,
Dat Catharina mee is getrokken betekent het volgende. Op een legerplaats, in dit geval Grave, liepen altijd plaatselijke vrouwen rond die wasten en kookten voor de soldaten. Wat ze verder nog deden laat zich raden. Op een gegeven moment ging het regiment weer verder en trokken sommige vrouwen als soldatenliefje mee. Onze Catharina was daar een van.
Groet,
Els
nelly vialle zei op 29 november 2010 om 13:49
hallo els

ik weet uit aktes dat catharina draad was getrouwd mat jan vial,zo staat het ook in mijn staam boom ,akte gevonden in eindhoven bij BHIC...
leuk te weten trouwens dat je hoe dan ook bekijkt ...familie van me bent ..
gr nelly vialle
nelly vialle zei op 29 november 2010 om 22:00
els
naar mijn weten beschreven weten
is jan vial ontslagen uit het leger ,omdat hij zijn duimen er af had gehakt ,hij was dus niet meer van waarde ,(deed hij om bij zijn vrouw te blijven die onder tussen 3 kindertjes had van jan vial
wat ik heel graag wil weten van jou ,is wie je vader en opa was en over groot opa ,
Het gekke is dat er tussen Jan Vial en mij maar 3 generaties tussen zit ,ik ben nr 4
mijn vader adrianus vialle was zoon van hendricus ,zijn van was theodorus ,en die zijn vader is Jan vial.
zou je aub daar op willen antwoorden
ik dank je wel
Els Foekema zei op 30 november 2010 om 12:16
Hallo verre achternicht,
Ook bij ons in de familie gaat het verhaal dat Jean zijn linkerduim heeft afgehakt en daarna is ontslagen. "Hij hield zich op bij een ongehuwd vrouwspersoon en heeft een kind".
Hij zat bij het 56e regiment en heeft op 20 december 1813 ontslag gekregen bij Pfalsbourg. Het vreemde is dat zijn dochter Marie Louise pas op 10-1- 1814 geboren is in Woipy. Je zou dus denken dat er daarvoor nog een kind moet zijn geweest.
Ik ben niet via mijn vader, maar via mijn moeder een afstammeling van Jean Vial. Mijn moeder was Catharina Melis, dochter van Petrus Melis en Elisabeth v.d. Heuvel. Elisabeth was een dochter Maria Catharina Vial. Zij was weer en dochter van Petrus Vial en die was een zoon van Jean.
Groet,
Els
nelly vialle zei op 30 november 2010 om 13:24
hay els
oooooo zo gaaf mijn overgrootvader theodotus en die van jou zijn broers ,petrus en theodorus ,zo leuk ,
weet je er is een stamboom boek over fam vialle ,mijn halfbroers hebben die gemaakt ,helaas hebben wij die niet gekregen en we staan er ook niet in ,tja ,familie he hahaha.
spuer liever zelf ,
en ben er achter gekomen dat ik met mijn voorvaders en voor familie heel veel gemeen heb ,
zo typisch dat er een nelleke vialle in uden betond ,(familie) die een eigen cafe had ,ja ik heet dus ook zo ,en heb een eigen cafe gehad ,haar cafe heten ..de tyd ...heel toevallig die van mij ook zonder dat ik dat wist
mooi he .... had ze trouwens graag willen zien die oudjes ,echt ,klap in me handen van blijschap als ik iets vind ,en ben echt super blij ...
ELS als je wil ,wil ik je wel een kopie van onze stamboom toe sturen ...
wel met de hand geschreven ,maar toch ...weet je dat er in Hond (drente ) amsterdam ,denhaag ,eindhoven (heel de regio)
belgie en frankrijk nog heel veel ...Vialle.s Vial ,Viale ,leven en wonen zelfs in italie daar heten ze Vialli,(zoals een bekende voetballer)
als je echt helemaal terug gaat ,kom je er achter dat we ,oorspronkelijk uit de franse alphen komen ,
mijn opa en oma liggen (lagen) in Lion begraven .ook al kwamen ze uit Dinther .
we hebben zelfs een familie wapen ..
en zelfs een piere nicolas Vialle die directeur van het franse leger was in
bergen op zoom ...zo zie je maar weer ook toen was de wereld klein .
word trouwens heel nieuws gierig naar je ,ben benieuwd of we trekken of dingen hebben die typisch van Vialle zijn
nu ik hoor het wel als je het geschreven stamboom wil .
vriendelijke gr van mij
dag verre achter nicht
nelly
Els Foekema zei op 30 november 2010 om 14:00
Hallo Nelly,
Uiteraard wil ik graag je (handgeschreven) stamboom ontvangen. Misschien is het handig als we verder met dit onderwerp gaan via de gewone e-mail. Ik hoop dat de BHIC mijn e-mailadres aan je door wil geven.Jammer dat je halfbroers je de stamboom niet willen geven en jullie er niet in op willen nemen. Was jouw vader soms gescheiden van hun moeder? Ik heb momenteel ook contact met een andere afstammeling van Theodorus.
Groet,
Els
Mylene Rutten, namens BHIC bhic zei op 30 november 2010 om 14:20
Hallo Els,
Ik heb Nelly jouw e-mail adres gegeven.
Hopelijk sporen jullie nog meer op.
lies verbossen-vialle zei op 30 november 2010 om 22:37
Beste allemaal
Toevallig zag ik jullie berichten, ik ben een afstammeling van Nelleke Vialle uit Uden. Volgens onze gegevens was Jean Vialle tambour in het 56 regiment de la ligne. Zijn eerste kind werd geboren in Woippy, zijn tweede in Uden, waarna ze zijn getrouwd en hun twee kinderen zijn geecht.In totaal kregen zij 13 kinderen. Leuk te lezen dat hier meer mensen mee bezig zijn
Groet, lies
nelly vialle zei op 30 november 2010 om 23:29
ooooo geweldig zit ik net aan els te vertellen dat ik
nelly vialle een gelijke heb(had aan nelleke vialle) ,zij had vroeger een soort cafe ,in uden huisje is jaar of 15 geleden afgebroken kan ook iets langer zijn hoor heb wel de plategrond van ...ik heb dus ook een cafe /bar dancing gehad ,wat gaaf zeg ...
hay lies jij hebt ook familie in hond (drenthe) als ik de plaats nog goed herinder ,dit is geweldig ,ongelovelijk voor woorden
jij lies bent net als els een vere achter nicht ,gaaf zeg
sorry werd even te blij ....
Els Foekema zei op 1 december 2010 om 12:34
Hallo Lies,
Welkom bij de club. We hebben nu al een nakomeling van Theodorus, Petrus en Petronella.
De gegevens die jij doorgaf heb ik ook, maar er schijnen veel familieverhalen omtrent onze roemruchte Jean Francois en zijn nakomelingen de ronde te doen. Daarin ben ik uiteraard enorm geinteresseerd. Misschien melden zich ook nog wel nakomelingen van de andere kinderen van Jean en Catharina.
Groet,
Els
nelly vialle zei op 1 december 2010 om 12:56
ik ga even roet in het eten gooien ,teminste lijkt er op ,ik ben gaan neuzen in het militairen archief ,en daar staat Jan Vial als
directeur van de franse soldaten gevestingt in bergen op zoom ,tja wat moet je dan he ,vandaar mijn vraag ook in het begin van dit forum
was hij inderdaad een tamboer,of had hij een hogere functie ?

beste Els en Lies .weten jullie dat al die kinderen van jean en catharina niet de zelfde achter naam hadden ,zijn 2 de kind heet geen Vialle maar Draad ,naar catharina dus en bijna al de andere kinderen heten vialle maar totaal anders geschreven ..
dus eigenlijk hebben wij ook verre familie ,met de naam Draad ,vial Viale
enzo ...
Els Foekema zei op 1 december 2010 om 13:10
Onze Jean Vial was toch echt gewoon tamboer, tenzij hij een dubbelleven heeft geleid. Volgens mij komt de naam Vial veel voor in Frankrijk en die andere Jean (de hoge ome) hoeft niet eens direct familie te zijn geweest. Het familiewapen zal hem toebehoren, maar arme sloebers die wij waren, hebben zoiets niet. Dus Nelly, ik denk dat jij je een beetje 'rijk' gerekend hebt, wat dat betreft. Ik ben ook constant op zoek naar rijke en/of belangrijke voorouders, maar helaas. We zullen het met onze Franse avonturier moeten doen.
Uiteraard zijn wij ook verre verwanten van de familie Draad, omdat Catharina immers de moeder was van onze Theodorus, Petrus en Nelleke. Het zou heel goed kunnen dat het tweede kind van Catharina Draad heette; ze waren toen nog niet getrouwd.
Lies zei op 1 december 2010 om 14:59
In Bergen op Zoom huwd op 5-10 1800 eene Pieter Nicolaas Vial, Directeur der posten in het Franse leger,
met Johanna Maria van Mansfeld. Dis is dus niet Jan Vial(le) de tamboer die gehuwd is met Catharina Draad.
lies verbossen zei op 1 december 2010 om 19:08
hallo Nelly
volgens mij heb ik een heleboel gegevens van jou, ik heb n.l. jaren geleden kontact gehad met mevr. v. Lokven-Vialle is dit een zus van jou?
groet, lies
nelly vialle zei op 1 december 2010 om 19:17
hay lies

of het een zus is weet ik niet ,mijn familie zit raar in elkaar ,heb maar tot mijn 8 ste jaar mijn vader gehad ,toen sierf hij ,ik heb jaren rond gelopen dat ik veel tantes en ooms had in tilburg en uden en regio eindhoven ,zelfs op begravenissen van die (tante,s en oom,s ) heb ik me voor aap gezet ,dan zei ik tegen hun kinderen van dat was mijn tante toch ,maar helaas maar 8 jaar gekend ,bleek het dus mijn ZUS te zijn die was overleden ,ik heb veel nichtjes en neven die 10 a 15 jaar ouder zijn als mij ,die tegen mij officieel TANTE moeten zeggen ,
maar eerlijk zou dat graag willen lezen of horen ,ik ben nu namelijk alleen op de wereld ,heb nog wel aantal half broers en zussen die mij (ons) niet willen kennen om dat we kinderen zijn van hun vaders 2 de vrouw ,helaas helaas ,
kan ik dus weinig aan doen toch.
maar ben nieuwsgierig genoeg
groetjes nelly
lies verbossen zei op 1 december 2010 om 19:44
Hallo Els,
wij hebben nog een heleboel gegevens over nakomelingen van zijn andere kinderen.
Wij hebben ook nog foto's van het huisje op de Beugt in Dinther. Een oude man in Dinther heeft zijn vader ooit horen zeggen: daar woonde Januske de fransman, die altijd zei, oh mocht ik mijn geliefde Frankrijk nog eens weerzien......
nelly vialle zei op 1 december 2010 om 19:53
hallo lies
ik zou ook wel graag die foto,s willen zien van mijn over opa,pa
ik heb dus nog een plattegrond van nelleke,s huisje teminste het dopje en een heel leuk verhaal over nelleke ,die ik erg koester,
ik kan dit forum niet droog lezen ,mijn papa werd ook zo genoemd januske,en ik zeg me leven lang al dat ik half frans ben en voel me ook zo .
te gek voor woorden gewoon .
Els Foekema zei op 1 december 2010 om 22:05
Hallo Lies,
Zoals ik al eerder heb aangegeven, ben ik erg benieuwd naar verhalen en gegevens en uiteraard ook foto's.over de familie. Ik weet alleen niet of het handig is om de contacten via deze site te laten lopen.Ik zal Mylene van het BHIC vragen of ze ook aan jouw mijn e-mail adres wil geven. Nelly heeft het al. Dan praat het wellicht wat makkelijker.
Groet,
Els
Rik van de Wiel zei op 3 december 2010 om 00:13
Er zijn twee Franse soldaten Vial(le) die in Nederland zijn gebleven en de Vial(le). Een daarvan is Jean Francois Vial(le), tamboer in 56 Regiment d'Infanterie de Ligne, geboren in Luc-en-Diois, Drome, Frankrijk. Hij heeft zich gevestigd in Uden (en daarna Dinter) in 1815, De andere is, als ik het me goed herinner een officier die zich gevestigd heeft in omgeving van Breda, Bergen op Zoom.

Ik ben ook familie van Theodorus Vialle, zoon van Jean Francois Vialle en Catharina Draad. We hebben een mooie familie foto Theodorus Vialle, zijn vrouw Hendrica Schoenmakers en al hun kinderen en kleinkinderen.

Ik heb de afgelopen maanden een hoop informatie verzameld over de familie van Jean Francois Vialle (oa doop en trouwaktes van zijn ouders en grootouders).

Veel informatie is al te vinden op mijn website <a href="http://www.myheritage.nl/site-70607221/stamboom-van-de-wiel-van-kemenade" target="_blank">mijn website</a>.

Mocht je geïnteresseerd zijn meer details (oa scans van aktes), stuur me even een berichtje via de bovengenoemde website en vermeld daarin je email adres.
Marilou Nillesen, namens BHIC bhic zei op 21 december 2010 om 09:04
Ha Rik, wat leuk dat jij je hier meldt. En een mooie website overigens; daar kan menig onderzoeker mee uit de voeten.
nelly vialle zei op 21 december 2010 om 19:52
hay allemaal ,ben laatste tyd niet hier komen kijken
laatste week ben uk geopereerd ,maar ga nu weer stukken beter en wil langs deze kant
alle familie leden
een fantastiesche kerst dagen toewensen
en een mooi gelukkig 2011

nelly
Rik zei op 22 december 2010 om 08:39
Hallo Marilou,

Bedankt voor het compliment. Op web site kan je inderdaad hoop informatie vinden. Was nog niet zo tevreden over de presentatie van de bronnen, maar in laatste versie is dat behoorlijk verbeterd. Nu zijn de gegevens van de bronnen (inclusief transcripties van een aantal documenten) zichtbaar op de site. De links naar de documenten/databases van BHIC, RHCe, en andere archieven zijn helaas nog niet &quot;klikbaar&quot;.
Marilou Nillesen, namens BHIC bhic zei op 22 december 2010 om 09:43
@Nelly: Beterschap en ook de allerbeste wensen!

@Rik: Dan hou je nog iets om te verbeteren ;-) Succes ermee!
Els Foekema zei op 8 april 2011 om 15:19
Berichtje voor Lies Verbossen,
Hoi Lies,
Je zou me werkelijk een ENORM PLEZIER DOEN met foto's van het huisje op de Beugt in Dinther. Zou dat mogelijk zijn?
Groetjes,
Els
Rona Kreekel zei op 19 augustus 2011 om 09:19
Hallo! Ik kwam toevallig op deze site. Mijn kinderen zijn ook nakomelingen van Theodorus Vialle via Theodora Vialle, Hendrica Kuijpers, Martina van Bakel, Cornelia Petronella Bevelander en mijn man Martin Reinier Kreekel.
Ik zou graag meer informatie willen over Jean Vial en Catriena Draad, zoals geboorte- en overlijdensdata en de namen van hun 13 kinderen. Misschien heb ik ook wel informatie die jullie interesseert?
Rik van de Wiel zei op 19 augustus 2011 om 12:35
Hallo Rona,

Ik ben ook familie van Theodorus Vialle. We hebben een mooie familie foto Theodorus Vialle, zijn vrouw Hendrica Schoenmakers en al hun kinderen en kleinkinderen.

Ik heb veel informatie op mijn web site staan (http://www.stamboom-van-de-wiel-van-kemenade.myheritage.com/). Maar heb nog meer gegevens gekregen van andere (verre) Vialle familieleden (hiervoor heel veel dank!!). Dit heb ik, door dat ik wat weinig tijd had, nog niet allemaal op mijn website verwerkt.

Mocht je geïnteresseerd zijn meer details (oa scans van aktes), stuur me even een berichtje via de bovengenoemde website en vermeld daarin je email adres, dan neem ik contact op.
Els Foekema zei op 19 augustus 2011 om 16:14
Hallo Rona,
Welkom in de familie. Je schrijft dat je per ongeluk op dit item terecht bent gekomen. Heb je al eens op de website van het BHIC gekeken? Daar kun je al die gegevens terugvinden die je zoekt. De oudste dochter Marie Louise is in Woippy (Frankrijk) geboren op 10-1-1814. Als je Catharina Draad in het zoekscherm als moeder invult, vind je al hun kinderen, inclusief de onwettig geboren Allegonda. Veel succes.
Els
lies Verbossen-Vialle zei op 19 augustus 2011 om 20:09
beste marilou
Els Foekema heeft mij om foto's gevraagd. Zou jij mijn mailadres aan haar door kunnen geven. Bij voorbaat hartelijk dank.
Lies Verbossen
Joy Vialle zei op 16 september 2012 om 12:19
Beste lezer, ik kom graag in contact met Els Foekema, Nelly Vialle, Lies
Verbossen-Vialle en Rik van de Wiel. Ik ben een achterkleindochter van de oudste zoon (Hendricus) van Jean Francois. Ik ben ook op zoek naar informatie. Ik ken het verhaal dat Jean Francois zijn tenen (en niet zijn duimen) eraf schoot zodat hij geen marsen meer kon lopen en op die manier bij zijn liefje kon blijven. Mijn grootvader Antoon vertrok vanuit Dinther naar Amsterdam. Ik heb geen foto's van de oudere generatie.
Els Foekema zei op 16 september 2012 om 16:52
Ik ben nog steeds in afwachting van de foto's van Lies Vialle. Verder ben ik bereid mijn gegevens te delen met genoemde mensen in deze oproep. Hoe komen we met elkaar in contact? Mijn e-mail adres mag door gegeven worden.
Groet,
Els Foekema
Joy Vialle zei op 17 september 2012 om 09:09
Beste lezer, Mijn emailadres mag ook doorgegeven worden. Wie weet wat voor leuke (maar misschien ook droevige) dingen we te weten komen. Ik ben erg benieuwd waar ons contact toe leidt.
lies verbossen-vialle zei op 17 september 2012 om 11:51
Hallo Els
Ik heb al een keer gevraagd om jou mijn emailadres door te geven, nog geen resultaat.
Groet, lies
Joy Vialle zei op 17 september 2012 om 12:40
als we nu alle drie een mail sturen naar vragen@bhic.nl wie weet wordt er dan gereageerd. Ik heb nu de indruk dat een systeem reageert op onze mails en niemand ons verzoek tot mailuitwisseling leest.
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 17 september 2012 om 12:48
Beste Els, Joy en Lies,

ik heb ondertussen jullie emailadressen achter de schermen opgezocht; ik zal zo meteen het mailtje aan jullie drieën versturen.

Jullie reacties komen dus zeker niet bij een systeem terecht, maar bij 'echte' mensen. Die dan wel niet op zondag werken en op deze maandagmorgen even in een overleg zitten, maar die jullie graag verder willen helpen.

Met vriendelijke groeten,
Joy Vialle zei op 17 september 2012 om 12:55
Dag Mariët, dank voor je antwoord,het was niet persoonlijk bedoeld en meer een reactie op wat Lies vanmorgen schreef.
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 17 september 2012 om 14:08
Hoi Joy,
geeft niet hoor, het mailtje is ondertussen verstuurd.
Ik hoop dat jullie snel met elkaar in contact komen.

Met vriendelijke groeten,
Sjoukje Gerritzen Foekema zei op 18 augustus 2013 om 17:01
Ik lees de teksten van Els Foekema, wil haar graag laten weten dat alle Foekema&amp;#714;s familie van elkaar zijn en wij in het bezit zijn van een heel oud Fries familiewapen. We hebben zelfs een boekje over de familiegeschiedenis. Mocht je interesse hebben hoor ik het graag, met vriendeliijke groet, Sjoukje Gerritzen Foekema
Florence zei op 6 september 2013 om 11:56
Ik ben op zoek naar meer informatie omtrent het leven van commandanten die meegevochten hebben in Waterloo in 1915. Heeft u toevallig een bron waarin ik meer zou kunnen vinden over het leven van o.a. Ferdinand d'Hauw?
Els Foekema zei op 6 september 2013 om 12:12
Hoi Sjoukje,
Zou je even rechtstreeks contact met me willen opnemen (e.foekema@casema.nl) dan kunnen we verder gegevens uitwisselen.
Groetjes,
Els
Mariët Bruggeman, namens BHIC bhic zei op 24 september 2013 om 14:22
Beste Florence,
heb je je vraag al eens neergelegd bij het Nationaal Archief in Den Haag (www.gahetna.nl) of bij Nederlands Instituut voor Militaire Historie (www.defensie.nl/nimh) ?
Met vriendelijke groeten,
Herman van Boxtel zei op 10 januari 2014 om 00:47
Beste mensen,

War mooi dat op deze manier zaken kort gesloten kunnen worden en mensen met elkaar in contact komen op zoek naar de zelfde personen.
Ik ben ook al langere tijd bezig met de Franse tijd en de militairen in die tijd.
Een van mijn voorouders Herman van den Heuvel trouwt in 1830 met de weduwe van zijn buurman Hendrik Lo(o)kenberg, nadat is bewezen dat hij is omgekomen in Saulheim (Solheim) bij Mainz, begin januari 1814.
Een andere militair komt in beeld als de zoon van Herman, Johannes van den Heuvel voor de tweede keer trouwt met Maria Paulina Vaderloos, haar grootvader was een Zwitserse militair, waar ik met de beste wil van de wereld geen gegevens van kan vinden vóór 1805 als hij overlijd.
Het gaat dan over Jacobus Vatterlaus, ook wel geschreven als Vaterlaus, Vaaderloos en Vaderloos, hij was gehuwd met Anna Maria Fleur en had ongeveer 5 kinderen waarvan er minstens een in Grave geboren is omstreeks 1795, als iemand me een aanwijzing kan geven dat is dat natuurlijk hartelijk welkom
Ik wens iedereen heel veel succes met zijn of haar zoektocht.
Overigens is er over de Napoleontische tijd erg veel te vinden op internet, en om een realistisch beeld te krijgen van deze verschrikkelijke tijd zie bijvoorbeeld http://www.youtube.com/watch?v=Scc-wrNqunw en http://www.youtube.com/watch?v=XcpFiD1WB9A
Els Foekema zei op 10 januari 2014 om 11:07
Hallo Herman,
Wat wil je precies weten? Ik heb even gegoogled en zag dat Anna Maria Fleur uit Leeuwarden afkomstig was. Een broer van haar was ook soldaat. Ze worden ook wel La Fleur genoemd, wat duidt op een Franse afkomst. De oudste dochter Heinrica is op 5-1-1795 geboren in Leeuwarden. Hun dochter Catharina is rond 1791 geboren in Grave. Dat zou betekenen dat ze via de legerplaats Grave naar Leeuwarden zijn getrokken. Dit is even een snelle gedachtengang, die ik nog niet verder kan onderbouwen, maar waarschijnlijk wist je dat allemaal al. Als ik je verder kan helpen zoeken, doe ik dat graag
Groet,
Els Foekema
Herman van Boxtel zei op 10 januari 2014 om 12:23
Hallo Els, met name de gegevens van vóór 1805 zouden mij erg helpen, omdat Jacob Vaderloos een Zwitserse militair was die in 1805 in Rosmalen bij 's-Hertogenbosch overlijd, en ik gegevens van voor zijn overlijden niet kan vinden, is het lastig te achterhalen wanneer hij naar Nederland kwam en trouwde en kinderen kreeg in de verschillende garnizoensplaatsen. Na 1805 vertrekt zijn weduwe Anne Marie Fleur met haar kinderen naar 's-Hertogenbosch en vanaf dat moment is de familie uitstekend te volgen. Wat ik weet van Jacobus is dat hij uit Zwitserland komt en zijn gegevens heb ik waarschijnlijk daar gevonden, Anne Marie is geboren is Namen, maar mogelijk in Nederland getrouwd met Jacobus. Ik zou heel graag het huwelijk vinden van dit echtpaar en ook waar de kinderen geboren zijn. Daarvoor zal ik nog eens alle aktes die betrekking hebben op dit gezin doornemen, mogelijk wordt daar de geboorteplaats genoemd. Wat me wel op is gevallen is dat mogelijk alleen bij benadering de geboortedatum van de kinderen bekend is, ook bij de kinderen zelf. Waarschijnlijk heeft dat betrekking op het feit dat het een chaotische tijd was en de eventuele gegevens mogelijk (deels) verloren zijn gegaan.
In ieder geval dank voor je reactie, ik zal de gegevens die je gaf noteren.
De kinderen uit het gezin Vatterlaus - Fleur(en) die ik heb zijn;
1. Hendrikus Josephus Vaaderloos 1779-????
2. Anna Leonora Vaaderloos 1782-????
3. Catharina Vaaderloos 21-12-1791 Grave – 15-2-1832 Den Bosch
4. Petronella Vaderloos ????-1839
5. Josephus Vaderloos ????-1846
6. Heinrica Catharina Vatterlaus 1795-????


Met vriendelijke groet Herman van Boxtel
Annie Poitas-Versteegden zei op 9 februari 2014 om 14:33
Om terug te komen op jean Francois Vial....hij was mijn grootvader's (Frans Vialle) overgroot vader....en dit moet Jean's signalement zijn....

Lengte: 1meter en 62cm

Gezicht: rond

voorhoofd: rond bedekt

ogen: Grijs

Neus: klein

Mond: gemiddeld

Kin: rond

Haar en Wenkbrauwen: Kastanjebruin

Heb nog meer informative....
Hans Posthumus zei op 9 februari 2014 om 15:26
Hallo Annie,

Die informatie staat ook op de pagina van mijn website. Als je aanvullingen hebt dan ben ik daar zeer benieuwd naar.

Vriendelijke groet,
Annie Poitras-Versteegden zei op 9 februari 2014 om 16:46
Hallo Hans,
Mijn bericht komt uit Amerika.......

Als mijn informative van jou web site komt....dan heb ik alleen maar nieuws van mijn grootvader......die geboren was in Dinther......zijn vader was...Petrus Vialle....en moeder was Elizabeth Driesen..... en zijn ouders waren Theodorus Vialle en Hendrica Schoenmakers......Ik vind dit allemaal zo intressant.......

Ik ben geboren en getogen in Erp (mijn moeder was ..Lucia Vialle) en woon al meer dan 50 jaar in Amerika....

Mijn informative van de voorouders van Jean Vial...zal ook wel op jou website staan
Groetjes Annie

Hans Posthumus zei op 9 februari 2014 om 16:56
Hallo Annie, dankjewel.
Op mijn website heb ik staan als elfde kind: Theodorus Vialle, geboren 28 april 1835 te Dinther, Bernheze, Noord-Brabant; overleden 13 november 1918 te Woensel en Eckart, Noord-Brabant
http://home.kpn.nl/posth144/Posthumus/Stamboom/S_pages/Vial.htm
Groet,
Annie versteegden zei op 9 februari 2014 om 17:39
Hallo Hans,
Ik herrinner me als kind....dikwijls op visite te zijn gegaan....in Woensel bij familie van mijn moeder
Groetjes Annie
Annie Versteegden zei op 9 februari 2014 om 19:11
Hallo Hans,
Weet je hoe ik in contact kan komen met...Nellie Vialle....?????die hier schrijft.....want mijn overgrootvader Petrus...en die van haar Theodorus zijn broers....Groetjes Annie
Els Foekema zei op 9 februari 2014 om 20:33
Hallo Annie,
Leuk om het signalement van Jean Vialle te zien. Mijn oma was een dochter van Catharina Vialle, die weer een dochter was van de door jouw genoemde Petrus.
Groet,
Els Foekema
Hans Posthumus zei op 9 februari 2014 om 22:19
Hallo Annie,

Helaas weet ik dat niet. Wellicht via iemand van het BHIC.

Groet,
Annie versteegden zei op 9 februari 2014 om 22:39
Hallo Els,
Dus als ik het goed begrijp...zijn jou Oma en mijn Opa...broer en zus.

Ook heb ik een bidprentje van Maria Catharina Vial...echtgenoote van Adrianus van de Heuvel is ze dat misschien....ik heb de hele middag zitten zoeken maar mijn Opa word nergens vernoemd....misschien omdat hij de jongste was.....hij was geboren in 1874....Ook heb ik Adriana gekend die in St Hubert woonde....die was in 1860 geboren....Ik heb eerder verkeerd geschreven dat Theodorus zijn vader was.....maar hij was zijn broer......ik zou graag terug horen van jou
Groetjes Annie
Marilou Nillesen, namens BHIC bhic zei op 10 februari 2014 om 09:21
@Hans: Even voor de zekerheid: wat is de vraag precies? Of Catharina Villa de dochter is van Petrus? Begrijp ik dat goed?
Els Foekema zei op 10 februari 2014 om 11:14
Hallo Annie,
Mijn overgrootouders waren inderdaad Catharina Vial en Adrianus van den Heuvel. Ik moet even de gegevens uit de correspondentie van de afgelopen dagen goed vergelijken met mijn gegevens, maar het zou zo maar kunnen dat onze overgrootouders broer en zus waren. Ik kom hier op terug want daar moet ik even de tijd voor nemen.
Annie Versteegden zei op 10 februari 2014 om 11:42
Hallo Els,
Volgens mij zijn het niet onze overgrootouders.....maar onze .........&quot;grootouders&quot;..die broer en zus waren
Groetjes Annie
Annie Versteegden zei op 10 februari 2014 om 11:55
Hallo Els,
Nou lees ik jou laatste berichtje nog eens goed door....en zie ik staan dat jou oma was de dochter van Catharina Vialle.....ik zal wel een stuk ouder zijn dan jij en zal het zo zijn...dat mijn opa en jou overgroot oma broer en zus waren.....Ik weet niet of jij het bidprentje ook hebt....maar er staat op dat ze geboren was in Dinther op 25 Nov. 1857 en overladen in Veghel op 22 Juni 1909....Ik heb ook een bidprentje van ...Elizabeth Driessen vrouw van Peterus Vialle
Els ben je misschien op facebook....kunnen we daar verder gaan of per e-mail
Groetjes Annie
Els Foekema zei op 10 februari 2014 om 14:53
Ik zit inderdaad op facebook. Mijn moeder is in Woensel geboren, dus misschien ben je daar wel op bezoek geweest.
Annie versteegden zei op 10 februari 2014 om 15:10
Hallo Els
Ik ga je zoeken op facebook..en je dan een uitnodiging sturen.......ik weet er was iemand in Woensel die met zijn voornaam Hendrik heette en was mijn moeders neef en zijn vrouw geloof ik heette Anna......en ook was er iemand die Gerrits heete met de achternaam.....
nelly vialle zei op 16 januari 2015 om 13:31
ivm nelleke vialle ik ben afstammeling van jean vialle en zo ik ben ook een nelleke vialle en heb ook cafe,s gehad hoe leuk is dit dan allemaal , ik voel me verwant met haar tot in me genen
johnny meulensteen zei op 15 oktober 2015 om 23:12
be)n ik ook welkom in de fam mijn overgrootvader was Christian Vialle getouwt met Maria Vialle (geboren Bockhorn) en Christian vader was hendricus Vialle
Kimdriaan zei op 14 november 2015 om 14:09
dag Johnny, je bent zeker welkom. Mijn overgrootvader Antoon is een oudere broer van jouw overgrootvader. Ik heb ook contact met een kleindochter van Christianus en een foto van hem. Het BHIC kent mijn emailadres en mag het aan je doorgeven.
Kimdriaan zei op 14 november 2015 om 14:14
maak een grote fout. Antoon was mijn grootvader.
Geraldine zei op 10 januari 2016 om 16:36
Mijn belangstelling betreft Martinus Teunisse, de echtgenoot van Maria Louise Vial, en ging op zoek naar haar grootouders in Luc-en-Diois Frankrijk.
Jean Anthoine Vial overleed daar op 14 mei 1795
Marie François Ribal, overleed daar 5 jan 1822
Hier de weg naar de aktes:

http://archives.ladrome.fr
Recherche dans l'état civil
Periode 1784 - 1825
Commune Luc
Druk Lancer la recherche
Voor het overlijden van Jean Anthoine
kies Naissances, mariages, décès (1793- 1902)
Daarna 1793- an X
Dit geeft 159 images. Zoek nr. 38
Linkerblad onderaan.
Voor het overlijden van Marie Ribal
Kies 1813-1822
Dit geeft 237 images. Zoek nr. 231/232

Met vriendelijke groeten
Kimdriaan zei op 18 februari 2016 om 17:01
Dag Geraldine,
Als je doorscrolt naar beneden dan zie je een reactie staan van Hans Posthumus. Hij is een rechtstreekse nakomeling van Marie Louise Vial en Martinus Thonies (zoals ik hem geregistreerd heb staan). Als je op de link in zijn commentaar klikt dan kom je op zijn website waar je vastwel meer info over Martinus vindt.
Yvonne van Beek zei op 13 juli 2016 om 13:59
Puur uit nieuwsgierigheid heb ik mij de afgelopen dagen verdiept in de meisjesnaam van mijn oma (Maria Hendrika Vialle), het achtste kind en enige dochter van Antoon Vialle. Ik blijk dus ook een afstammeling te zijn van Jean Vial. Leuk om jullie reacties te lezen.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 13 juli 2016 om 16:56
Alweer een afstammeling van Jean Vial! Leuk dat je dit meldt, Yvonne.
Mag ik vragen of je ons forum te voren al kende of dat je hier via googelen terecht bent gekomen?
Yvonne van Beek zei op 14 juli 2016 om 09:07
Ik googlede de naam Hendricus Vialle en kwam toen onder meer op jullie forum terecht.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 14 juli 2016 om 13:55
Leuk om te lezen dat een nieuwkomer op die manier het forum van BHIC snel vindt! Ik hoop dat deze verhaallijn je inspireert om je verder in je familiegeschiedenis te verdiepen.
Kimdriaan zei op 16 juli 2016 om 09:35
Dag Yvonne, ik ben een volle nicht van je vader (dochter van je grootmoeders broer Christiaan). Ik heb onze stamboom uitgezocht en heb daar vrij veel informatie over. Als je belangstelling hebt, dan mag het BHIC je mijn emailadres even.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 18 juli 2016 om 10:37
Kimdriaan, zou je even je e-mailadres aan info@bhic.nl willen doorgeven? Dan kan ik achter de schermen contact leggen.
Marco Hendriks zei op 27 juli 2017 om 10:14
Hallo, ik ben op zoek naar "Joseph de Lange", deze man zou de vader zijn van Maria Deonisia de Lange (25-06-1813, overl. 5-5-1817), dochter van Petronella Hendriks (5-3-1789 overal. 9-1-1826). Joseph de Lange zou in het 56e regiment gezeten hebben gelegerd in Grave (Noord-Brabant).
De ouders van Deonisia, Joseph en Petronella zijn (na mijn weten) nooit getrouwd.
rosika van diessen zei op 25 mei 2018 om 02:25
Ik ben ook familie van jean vial Mijn grootvader was Christiaan vialle uit veghel getrouwd met maria bockhorn uit goch duitsland. Net als de reaktie van Johnny Meulensteen (kleinzoon van arnold Meulensteen? die mijn ook was!)

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen