i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: 's-Hertogenbosch
Tags:

en maakt ook deel uit van:

Atlas: RK Internaten

vertelde op 26 juni 2018 om 12:27 uur

In 1895 openden de Fraters van Tilburg aan de Sint Josephstraat een Bisschoppelijke Kweekschool, gewijd aan O.L. Vrouw Zetel der Wijsheid. Boven de ingang stond een Mariabeeld. In opdracht van de bisschop werden in dit gebouw jongemannen opgeleid tot onderwijzer. Zij volgden hun opleiding intern. In het openingsjaar deden 46 jongens het toelatingsexamen.

De Bisschoppelijke Kweekschool maakte deel uit van het kloostercomplex van de fraters aan de Sint Josephstraat, nrs. 18-22, dat ook een kapel, fraterhuis en internaatgebouw omvatte. Aan het uiteinde van een van de vleugels van het complex was een klein rond gebouw, waar de kwekelingen piano konden spelen. Naast de reguliere vakken maakte ook muzikale vorming namelijk deel uit van de opvoeding.

Zoals op alle internaten stonden ook bij de fraters aan de Sint Josephstraat orde en tucht hoog in het vaandel. Even een stadswandeling maken, de enige buitenschoolse activiteit die er was, mocht alleen onder toezicht. Er waren vaste dagen voor groepswandelingen, netjes in rijen van drie en met een gelijk aantal surveillanten.

Afzondering van de wereld werd cruciaal geacht voor een gedegen opleiding en opvoeding en daarom was het noodzakelijk dat alle jongens intern gingen. Dus ook degenen van wie de ouders in 's-Hertogenbosch woonden! Enkel tijdens de korte vakanties was je weer even thuis.

Tijdens de twintigste eeuw versoepelde dat strenge regime wel enigszins. En ook het hele onderwijsstelsel veranderde in de jaren zestig grondig, als een gevolg van de Mammoetwet die toen in werking trad. In de plaats van de bisschoppelijke kweekschool kwam een pedagogische academie.

Na een fusie met drie andere Bossche scholen (twee pedagogische academies en een opleiding tot kleuterleidster) werd het sinds 1979 leegstaande gebouw in 1983 gesloopt. Het maakte plaats voor een bank en wooncomplex. Het internaat bestond toen al een aantal jaar niet meer.

Foto's

Docenten en internen op de binnenplaats van de kweekschool, 1954 (foto: Fotopersbureau Het Zuiden, bron: collectie Erfgoed 's-Hertogenbosch, id.nr. 025485)

Internen tijdens de pauze, 1955 (foto: J.A.M. Roelands, bron: collectie Erfgoed 's-Hertogenbosch, id.nr. 0046435)

Recreatiezaal van de kweekschool (foto: collectie Katholiek Documentatie Centrum, id.nr. 1A7390)

Bronnen

Website Bossche Encyclopedie, lemma: Voormalige kweekschool O.L. Vrouw Zetel der Wijsheid

Henny Molhuysen, 'Wandelen mocht onder toezicht op Bisschoppelijke Kweekschool', website Bossche Encyclopedie.

Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant (Alphen aan de Maas 2010) 503-504.

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: