skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Het oude raadhuis (2)

Doordat het raadhuis op de Heuvel zijn langste tijd gehad had stelde men een Raadhuis-Commissie in die zich beijverde om het huidige Jan Cunen museum, weleer een villa, om te zetten in een Raadhuis, "zooals er slechts weinige gevonden zullen worden." In 1921 werd het in gebruik genomen.

Het gemeentehuis van Oss, c. 1922 (bron: BHIC)
Het gemeentehuis van Oss, c. 1922 (bron: BHIC)

"De monumentale hoofdingang betredend, leidt ons een brede wit marmeren trap naar een majestueuse HALL waaromheen de verschillende vertrekken gegroepeerd waren, schreef de journalist van dagblad Het Huisgezin op 10 september 1921. "Een zacht schemerend licht valt door het trappenhuisraam en den lichtkoker in deze hoofdruimte en doet het oog weldadig aan. Er heerscht harmonie tussen de lichtdecoratie-schildering. De rijke betimmering, niet weinig geholpen door de passende meubilering en stoffeering, stempelt het geheel tot iets grootsch. Een aandachtige beschouwing is deze HALL met zijn rijk plafond, zijn kunstig bewerkten parketvloer, zijn fraai en uiterst zorgzaam uitgevoerde meubileering en stoffeering overwaard. (...) Ter linkerzijde bevinden zich de trouw- en raadzaal.

Trouwzaal

De vloer is belegd met een frisch inlaidparket dessin, waarop een Smyrnakleed in rijke kleurenpracht. De betimmering is als overal, zorgzaam uitgevoerd, en met bekwame hand gedecoreerd. Zware gordijnen van groen velours, afgezet met applicatie in rood en gouden tint, de meubileering bestaande uit massieve tafel-zetels, stoelen, bank, alles met wijn-roode echt lederen bekleeding, geven deze ruimte een aanblik van rust en ernst.

Raadzaal

De zaal met zijn schitterende plafonds, zijn parket-vloer van verschillende houtsoorten gelegd, met zijn schoone betimmering, en goud-groen behang, waar ramen en deuren voorzien zijn van gordijnen in groen-velours met rood-goud gallon en franje, bekoort ongetwijfeld ieders oog. Zeventien zware zetels met fraai uitgevoerd snijwerk, met een bekroning waarin zwierige Renaissance ranken het Stadswapen flankeeren, bieden eengemakkelijke en niet te versmaden zit. De Burgemeesters-zetel is van de overige duidelijk te onderscheiden, door zijn breedere bekroning waarin het wapen wordt vastgehouden door twee gekroonde leeuwen. Ook hier is de bekleeding uitgevoerd in echt rundleder. Al deze zetels zijn geplaatst om ene U-vormige tafel, wier voet, samengesteld uit fraai geprofileerde pooten, onderling verbonden door een arcadevormige galerie, de zeven meter vijftig lange tafelschragen. Als bijzonderheid dient vermeld, dat de rechte tafel-bladen een lengte hebben van 6.20 Meter en in de geheele vlakte geen enkele noest te bespeuren is, hetgeen ongetwijfeld den leverancier alle eer aandoet. Dit geheele interieur zal zeker vele bewonderaars trekken (...)!"

Vergadering in de raadzaal, 1935 (bron: BHIC)
Vergadering in de raadzaal, 1935 (foto: Fotopersbureau Het Zuiden. Bron: Stadsachief Oss)

Burgemeesterskamer

Ter rechterzijde van de HALL bevindt zich de Burgemeesterskamer. Ook hier is een aangenaam geheel te bewonderen, in betimmering, decoraties, stoffeering, en niet het minst meubileering. Bijzonder bezienswaardig zijn de rijk gebeeldhouwde bureau-ministre en de Boekenkast. Voor eventueele bezoekers zijn tafel en stoelen gereserveerd.

burgemeester H.F. van den Elzen achter zijn bureau, 1929 (foto: Fotopersbureau Het Zuiden. Bron: BHIC)
Burgemeester H.F. van den Elzen achter zijn bureau, 1929 (foto: Fotopersbureau Het Zuiden. Bron: Stadsarchief Oss)

Secretariskamer

Naast de Burgemeesters-kamer bevindt zich het Departement van den Secretaris. Dit vertrek, alhoewel eenvoudiger van opvatting heeft als meubileering een groot twee-persoons Bureau, eene Boekenkast, de noodige stoelen, een brandkast en een stemmig behang met dito gordijnen draagt er het zijne toe bij, om van het geheel eene rustige werkkamer te maken.

Secretarie van den lopende dienst

Bezijden den Hoofdtrap bevinden zich de Secretarie's van den loopenden dienst. Alhier zijn massieve Bureau's en boekenkasten ingericht, dusdanig dat er ordelijk en prettig de verschillende bureau-werkzaamheden verricht kunnen worden.

Publiek

Aan de achterzijde in de serre bevinden zich het wachtlokaal en de publieke tribune.

Tweede verdieping

Langs den monumentalen hoofdtrap vanuit de HALL naar boven gaande, zien wij weer een zeer doelmatige groepeering der verschillende vertrekken rondom de boven-hall. De trap opkomende, vindt men links achter de werkkamer van den 2en Wethouder die tot zijn gerief heeft, een klein smaakvol bureau en tot meerdere compleetering der meubelen enkele stoelen.

Gelijk aan dat van den tweeden Wethouder is het werkvertrek van de 1en functionaris van dien naam. Aan de voorzijde, juist boven de Burgemeesters-kamer, bevindt zich de Commissie-kamer, waar de Heeren commissie-Leden in gemakkelijke fauteuils, geschaard om een langwerpige massale tafel hunne desbetreffende besprekingen kunnen houden. Ook hier is er alles op ingericht, dat het verblijf zoo aangenaam mogelijk moet maken. Ter rechterzijde bevinden zich de verschillende secretarie afdeelingen, elk voorzien van gemakkelijke en goeduitgevoerde meubilering.

Begane grond

Ter weerszijden van den Hoofdingang bevinden zich vestiaire en portiers-kamer met telefooncentrale, vanwaar de telefonische aansluiting van de verschillende departementen onderling bewerkstelligd wordt. Op de parterre en verdieping bevinden zich nog de W.C.’s en toiletten.

Souterrain

In ’t sous-terrain zijn ondergebracht de bureau's van den ontvanger en Architect, benevens eene zeer grote archief-ruimte, centrale verwarming, electrische pomp-installatie e.a.

Pracht en praal

Ongetwijfeld zijn de verschillende vertrekken bij avond, wanneer het electrisch licht uit kostbare kronen zijn stralen spreidt over het geheel, nog schitterender dan bij daglicht en meenen wij gerust te mogen zeggen, dat de Raadzaal in elk opzicht bij kunstlicht deftiger uitkomt dan bij daglicht.

Om volledig te zijn meenen wij niet onvermeld te mogen laten dat de architectuur, de meubileering en stoffeering opgedragen waren aan den Heer George F. J. Rasker te Boxmeer en het fabrikaat afkomstig is, voor wat betreft de meubileering van de firma A.H. Rasker en Zn., Meubelfabriek te Boxmeer, en wat betreft de stoffeering van de firma Vroom en Dreesmann te ’s-Bosch.

De beschildering en decoratie waren toevertrouwd aan de firma W. v.d. Pas en Michels te ’s-Bosch, onder leiding van den heer v. Latrum Leeraar Handelsschool alhier, terwijl de electrische installatie opgedragen was aan Ten Hacke te ’s-Bosch, onder leiding van den heer Corstanie alhier.

De lampen en kronen welke gekocht zijn in Beieren zijn een waar sieraad voor dit grootsche gebouw dat de Molenstraat opsiert, waartoe eveneens het omliggende plantsoen het zijne bijdraagt. Hiervan een volledige beschrijving te geven lijkt ons overbodig, daar, zeker de Osschenaren en vermoedelijk ook degenen uit den omtrek, die Oss wel eens bezoeken, er reeds kennis mee gemaakt zullen hebben. Vermoedelijk zal ook het inwendige van het gebouw nog ter bezichtiging worden gesteld waaromtrent echter nadere gegevens dienen te worden afgewacht. Bij voorbaat meenen wij echter, een ieder die gelegenheid krijgt het gebouw te bezichtigen, een bezoek te moeten aanraden waarvan hij zeker geen spijt zal behoeven te hebben. Wij voor ons spreken de overtuiging uit, dat de Raad der Gemeente Oss eene verstandige keuze heeft gedaan, door dit gebouw tot Stadhuis in te richten en hopen dat ’t aan ons gemeentebestuur onder Gods Zegen en het Bestuur van Burgemeester Van den Elzen zal mogen gelukken door wijze raadsbesluiten in dit gebouw te némen, den verderen groei en bloei onzer Gemeente zooveel mogelijk in de hand te werken.

Park

Op een bankje in het park, 1935 (foto: Fotopersbureau Het Zuiden. Bron: BHIC)
Op een bankje in het park, 1935 (foto: Fotopersbureau Het Zuiden. Bron: BHIC)

Onvermeld mag niet blijven de keur van gebouwen welke zich achter in het stads-park bevinden en welke ruimte geven aan het gezin van den Inspecteur van Politie en waarin tevens zijn ondergebracht het Politie- Bureau, de Militie- en IJkzaal, de brandspuiten, een gedeelte van „Het Groene Kruis”-materiaal enz."

Bron: Dagblad Het Huisgezin van 10 september 1921

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.