i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Huisseling en Neerloon
Tags:

Het hof van Neerloon

vertelde op 8 mei 2009 om 15:48 uur

De belangrijkste landgoederen van het kapittel van Xanten heetten HOF. Zo’n hof bestond uit een woning met een tuin en veld en bos en jachtterrein. De eigenlijke woning heette Villa, en de bewoner Villicius of Meier. Hij gold als vertegenwoordiger van zijn heer, in dit geval dus van het Sint Victorkapittel.

De Dom van Xanten, thuisbasis van het KapittelSedert de veertiende eeuw was de bewoner meestal een aanzienlijk persoon die optrad als pachter. Daarmee werd het hof tot pachthoeve. Buiten het Gelderse gebied van nu had Xanten alleen een hof in Neerloon.

Het wordt als enige hof vermeld in een document uit de tweede helft van de dertiende eeuw, en werd toen al regelmarig om de zes jaar verpacht. Na 1400 wordt echter niet meer van een Hof gesproken, maar van een “pensio”, een pachthoeve, of van goederen, van landereijen.

Daarnaast is ook nog sprake van tienden te Neerloon. Hoe en wanneer het kapittel het tiendrecht in Neerloon verworven heeft weten we niet. De percelen land die aan de heren van Xanten toebehoorden, lagen volgens een uitvoerige beschrijving uit de tweede helft van de vijftiende eeuw verspreid over het hele dorp en gedeeltelijk zelfs over de aangrenzende dorpen Herpen en Huisseling. Later schijnen verschillende percelen vervreemd te zijn.

In 1686 wordt na het hof van Niftrik dat toen ongeveer 60 morgen groot was, nog slechts gesproken over de akkers van Neerloon, die nog maar 17 morgen besloegen. Ze brachten jaarlijks 136 gulden bruto op, de tienden gemiddeld nog maar 131 gulden.

In de vijftiende eeuw woonde op het Hof nog gewoonlijk de pastoor van Neerloon of een kanunnik (monnik) van Xanten. Daardoor heette dit perceel achter de voormalige school in de volksmond bij de ouderen "Het Klooster". In de eerste helft van de zeventiende eeuw werd het Hof verpacht aan de Drost van Megen en aan anderen, telkens voor 8 of 12 jaar. De pachter had bovendien de verplichting om het dak van de kerk en de godslamp regelmatig te onderhouden.

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: