i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Made en Drimmelen
Jaar: 1950
Tags:

Het ETIN over Made en Drimmelen

vertelde op 7 september 2017 om 16:36 uur

In 1950 onderzochten de mannen van het ETIN, het Economisch en Technologisch Instituut voor Noord-Brabant, op verzoek van het gemeentebestuur van Made en Drimmelen de economische perspectieven voor het dorp. Hoe stonden de zaken ervoor en wat voor maatregelen konden er genomen worden om de ontwikkelingen positief te bevorderen?

Made, Nieuwlaan 1943, Regionaal Archief Tilburg, fotonr. 90618Terugkijkend op de afgelopen twintig jaar moesten ze vaststellen dat het welvaartsniveau in Made “onbevredigend” was. Voornaamste oorzaak: het “niet al te hoge ontwikkelingspeil”. De beroepsbevolking bestond grotendeels uit landbouwers en middenstanders die onvoldoende waren opgeleid om “hun bedrijfjes te kunnen opvoeren tot meer betekenende ondernemingen”, met als gevolg dat hun inkomens relatief aan de lage kant bleven en ook dat de werkgelegenheid nauwelijks groei kende.

Made, Nieuwlaan 1943, Regionaal Archief Tilburg, fotonr. 90618.

Made, Lagere Landbouwschool, Regionaal Archief Tilburg, fotonr. 91756Daardoor moet een belangrijk deel van de rest van de beroepsbevolking, de arbeiders, hun heil buiten de gemeente zoeken. Nu is er in 1950 in de directe omgeving, Geertruidenberg en Oosterhout, ook niet zoveel industriële activiteit te bespeuren, dus werk moet al op flinke afstand van de woonplaats gezocht worden.

En ook hier wreekt zich het lage opleidingsniveau: lage algemene ontwikkeling, weinig vakbekwaamheid. Men moet in het algemeen als ongeschoolde kracht in het levensonderhoud voorzien, en dus ook

Made, Lagere Landbouwschool. , Regionaal Archief Tilburg, fotonr. 91756

vaak werken bij bedrijven en in beroepen die erg gevoelig zijn voor conjunctuurschommelingen en seizoensinvloeden. Bepaald geen recept voor hoge lonen!

Drimmelen, Herengracht 1931, RAT fotonr. 064878Het lage welvaartsniveau van de inwoners maakte dat ook de gemeente er financieel niet erg rooskleurig voor stond. Gevolg: de gemeentelijke wegen zijn in zeer slechte staat, slechts enkele zijn behoorlijk verhard; trottoirs zijn een zeldzaamheid; de openbare verlichting is beroerd, riolering ontbreekt geheel, kortom: geen aantrekkelijke vestigingsplaats voor industrieën.

Na de oorlog is er wel wat verbeterd, met name op het gebied van onderwijs. De belangstelling voor het nijverheidsonderwijs is groot in Made, maar de beschikbaarheid van geschoold

Drimmelen, Herengracht 1931, RAT fotonr. 064878.

personeel is maar één van vele factoren om industrie te lokken. Ook in 1950 is het wegenstelsel nog steeds slecht te noemen en riolering is er bijvoorbeeld nog steeds niet.

En dan hebben we het nog niet eens over de woningsituatie. Ook daar valt niet veel positiefs over te zeggen: zowel de kwaliteit als de gemiddelde grootte van de woningen in Made zijn alleen maar “zeer onbevredigend” te noemen.

Drimmelen, Haven, 1939. Regionaal Archief Tilburg, fotonr. 064887.Maar wacht eens: Drimmelen heeft toch een haven? Op het moment van rapporteren verkeert die nog in zeer slechte staat, maar in het kader van de bedijking van de Biesbosch staan aanzienlijke verbeteringen te wachten.

Toch valt ook daar niet veel van te verwachten: de haven wordt slechts gebruikt als vluchthaven en ligt geografisch ongunstig, namelijk nogal ver van de bewoonde wereld. De haven van Geertruidenberg is veel aantrekkelijker.

 

Drimmelen, Haven, 1939. Regionaal Archief Tilburg, fotonr. 064887.

De conclusie moet dan ook zijn dat men niet moet proberen werkgelegenheid te creëren, maar dat de gemeentelijke overheid wel moet doorgaan met het stimuleren van het volgen van (vak)onderwijs, zodat het ontwikkelingspeil stijgt; dat men de woningsituatie moet verbeteren, net als de overige voorzieningen, zoals het lokale en interlokale wegennet. Dan is er best nog toekomst voor Made en Drimmelen!

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

vertelde op 1 april 2009 om 14:54 uur

De Commissaris van de Koningin over Made en Drimmelen

vertelde op 27 april 2011 om 10:34 uur

De haven van Geertruidenberg

vertelde op 26 mei 2011 om 12:23 uur

De haven van Breda