skip naar content skip naar hoofdnavigatie spring naar service navigatie
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic
Menu
sluit
Hulp nodig?

Chat is online op maandag t/m vrijdag van 10.00 - 16.00 uur en van 19.00 - 22.00 uur.

Op dit moment zijn we offline. Je kunt je vraag stellen via e-mail of WhatsApp: 06-12887717 (alleen berichtjes)

Meer informatie over de chat-service? Klik hier

Online op dit moment

Stel je vraag

Hilde Jansma
Hilde Jansma Bhic

‘Hoe Het Puzzelbad aan een politieke dood ontsnapte’

Eigenlijk was Het Puzzelbad al ten dode opgeschreven toen Terheijden in 1997 in de nieuw gevormde gemeente Drimmelen was opgegaan. Een tekort van maar liefst drie miljoen gulden prijkte op de gemeentelijke begroting van de nieuwbakken gemeente en voor een renovatie van het Terheijdense bad was geen geld.

Luide protesten volgden vanuit de Terheijdense bevolking die het zwembad als haar eigendom beschouwde. Zij hadden immers in 1971 een deel van de kosten voor de realisatie van dit bad opgehoest. Met een handtekeningenactie en een door de schooljeugd georganiseerde posteractie met tekeningen en teksten waaronder ‘Het Puzzelbad moet blijven’ werd de gemeenteraad aan het wankelen gebracht. Deze ging schoorvoetend akkoord met een halvering van de kosten voor een dan sobere renovatie met de toezegging dat de vijf jaar die volgden het openblijven van het bad verzekerd was en wel tot het verkiezingsjaar 2002. Als bijna vanzelfsprekend stemde de oppositie tegen.

Na de verkiezingen in 2002 ging er een andere politieke wind waaien. De voordien nog in de oppositionele banken zittende politieke partijen smeedden een coalitie waar voor de voormalige coalitie geen plaats was. Wederom hing de sluiting van Het Puzzelbad als een donkere wolk boven de Terheijdense inwoners. Hoewel geluiden vanuit de toen nieuwbakken coalitie probeerden de kou rond de sluiting van het zwembad uit de lucht te halen, was de argwaan onder de inwoners wederom groot, zo niet vele malen groter. “Vóór de verkiezingen hebben alle partijen hardop verklaard Het Puzzelbad voor Terheijden te behouden. Maar ze hebben de stemmen nog niet binnen, of ze draaien om als een blad aan een boom,” aldus één der actievoerders van het eerste uur. Dat na de gemeentelijke herindeling een begrotingstekort was ontstaan, daar wilden de dorpelingen uit Terheijden niet de dupe van worden. De coalitievorming ging echter onverzettelijk voort, hoewel er nog geen echte keuzes waren gemaakt en vanuit de politiek niemand hardop durfde te zeggen dat er maar één doel was, namelijk het sluiten van Het Puzzelbad om de financiële tekorten mede op te lossen. Ondertussen maakte heel Terheijden zich wederom op tot actie met als motto: ‘Redt Het Puzzelbad’. Zaterdag 31 augustus 2002 was het weer zover. Handtekeningen, opstellen, kleurplaten, protesterende inwoners en veel meer waren paraat.

2002 foto door © Gerard van Offeren, fotograaf
2002 foto door © Gerard van Offeren, fotograaf

Tijdens de raadsvergadering van 5 september 2002 lieten de actievoerders zich luid en duidelijk horen en staken hun mening niet onder stoelen of banken. ‘Het Puzzelbad moet open blijven,’ was hun halsstarrige leus waarbij bij uitzondering spreekrecht werd toegestaan.

Foto 2002 uit archief Stichting Vrienden van het Puzzelbad
Foto 2002 uit archief Stichting Vrienden van het Puzzelbad

Deze hele actie bleek niet voor niets zo bleek alras tijdens de raadsvergadering met de vele actievoerders op een overvolle publieke tribune alsook achter en de rondom de raadzetels, in de publiekshal en buiten op het bordes van het gemeentehuis. Een spreekwoordelijke bezetting van het gemeentehuis met als één doel het zo veel besproken zwembad van Terheijden open te houden. Hoewel er al snode plannen waren voorbereid tot sluiting haalde uiteindelijk een meerderheid van de gemeenteraad, waaronder een deel van de coalitie, alsnog bakzeil (lees: electoraal belang).

Het behoud van Het Puzzelbad was (voorlopig althans) veiliggesteld, met een exploitatiebegroting tot en met 2012. Echter, de verkiezingen van 2012 brachten opnieuw de coalitie van 2002 in het bestuurlijke zadel en wederom werd duidelijk dat Het Puzzelbad opnieuw gevaar liep te sneuvelen door bezuinigingen. Een lang leven was deze coalitie niet beschoren. Al na twee jaar viel deze uiteen en een nieuw geboren coalitie redde Het Puzzelbad. Prolongatie van deze laatste coalitie bracht verlichting en uiteindelijk werd in 2018 een coalitieakkoord gesloten waarin de afspraak werd gemaakt om Het Puzzelbad zodanig te renoveren en te verbouwen dat een bestaanszekerheid werd bedongen voor de komende 25 jaar. Anno 2021 werd deze renovatie voltooid.

Bron

Boekje Heemkundekring De Vlasselt 2015 (hoofdstuk 8) ‘Een zwembad door inzet verkregen en door acties behouden’, auteur Jan van Vliet.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op:
Geef mij een andere som.

Lees ook deze verhalen