skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Ans Holman
Ans Holman RA Tilburg

Het oude schoolhuis

In verband met de bouw van appartementen zijn in 2003 diverse panden in de Kerkstraat gesloopt. Nadien zijn er opgravingen gedaan met mogelijk gevonden restanten van de oude school of de vroegere kapittelschool. Bij naspeuren naar de familie van de Mosselaer, kwam ik regelmatig in notariële akten beschrijvingen tegen van de plaats waar het oude schoolhuis had gestaan.

Vóór 1832 is de ligging van een perceel aangegeven door vermelding van eigenaren en de naastliggende percelen.

In een akte uit 1814 is dan ook te lezen dat de kinderen van Jacobus van der Hagen, rentenier en eigenaar van het Hertog Jaaghuis, verklaren verkocht te hebben aan Willem van de Mosselaer, touwslager, en Anna Maria van de Hagen: een perceeltje grond gelegen tussen de schoolhuizingen en het erf van Jan van Wamel, met daarvoor zijnde een voetpad en dreef, en het naastgelegen stukje land tot aan de weg, groot tezamen zeven en dertig roede, aan erve met een zijde het kerkhof.

Dit schoolhuis wordt in 1828 afgebroken en verkocht. In dat jaar bericht de gemeenteraad aan de commissaris van het district Oirschot: "dat het niet kan worden tegengesproken dat het onderwerpelijk schoolgebouw geheel of gedeeltelijk binnen de vanoudstijds bestaan hebbende ringmuur van de Sint Odakerk, waarvan nog overblijfselen der fundamenten onder deze grond vindbaar zijn is gebouwd.

Dat het evenzeer van waarheid is dat het schoolgebouw niet ver van de Kerk van de Rooms Katholieken is staande, dat het schoolgebouw voor onheuglijke tijden ter aangewezene plaatsen gestaan heeft, zonder dat het bekend is of de grond indertijd bij aankoop of giften, of op hoedanige andere wijze aan de burgerlijke gemeente is gekomen, aan welke echter in alle gevallen, den eigendom wellicht voor meer dan honderd jaren in het bezit van de gemeente is geweest."

Het katholieke kerkbestuur hoopt dat het gemeentebestuur door Gedeputeerde Staten zal worden gelast de oude school die op het Sint Odakerkhof staat te verkopen, onder voorwaarde dat het gebouw binnen twee maanden gesloopt en geruimd moet zijn. Het kerkbestuur is van oordeel dat de grond waarop de school staat, eigendom is van de parochie.

In een akte van verkoop 1929 wordt de school nogmaals omschreven als: een gebouw zijnde de oude school, benevens de grond waarop dezelve staande en gelegen binnen de gemeente van Sint-Oedenrode gehucht de Oude Vrijheid, nabij de Rooms Katholieke kerk, aan erve met een zijde Johannes Jacobus van de Hagen, het andere eind Willem van de Mosselaer.

Volgens een losse notitie van pastoor Johannes van Erp uit 1915 die in het archief van de Sint-Martinuskerk berust, stond de oude school ongeveer op de plaats van het huis van Betje Maas (van Rooij) en klokkenluider Willem Willems in de Kerkstraat.

Foto’s: Jo van der Kaaij
Bron: Brabants Historisch Informatiecentrum, Notariële akten.
W. Damen van de Mosselaer, ‘Het oude schoolhuis op het Sint-Odakerkhof’ in: Heemschild 37 (2003), afl.4, p. 105-108.
Ronald van Genabeek en Sem Peters in Heemschild 39 (2005), afl.4, p. 140-144.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:

Lees ook deze verhalen

Doe mee en vertel jouw verhaal!