skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Vincent van de Griend
Vincent van de Griend Bhic

Heuglijke hoogmis

Wie kan ons meer vertellen over de viering van het 600-jarig bestaan van het klooster Sint Agatha in 1971?

Hoogmis in Sint Agatha in 1971

We zijn getuige van de "pontificale hoogmis in de kerk van het klooster Sint Agatha ter gelegenheid van het 600-jarig bestaan." Dit jubileum werd gevierd in 1971, net na de hoogtijdagen van het Rijke Roomse Leven, maar daar is op deze foto nog helemaal niets van te merken. Het koor is op volle sterkte, we zien maar liefst drie pastoors en aan verdere geestelijken is ook geen gebrek.

Herken je de geestelijken op deze foto en kun je ons meer over hen vertellen of over de feestelijkheden op die dag? Misschien herken je jezelf wel als misdienaar of maakte je deel uit van het koor dat op de achtergrond te zien is. Alle verhalen zijn welkom!

Reacties (3)

Lisette Kuijper
Lisette Kuijper bhic zei op 23 juni 2016 om 10:23
Onlangs ontvingen wij een e-mail van fr. Joe op de Kamp (o.s.c.) met zeer uitgebreide achtergrondinformatie over deze foto en over de geestelijken die we hier zien. Hieronder volgt een samenvatting van zijn verhaal:

“De eerste geestelijke links op de foto is kruisheer Frans Bull (1921-2008). Hij werd geboren in Druten, trad in 1943 in de Orde en werd in 1949 in Sint Agatha priester gewijd. Na zijn vorming tot kruisheer en priester bezocht hij de academies te Tilburg en Utrecht, werd dan te Amersfoort leraar tekenen en kunstgeschiedenis en later leraar godsdienst en bijbel. Ook was hij tien jaar lang onderdirecteur van de HBS. In zijn leven is hij verder tweemaal prior van het kruisherenklooster te Amersfoort geweest en tussenin pastoor en deken te Zoeterwoude. Hij overleed te Druten en is begraven in Sint Agatha.

De tweede geestelijke is Hoogwaardig Heer Wilhelmus van Hees (1906-1981), magister generaal van de Kruisheren van 1946 tot 1981. In 1924 trad hij in de Orde en werd in Sint Agatha priester gewijd in 1930. Ook hij deed verschillende opleidingen en werd in 1930 in Sint Agatha tot priester gewijd. Hij promoveerde in 1932 tot doctor in de theologie, doceerde wijsbegeerte aan jonge kruisheren in opleiding en was belast met hun geestelijke vorming. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij prior en directeur van het college te Uden. In 1981 overleed hij, enkele maanden nadat hij als magister generaal was teruggetreden. Hij is bijgezet in de pandhof van het klooster te Sint Agatha.

De geestelijke helemaal rechts is kruisheer André Ramaekers (1914-1989). Ingetreden in de Orde te Diest in 1932, werd hij in 1938 priester gewijd. Hij behaalde in 1942 aan de Katholieke Universiteit te Leuven een doctoraat in canoniek recht en doceerde vanaf 1943 dit vak. Daarnaast was hij organist in de kloosterkerk en gaf hij zang-, orgel en pianoles aan jonge medebroeders. In 1957 werd hij gekozen als eerste prior-provinciaal van de Belgische provincie. Hij overleed in 1989 en werd begraven te Achel. “

Verder meent de heer Op de Kamp nog de kruisheer dr. A. Sluis (rechts bij de driehoek met kaarsen) op de foto te herkennen en aan het begin van de rij mogelijk ook de heer Douma. Hieronder geeft hij een kort verslag van de hoogmis weer:

“U spreekt in uw vraag van een ‘dag.’ In werkelijkheid liep de viering over drie dagen. Van vrijdag 18 september in de avond tot de avond van zaterdag 19 september had er in de schouwburg te Cuijk een congres plaats over de politieke en kerkelijke geschiedenis van het Land van Cuijk.
Zondagvoormiddag hield de Geschiedkundige Kring ‘Clairlieu’ in Sint Agatha zijn jaarlijkse vergadering. De ‘pontificale hoogmis’ vond zondag in de vooravond plaats. Daarin ging magister generaal W. van Hees voor, die ook voor de preek instond. Een koor uit Amersfoort verzorgde de gezangen.

U spreekt van 'pontificale hoogmis en 'drieherenmis.' Om te beginnen met het laatste: al fungeerden er drie priesters, het was geen 'drieherenmis' maar een concelebratie.' Wat 'pontificale hoogmis' betreft: de magister generaal droeg wel mijter en ring, maar heeft geen gebruik gemaakt van de kromstaf. Het ceremonieel van een pontificale mis omvat naar mijn mening beslist meer dan ik bij die gelegenheid heb gezien.'

We willen de heer Op de Kamp heel hartelijk danken voor het delen van zijn kennis!
Henk de Haas zei op 28 april 2020 om 12:28
Pater Frans Bull was een zeer fijn en gedegen priester. Hij was een neef van mijn moeder. Zij hebben altijd contact gehouden en een fijne correspondentie gehad samen. Ook was pater Bull een enorme steun voor mijn moeder. Hij was een diep gelovig mens en had veel charisma. Ook was hij een bekwaam docent en zeer goed priester.
Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 28 april 2020 om 17:31
Bedankt voor je waardevolle aanvulling, Henk. Zo te horen heb je zelf ook mooie herinneringen aan pater Bull? Heb je zelf ook les van hem gehad?

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen