skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Sterre Schlink
Sterre Schlink

Het Sint-Paulusgasthuis

Rien Wols
Rien Wols Bhic
vertelde op 27 november 2006
bijgewerkt op 18 november 2013
Op een van de oudste plekjes van Sint-Oedenrode, de driesprong Heuvel, Kofferen, Hertog Hendrikstraat (rondom deze plaats lag de vroegste Nederzetting Rode) ligt het Sint-Paulusgasthuis. Dit sierlijke witte gebouw is volgens de gevelsteen gesticht in 1546. Op deze gevelsteen uit 1923 valt immers te lezen: 'St. Paulus-Gasthuis gesticht door Jan Philip van Ameroyen Anno 1546'.

Gevelstenen kloppen echter lang niet altijd. Ook de informatie op deze steen, die was gebaseerd op een onderzoek uit 1908, blijkt niet te kloppen. Het gasthuis is zeker 100 jaar ouder. Al in 1435 wordt er melding van gemaakt in de Bossche schepenprotocollen.

Het gasthuis werd dan ook niet gesticht door Jan Philip van Ameroyen, maar door de edelman Jan die Swert, lid van de hoofdleenbank van Peelland, en zijn vrouw Jutte van Erp. Omdat hun huwelijk kinderloos bleef, besloten zij hun bezittingen ter beschikking te stellen van de armenzorg. Dat gebeurde in die tijd wel vaker als men geen kinderen had.

Jan Philip van Ameroyen werd waarschijnlijk aangezien voor de stichter omdat hij jarenlang de bekendste geldschieter van het gasthuisje is geweest.

Oorspronkelijk bestond het gasthuis uit enkele lemen gasthuisjes met een strooien dak. Toen de gemeente het gasthuis in 1744 overnam zijn ze grondig vernieuwd. Van de oorspronkelijke gebouwen is niets overgebleven. De gerestaureerde muur aan de noordzijde van het huidige gasthuis dateert nog van deze vernieuwing.

In 1779 liet Willem Nouhuys, die toen rentmeester van het Paulusgasthuis was, twee woningen aan de Heuvel bijbouwen. Geen van de huisjes had overigens ramen aan de straatkant. Alle ramen en deuren kwamen uit op de binnenkant. Het was een hofje dat werd omgrensd door een gracht. In het midden van het hofje is eeuwenlang een moestuintje geweest voor de bewoonsters.

In 1804 kreeg het hele gasthuis een pannendak en in 1829 werden er opnieuw twee woningen toegevoegd, nu aan de Kerkstraat. Deze woningen kregen voor het eerst ramen en deuren aan de straatkant. De gracht werd gedempt, maar om de besloten sfeer van het hofje in stand te houden bouwde men een muur op de gedempte gracht. In 1908 vielen zes huisjes aan de provinciale weg onder de slopershamer: ze waren té versleten. Van de overige drie werden er twee gemaakt.

De gevelmuur van de huisjes bleef staan als afscheiding, maar ook deze moest tenslotte wijken toen er twee winkelpanden werden gebouwd. Het hofje verloor daardoor veel van zijn beslotenheid en charme. Op de hoek van het Sint-Paulusgasthuis staat een oude dorpspomp. Die verving in 1875 de put die tot dan toe de watervoorziening voor de buurt was geweest.

Het gasthuis was aanvankelijk bestemd voor zes of zeven vrouwen. In 1857 kon het 13 vrouwen herbergen, maar in de regel waren er maar zeven die volledige verzorging genoten. De andere vrouwen kregen alleen gratis onderdak. In een reglement uit 1913 staat dat "vrouwen te St. Oedenrode geboren, minstens 40 jaren oud, een goed verleden hebbende en ongehuwd of weduwe zonder kinderen zijnde" werden toegelaten. De bewoonsters moesten wel de mis bijwonen of wanneer zij daartoe niet meer in staat waren, de rozenkrans bidden voor de stichters. De vrouwen moesten zich verder netjes gedragen en elkaar zoveel mogelijk helpen.

Sint-Paulusgasthuis anno 1985

In 1966 werd het gasthuis als gevolg van het sociale zekerheidsstelsel (de invoering van de Algemene Bijstandswet) overbodig en in 1971 verliet de laatste bewoner het tehuis. In 1974/75 werd het gerestaureerd en in 2000 kreeg het nog eens een opknapbeurt. Tegenwoordig is er de VVV in gevestigd en heeft de heemkundige kring 'De oude vrijheid' er een museum.

Reacties (60)

Willie Damen van de Mosselaer zei op 19 juni 2011 om 13:06
Gasthuishoeve
Tot de stichting behoorde ook een grote hoeve in de Boskant vroeger bekend als het goed ‘In Gehene Bossche’, later bekend als de Gasthuishoeve, gelegen in het gehucht Kremselaar. Uit de opbrengst van deze hoeve werden huisjes en bewoonsters onderhouden.
Bron: Pater Wiro Heesters, Heemschild nummer 1 februari 1973.
Eric van den Hurk zei op 16 februari 2014 om 16:34
De geschiedenis herhaald zich. Er is op de grond van de vroegere Gasthuishoeve een Streekbelevingscentrum in oprichting.

De relatie met de Sint-Paulus Gasthuisjes zal opnieuw aangehaald worden. Na de renovatie van de huisjes in 2014 zullen de aangesloten boomkwekers uit het Groene Woud de tuin onderhanden nemen, deze zal compleet vernieuwt worden
Ria van Laarhoven zei op 28 oktober 2016 om 19:58
Als vrijwilliger van het Sint Paulusgasthuis in Sint-Oedenrode ben ik op zoek naar informatie over de vroegere bewoners. Inmiddels weet ik dat er niet alleen arme alleenstaande vrouwen hebben gewoond, maar ook een aantal echtparen.
Mocht u namen kennen of verhalen over deze bewoners, dan zou ik hierover graag worden geïnformeerd.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 29 oktober 2016 om 21:23
Hopelijk komen er reacties binnen, Ria, dan geven we je zeker nog een seintje. Mocht je zelf mooie verhalen over het gasthuis hebben, dan houden we ons aanbevolen!
Ria van Laarhoven zei op 31 oktober 2016 om 11:16
Dat zal ik zeker doen, ben benieuwd of er reacties binnen komen.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 21 november 2016 om 08:26
1875 Aanvulling der ter vorige vergadering besproken vacature in het Sint Paulusgasthuis. Alsnu wordt op verzoek van de leden van de Ven en van de Rijt overgegaan tot de aanvulling van ter vorige vergadering besproken vacature in het Sint Paulusgasthuis, waartoe ingevolge het reglement op het beheer van voornoemd gesticht door den Voorzitter, namens het dagelijks Bestuur aan de Raad in onderstaande volgorde uit de alstoen genoemde personen bijzonder worden voorgesteld: Gordina van Erp geboren alhier 21 januari 1838, Mechelina Vogels, weduwe van Theodorus van de Mossleaer geboren alhier 5 april 1792 en Anna Maria van der Sande alhier geboren 27 augustus 1832. Welke personen zover bekend is, nimmer ten laste der armen kas zijn geweest, ten einde uit dat drietal een keuze te doen bij in vieren gevouwen ongetekende briefjes, en worden tot stemopnemers van heden benoemd de leden van Hombergh en van der Hagen. De stembriefjes ingevuld, volgens het voorschrift gevouwen en verzameld, en gebleken zijnde dat het getal dezelve overeenkomt met dat der stemmende leden, is bevonden dat zijn uitgebracht op Anna Maria van der Sande een stem, Mechelina Vogels twee stemmen en Gordina van Erp zeven stemmen en is de laatste mitsdien met de opengevallen plaats begiftigd.
Ria van Laarhoven zei op 21 november 2016 om 20:42
Nogmaals dank Willie, het is heel fijn om zulke informatie te krijgen, ik hoop dat er meer mensen in de pen klimmen met namen, foto's en informatie over de vroegere bewoners van het Sint-Paulusgasthuis in Sint-Oedenrode.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 22 november 2016 om 11:38
Ik ben het helemaal met je eens, Ria! En de verhalen en reacties van Willie van de Mosselaer zijn altijd gebaseerd op grondig bronnenonderzoek.
Ria van Laarhoven zei op 22 november 2016 om 15:54
Er zijn meer mensen die je goed kennen Willie, we hopen nog lang van jouw kennis gebruik te mogen maken.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 26 januari 2018 om 13:13
De Vrouwtje van de Sint Paulusgasthuisjes.
Met een mooie presentatie en tentoonstelling heeft Ria van Laarhoven gisteren 25 januari 2018, met trots haar onderzoek naar de vroegere bewoners in het Sint Paulusgasthuis gepresenteerd. In het Mutsenmuseum is naast de collectie nu ook veel informatie met foto’s te bekijken en verhalen te lezen over de vroegere bewoners.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 26 januari 2018 om 15:10
Wat mooi om te lezen dat het onderzoek van Ria geleid heeft tot een tentoonstelling en presentatie over de vrouwen van de gasthuisjes. Vooral de verhalen van deze bewoners zullen graag gelezen worden. Bedankt voor het doorgeven van deze informatie Willie.
Ria van Laarhoven zei op 26 januari 2018 om 19:02
Wat leuk om te lezen dat "De Bewoners van Toen " ook aandacht hebben gekregen bij het BHIC. Dank jullie wel Willie en Mariët.
Marc van Diest zei op 21 maart 2018 om 20:59
Net wezen stemmen op Odendael. Zie daar verschillende foto’s van de gasthuisjes. Waarvan1 met een echtpaar voor de huisjes. Echtpaar van Diest ui 1930 staat eronder. Mij niet bekend wie kan hier iets over vertellen.
Ria van Laarhoven zei op 22 maart 2018 om 09:58
Dag Marc,
Als vrijwilliger van het Sint Paulusgasthuis in Sint-Oedenrode heb ik onderzoek gedaan naar de " bewoners van het toen ".
Volgens de notulen van 13 december 1932 krijgt weduwe L. van Diest,
geboren 15-8-1855 de woning Kerkstraat 12 toegewezen.

Er is echter een foto van echtpaar van Diest, gemaakt door Jo van der Kaaij, voor deze woning in 1930.

Ik heb hierover prima emailcontact gehad met Christ van Diest, maar hij heeft alleen informatie over zijn grootouders Christianus van Diest 16-6-1892 en Maria van den Dungen 10-12-1893.
Hem is niets bekend over Johanna Maria van Diest, geboren 18-5-1855.
De geboortedatum en verdere gegevens over haar echtgenoot heb ik ook niet kunnen achterhalen. Christ zou nog informeren bij zijn tante Annie of tante Corrie, maar hierop heb ik geen reactie meer ontvangen. Hopelijk is uw vraag voldoende beantwoord. Met vriendelijke groet, Ria van Laarhoven.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 22 maart 2018 om 10:27
Wat leuk dat je als vrijwilliger van het Sint Paulusgasthuis zo snel reageert, Ria!
Ik zal de vraag doorsturen naar Willie. Misschien weet zij een antwoord.
marc van diest zei op 22 maart 2018 om 10:30
beste Ria, aleereerst dank voor je reactie, Christ is mijn broer, we hadden het hier gisterenavond over.
Maar vreemd toch dat niemand weet wie dat echtpaar van Diest dan is.
Begrijp ik het goed, dat de foto van Jo Kaaij, wel zeker van een echtpaar 'van Diest is.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 22 maart 2018 om 11:57
Dag Marc, ik heb de foto met het onderschrift van Kaaij al naar Ria gestuurd.
Marc zei op 22 maart 2018 om 12:05
Hallo, fijn dat jullie zo actief zijn, dank hiervoor.
Ben benieuwd of er wat meer duidelijk is hierover

groet, Marc
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 22 maart 2018 om 12:10
Dank voor jullie reacties Ria en Willie. Ik heb het onderschrift van de foto gezien en daar staat 'Kerkstraat in 1930 (kan ook 1936 zijn) met familie Keetels en Van Diest'.
Ik ben even op zoek gegaan naar deze families in de gezinskaarten van Sint-Oedenrode 1920-1940.
Johanna Maria van Eck (geb. 1855), weduwe van Lambertus van Dienst woonde aan de Kerkstraat wijk A 124 (verhuisd uit de Hoef). Lambertus van Diest was op 24-12-1915 overleden. Dus de heer rechts kan niet haar echtgenoot zijn.

Marinus Keetels (geb. 1895) woonde met zijn vrouw Geertruida Petronella Maria Lucius (geb. 1889) aan de Kerkstraat wijk A 125. Hij was bakker en winkelier.
Marc zei op 22 maart 2018 om 13:17
OK, maar is Lambertus van Diest, dan de vader van Christianus van Diest, die een klompenmakerij had op de Hoefstraat, trouwens op de plek waar ik nu woon.
Weet eerlijk gezegd niet de voornaam van mijn overgrootvader.
Ik ben de jongste zoon van Martinus van Diest, 25-11-1924
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 22 maart 2018 om 13:31
Inderdaad Marc, Lambertus van Diest en Johanna Maria van Eck zijn de ouders van Christianus van Diest (geb. 16-6-1892). En Christianus is op 15-2-1919 te Sint-Oedenrode getrouwd met Martina van Dungen.
Je kunt de hele familie volgen in Stamboom op onze website. Neem de functie Uitgebreid zoeken. En ook kun je scans van de akten inzien.
Marc zei op 22 maart 2018 om 13:38
OK!!
dat is duidelijk, maar dat zijn dus niet de mensen die op de foto staan, zoals nu staat bij de minitentoonstelling op bejaardenhuis Odendael hier in Sint-Oedenrode..
Of begrijp ik het dan nog niet..
Marc zei op 22 maart 2018 om 13:41
O ja
en mooi om te lezen dat van die wijk a124
Er zijn bij ons in de straat nog huizen met zulke nummering zichtbaar op de muur, dacht wel dat dat was van vroeger, maar was me niet helemaal duidelijk..
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 22 maart 2018 om 13:50
Het zou leuk zijn als je die hier vast kon leggen, Marc. De huizen met de huidige straatnaam en huisnummer met de oude wijknummers. Dat is altijd een lastig onderzoek.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 22 maart 2018 om 13:57
Zoals ik al zei, Marc. Het kan Johanna Maria van Eck (geb. 1855) zijn, de weduwe van Lambertus van Diest. De man met hoed rechts is in elk geval niet Lambertus van Diest, maar een ander (buurt)bewoner. Ik weet niet of Jo van der Kaaij zelf de bijschriften bij de foto gemaakt heeft, maar hij kende Rooi wel op zijn duimpje.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 22 maart 2018 om 14:10
Voor hem was het vanzelfsprekend, maar ik heb gemerkt dat de bijschriften voor ons soms moeilijk te interpreteren zijn. Het zou kunnen dat er een vreemde heer naast haar zit.
Hierbij de notulen;
13 december 1932 Toegang 7634 inventaris 35 blad 132
Opengevallen plaatsen Sint Paulus Gasthuis, wordt besloten hiervoor aan te wijzen Jac.a Van der Heijden. Mieke Franken en de weduwe van Diest.
Ria van Laarhoven zei op 22 maart 2018 om 14:28
Ben je een paar uurtjes weg geweest ( op bezoek bij een familielid van een vroegere bewoonster ! we gaan gewoon door ... ) en heb je ineens 10 nieuwe meldingen.
Zoals Annemarie al zegt kan de foto ook uit 1936 zijn, is wat onduidelijk, weduwe van Diest is in 1932 op Kerkstraat 12 komen wonen, dus dat zou kunnen.
Een ander echtpaar wat in het Sint-Paulusgasthuis heeft gewoond was een tweede huwelijk. Van de tweede echtgenote zijn ook geen gegevens of foto's bekend, dus mogelijk heeft weduwe van Diest ook nog een tweede relatie gehad. Anders blijft het nu voor mij ook een raadsel.

Dank trouwens voor de informatie over Lambertus van Diest en Johanna Maria van Eck, is ook weer een aanvulling op mijn onderzoek. Zo zie je maar wat er op een stembureau kan ontstaan. Heeft iemand trouwens het emailadres van Marc van Diest voor mij, dan kan ik hem nog wat informatie toesturen.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 22 maart 2018 om 14:38
Ja, zo snel kan dat gaan Ria!
Ik zal Marc even per e-mail benaderen.
marc van diest zei op 22 maart 2018 om 14:45
zal foto maken vanavond van die huisnummers
Marc zei op 22 maart 2018 om 20:25
A371 is hoefstraat 17
A372 is hoefstraat 19
Beide nummers staan nog duidelijk in het wit rechtstreeks op de muur gedrukt.
Marc zei op 23 maart 2018 om 08:20
Weet niet of ik het jullie mag vragen, en/of het op dit forum past maar toch:
Bovenaan in dit forum reageert Eric van den Hurk van de gasthuishoeve.
Nu ik woon dus op hoefstraat 9A, heb daar een huis mogen bouwen precies op de plekken waar de boomplaats van mijn opas klompenmakerij was.
Eric en ik zijn bezig een cursus handmatig klompenmaken op te zetten, op de gasthuishoeve.
Ik heb van mijn vader wel een en ander geleerd, maar ben cursus gaan volgen bij van Aarle in aarlerixtel.
Ook heb ik inmiddels weer al mijn gereedschap kompleet.
Ivm bovenstaande zou ik graag wat meer info willen over de klompenmakerij aan de Hoefstraat 9, van Christianus van Diest.
Hier is erg weinig over te vinden, heb op BHIC alleen uitschrijving van Kamer van Koophandel gevonden.
Weet iemand hier iets over, of zijn er nog meer fotos van.
groet en alvast hartelijke dank
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 23 maart 2018 om 09:47
Leuk dat je nu met andere ogen naar de huisnummers gekeken hebt! En dank voor de koppeling van die oude wijknummers aan de moderne huisnummers!
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 23 maart 2018 om 10:01
Natuurlijk mag je dit vragen, Marc en ik hoop dat er op je vragen gereageerd wordt. Wat goed van jullie een cursus klompen maken op te zetten!
Er is inderdaad weinig meer te vinden over de klompenmakerij van Christianus van Diest, behalve zijn handelsdossier van de KvK. De patentregisters van vrij gevestigde beroepsbeoefenaren zijn uit die periode niet aanwezig.

Als je meer wilt weten over de klompenmakerij in Sint-Oedenrode kun je via Onderzoek/Archieven http://www.bhic.nl/onderzoeken/archieven zoeken op klomp* Sint-Oedenrode. Bij het BHIC bevindt zich ook het archief van de R.K. Nationale Klompenmakerspatroonsbond, 1917 - 1962 (toegang 1221).
Je kunt ook nog eens apart in de bibliotheek http://www.bhic.nl/onderzoeken/boeken zoeken op klompen*
Die archiefstukken en boeken kun je inzien in de studiezaal van BHIC.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 24 maart 2018 om 16:10
Vanmiddag even op de Hoef gaan kijken en inderdaad de huisnummers staan er nog op.
Leuk om dat terug te zien.
Ria van Laarhoven zei op 24 maart 2018 om 20:07
Inmiddels heb ik emailcontact gehad met Marc van Diest.
Hij bedankt ons voor het vele werk :

Hartelijk dank voor het vele, begrijp vrijwillige uitzoekwerk.
Ook aan de mensen van BHIC, en Willie Damen-van de Mosselaer.

Bij deze en ook namens mij, hartelijk dank en een mooi weekend.
Annemarie van Geloven
Annemarie van Geloven bhic zei op 26 maart 2018 om 11:52
Wat fijn om te lezen dat alle contacten in zo'n prettige sfeer verlopen!
En dan nog een persoonlijke oproep :) Mochten er in Sint-Oedenrode meer panden zijn met een oud wijknummer onder het huidige huisnummer, geef het door en we kunnen er misschien een apart verhaal van maken.
MariusRiky zei op 10 april 2018 om 12:09
Ik ben vanmorgen bij mijn tante geweest.
Zij is de kleindochter van Johanna Maria van Eck.
Ze denkt dat de man naast haar oma, Gijs van Eck is, de broer van Johanna.
Ze noemde hem altijd Gijs-oom.
Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 10 april 2018 om 15:27
Hartelijk dank voor het doorgeven! Heeft iemand misschien een link naar de betreffende foto? Ik heb hem namelijk zo snel niet kunnen vinden en nu er meer duidelijk wordt over de inhoud van deze foto is het misschien wel handig om hier een link te plaatsen.
Ria van Laarhoven zei op 10 april 2018 om 15:55
Hallo Riky en Lisette, dank je wel voor dit bericht. We nemen aan dat je tante het goede antwoord heeft gegeven. Ik ga dit aanpassen in mijn documentatiemap.
Ik heb de foto digitaal maar weet niet hoe ik deze naar jullie kan sturen.
Riky zei op 10 april 2018 om 16:36
Hallo Ria, ik zou de foto heel graag ontvangen.
Als je face-book hebt kan ik je een persoonlijk bericht sturen.
Ria van Laarhoven zei op 10 april 2018 om 19:51
Hallo Riky, stuur maar een berichtje aan laarhoven.ria@gmail.com a.u.b.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 10 april 2018 om 19:53
Dag Lisette, ik stuur de foto naar het BHIC.
Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 11 april 2018 om 11:14
Hartelijk dank voor het toesturen van de foto, Willie. Ik wacht nog even af of we meer te weten komen over de auteursrechten van deze foto. Zonder toestemming van een auteursrechthouder kunnen we de foto namelijk niet op onze website plaatsen. Wel erg fijn dat je de foto naar ons hebt, gestuurd, Willie!
Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 11 april 2018 om 13:36
Hierboven de foto uit de beeldcollectie van Jo van der Kaaij. Nogmaals bedankt voor het versturen, Willie!
Ria van Laarhoven zei op 11 april 2018 om 13:45
Ik heb deze foto ook, maar daar staat bij : Kerkstraat fotograaf Harry Smits984
Heeft Jo van der Kaaij deze in zijn collectie opgenomen ?
Willie Damen van de Mosselaer zei op 11 april 2018 om 18:42
Even goed kijken op de achtergrond zie het nieuwe huis van Jo van der Kaaij.
Dus is foto uit de tijd van Jo van der Kaaij.
Hans Hendriks zei op 4 mei 2018 om 11:15
Deze foto is na 1932 gemaakt. Daar hun winkel annex woonhuis destijds gebouwd is. Door omstandigheden is het laatste lage gedeelte nooit afgebroken en herbouwd, wat oorspronkelijk wel de bedoeling was. Dit in 2018 nog steeds intact en staat nu met de zijgevel tegenover de HEMA. In het volgende pand heeft de familie Lavrijssen lange tijd gewoond.
Mariët Bruggeman
Mariët Bruggeman bhic zei op 4 mei 2018 om 16:07
Bedankt voor je reactie Hans, wat leuk dat jij precies deze foto in de huidige tijd weet te plaatsen. Dat maakt het meteen een heel stuk duidelijker.
Ria van Laarhoven zei op 4 mei 2018 om 21:14
Inderdaad hartelijk dank Hans.
Willie wees me er al op dat je het nieuwe huis van Jo van der Kaaij ziet staan, dus de foto is van na 1932. Weer een stukje geschiedenis bekend.
Hans Hendriks zei op 4 mei 2018 om 23:02
De oude woning was dus ook een eenlaags pand met dak, zoals het restant.
Zover mijn informatie juist is, kon het laatste deel door gebrek aan voldoende financiering niet bij het nieuwe pand getrokken worden, en bleef dus staan.
Na verbouwing is het rechtse pand met luifel in gebruik als slagerij. Rond 1900 dit pand een stalling voor paarden.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 12 oktober 2019 om 13:40
Rond 1917 was Johanna Maria van Eck weduwe van Lambertus van Diest eigenaresse van Ollandseweg 137. Later is het hun zoon Christianus van Diest klompenmaker de eigenaar. Circa 1925 werd het huis verkocht.
Willie Damen van de Mosselaer zei op 3 mei 2022 om 08:19
Vermelding van Jan de Zwert zie bovenaan van dit artikel: Het gasthuis werd dan ook niet gesticht door Jan Philip van Ameroyen, maar door de edelman Jan die Swert, lid van de hoofdleenbank van Peelland, en zijn vrouw Jutte van Erp.

Toegangsnr. 7744 , regest 25 inventarisnr. 1376 Bron BHIC Notaris Johannes Brem van Sint-Oedenrode, priester van Luik verklaart dat Lucas van Erp, schildknaap en burger van 's-Hertogenbosch, schenkt aan Martinus die Rode, ten behoeve van de dekens, kanunniken en pastoors van het kapittel van de kerk van Sint Oda in Rode en aan de schepenen en inwoners van Rode: de toegangsweg vanaf het kerkhof tot het kerkplein, gewoonlijk genoemd 't Sant', breed negen en een halve voet, gelegen tussen de erfgoederen van Lucas aan de ene zijde en aan het goed van Johannis Zwert aan de andere zijde, strekkende vanaf het kerkhof achter en bij het huis en erfgoed van Henricus Berben tot aan de gracht, genaamd 'die Borchgrave', met als getuigen onder meer Ghiselbertus de Mena en Petrus Molneer, schepenen van Sint-Oedenrode, Walterus van den Hulze, koster, en Walterus, kamerheer van Lucas. 1407-05-14
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 4 mei 2022 om 08:52
Bedankt voor deze aanvulling, Willie, interessant om te lezen! Wat ik me nu afvraag; klopt de tekst op de gevelsteen nu niet of begrijp ik dat verkeerd?
Ria van Laarhoven zei op 4 mei 2022 om 09:38
Goeiemorgen Marilou en Willie,
Inderdaad klopt de gevelsteen niet
Er is een apart informatiebordje aan de gevel geplaatst waarop de juiste gegevens staan vermeld
,
Jaarlijks hebben we een project voor alle kinderen van groep 5 uit Sint-oedenrode, Koster Brock. Ze komen in groepjes langs alle Rooise historische plekken, gedurende 2 dagen.
We wijzen de kinderen altijd op de gevelsteen en vertellen het verhaal van Jan die Swert en Jutte van Erp.
Dus als het goed is kennen alle jonge mensen uit Rooi straks het verhaal...
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 4 mei 2022 om 16:36
Heel goed, Ria, mooi dat de jeugd dit op deze manier mee krijgt! En ook mooi dat ze dan meteen leren dat niet alle informatie altijd klopt. Prachtig initiatief, veel succes ermee!
Willie Damen van de Mosselaer zei op 16 mei 2022 om 19:04
Hier komt de naam voor in het Bosch Protocol.
Ik ben benieuwd wat er staat geschreven maar Latijn lukt me niet.

204/519 folio 37v Deel 11, map 519 Bosch Protocol R. 1206 periode 1435/1436
Sint Paulus-gasthuis te Rode en de armen aldaar
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 17 mei 2022 om 12:27
Dag Willie, collega Arnout heeft zich gebogen over je vraag en hij stuit op het volgende:
we hebben de Bosch Protocol online staan vanaf 1501 en jouw vraag gaat terug naar 1435/36. Maar waar de collega's van Erfgoed Den Bosch, die hebben deze registers van vrijwillige rechtspraak wel uit die periode. Als je daar informeert, kunnen ze je vermoedelijk wel verder helpen:

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/contact

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: