i

Dit verhaal gaat over:

Locatie: Dongen
Tags:

en maakt ook deel uit van:

Atlas: RK Internaten

vertelde op 29 juni 2018 om 15:39 uur

In Dongen hebben in de twintigste eeuw vele honderden jongens op school gezeten bij de Broeders van O.L. Vrouw van Lourdes. In Huize Gerardus Majella hadden zij een juvenaat (een vooropleiding voor jongens die broeder wilden worden) en een kweekschool.

Dat waren kostscholen. De leerlingen kregen kost en inwoning van de broeders. Het geld dat de ouders daarvoor betaalden, was voor de broeders een belangrijke inkomstenbron.

De internen betraden een gesloten wereld en groeiden op in een mannencultuur. Contact met het andere geslacht was uit den boze. Omgang met andere jongens was er daarentegen voortdurend. Alles ging in groepsverband. Dat kon beklemmend of ronduit verschrikkelijk zijn, als je niet goed in de groep lag, of vaak ruzie had met de groepsleider. Maar het had ook positieve kanten. Van internaten is bekend dat er vaak innige vriendschappen werden gesloten.

Contact met je ouders had je nauwelijks. Maar werd het schaarse contact met hen ook door de religieuzen gecontroleerd? Van andere internaten weten we dat dit gebeurde bij in- en uitgaande post naar familie en vrienden. Maar ook dat de internen heel vindingrijk konden zijn, door hele verhalen achter een postzegel te verstoppen of geheimtaal te gebruiken. Hoe ging dat in Dongen?

Alle benodigdheden om de jongelingen te onderwijzen en op te voeden waren op het terrein aanwezig, tot aan een kapel en Lourdesgrot toe. Veel redenen om Dongen te verkennen zullen er niet zijn geweest, in de ogen van de opvoeders uiteraard. Schoolexcursies en retraites doorbraken het afgeschermde internaatsleven.

Op de kweekschool werkten broeders en lekenleraren. Broeder-docenten die nog door oud-leerlingen worden herinnerd zijn bijvoorbeeld directeur Bonifacio (opvoedkunde), Montanus (wiskunde en biologie), Clarentius (geschiedenis), Alcuïnus (aardrijkskunde) en Aquino (muziek). Welke namen schieten jou nog te binnen?

Reageer hieronder, deel je herinneringen aan de kostschool en vul dit verhaal aan! Foto's zijn ook van harte welkom en kun je versturen naar info@bhic.nl

Foto's

Broeder Patrick Esveld geeft les aan de ulo. (Foto: collectie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven 224299)

Gymzaal van het internaat (foto: collectie Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven 224018)

Juvenisten en broeders bij de Lourdesgrot. Eerste rij, helemaal links zit Anton van der Lee. Foto vermoedelijk genomen in 1951. (Foto: collectie Katholiek Documentatie Centrum 1A22583)

Deel dit verhaal op:
  • Pinterest
  • Tumblr
  • Toevoegen als favoriet
  • Afdrukken

Reacties (16)

Anton van der Lee zei op 21 maart 2019 om 13:28 uur

De leraar die ik mij het beste herinner was broeder Berthuwinus (Berthuïnus?). Ik kreeg 8 jaar Nederlands van hem. Hij gaf ook geschiedenis. Een perfecte leraar, die een halve Neerlandicus van me maakte. Broeder Willehad gaf handvaardigheid. Broeder Innocentius gaf tekenen en schrijven.

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 21 maart 2019 om 15:35 uur

Bedankt voor je berichtje, Anton. Wat maakte deze broeder tot zo'n goede leraar? En in welke periode verbleef je daar? We zijn benieuwd!

H. Melis zei op 3 april 2019 om 15:32 uur

Ik heb van 1960 tot 1965 op deze kweekschool/kostschool gezeten en kan me nog veel herinneren.
Broeder Bonifacio was directeur en leraar Frans. Hij behandelde jaar in jaar uit hetzelfde boekje en had per pagina de "grap" genoteerd.
Broeder Innocentius gaf tekenles uit zijn zelf ontworpen boekjes: VAN ZESSEN KLAAR.
Broeder Aquino gaf muziekles en was wat "handtastelijk".
Broeder Montanus was hoogbegaafd! Leerde in de vakantieperiode het woordenboek Deens uit zijn hoofd. Was wiskunde docent - ook voor de opleiding tot wiskundedocent - en gaf sterrenkunde en uitleg op elke vraag die je maar wilde stellen. Maar ook: een nul voor die prul!, als je ere weer niets van bakte!

Anton van der Lee zei op 3 april 2019 om 20:05 uur

De godsdienstlessen werden verzorgd door de rector en de conrector van de Dongense kloostergemeenschap; daar hoorde ook de psychiatrische instelling "Overdonk" bij. Rector Van Osta was niet goed in lesgeven en hij rechtuit slecht in zingen en preken, maar als er in de vorige eeuw nog heiligen bestonden dan hoorde hij erbij. Conrector Reinties sprak alle leerlingen aan met "kind Gods".
Er waren ook leken als leraar aan de kweekschool. Legendarisch was de oude leraar natuurkunde en scheikunde Van den Bosch. Hij zag heel slecht, maar hij straalde gezag uit. Hij had alleen de vervelende gewoonte om van twee vakken tegelijk de cijfers van de proefwerken voor te lezen en dan was hij net Frits van Turenhout met de voetbaluitslagen: 2-1, 3-3, 4-1. Hooguit drie leerlingen haalden voldoendes, maar bij het eindexamen sleepte hij iedereen er doorheen. Dat werd door de geslaagden doorverteld aan de lagere klassen, maar niemand kon dat geloven totdat ze het zelf ondervonden.
Mijnheer Van de Poel uit Tilburg gaf gymnastiek. Hij leerde mij o.a., dat je bij de 100 meter sprint in gedachten de finish vijf meter verder moest leggen om niet onbewust tegen de finish te gaan inhouden. Ik heb er jarenlang profijt van gehad.
Hein 's-Gravesande gaf blokfluitles. Oorspronkelijk heette hij Goof Pannekoek, maar toen zijn familie met hem brak omdat hij van godsdienst veranderde, liet hij zijn naam veranderen in een die klonk als muziek...

H. Melis zei op 3 april 2019 om 22:10 uur

De eerste berichten van Anton klinken me vertrouwd in de oren. Overdonk en De rector en conrector zijn bekend, maar de blokfluit leraar, die ook pianolessen gaf was in mijn tijd de heer van Nieuwenhuizen. Ook de heer van der Poel zegt me niets.
Verder was er een verschil tussen de externe en interne groepen. Daar waren ook verschillende docenten. Misschien zegt de heer Kusters voor Pedagogie nog iets?

Marilou Nillesen
Marilou Nillesen bhic zei op 4 april 2019 om 10:36 uur

Dank voor de mooie aanvullingen, H. Melis en Anton! Een zeer gevarieerd palet aan docenten; zoveel is wel duidelijk. Mooi om te lezen hoe de leraar Van den Bosch de cijfers voorlas (je hoort dan de stem van Frits van Turenhout als het ware in je hoofd, gelukkig zit 0-0 er niet bij ;)

Ik ben benieuwd of jullie nog meer dezelfde leraren hebben gehad. We lezen graag mee :)

nolly trommelen zei op 22 april 2019 om 14:55 uur

Waarom is het meisjesinternaat in Dongen niet vernoemd. Heb daar zelf opgezeten. Gelukkig maar een jaar.

Thijs de Leeuw
Thijs de Leeuw bhic zei op 23 april 2019 om 09:04 uur

@Nolly: ik zie dat je het meisjesinternaat in Dongen inmiddels hebt gevonden, én hebt gereageerd. Bedankt daarvoor! : )

Ad Korsmit zei op 4 mei 2020 om 15:28 uur

Ik zat op de Kweekschool van 1963 t/m 1968. Veel van bovengenoemde docenten ken ik. Ik noem er nog vier die niet zijn vermeld.
Broeder Ubaldus voor tekenen en handenarbeid, Broeder Peregrinus voor pedagogiek, meneer Fassart voor gymnastiek en meneer Niessen voor Nederlands. Ik heb mijn Kweekschooltijd als inspirerend en prettig ervaren.

H. Melis zei op 4 mei 2020 om 23:25 uur

Er was inderdaad ook een meisjesinternaat. Of het aan de zusters of aan de broeders heeft
gelegen weet ik niet, maar er werd in ieder geval vóór gezorgd, dat er geen contact kon zijn. Als studenten mochten we op woensdagmiddag het dorp in en waarschijnlijk kregen de meisjes een andere middag toegewezen. Wel was er één dag/avond in het jaar dat het wel mocht. We vierden namelijk op vrijdagavond gezamenlijk carnaval! De zusters stonden echter om half elf al klaar om hun "kroost" op te halen! Enkele jaren later zijn de opleidingen wel samengegaan. Maar toen was ik al geslaagd en uit Dongen vertrokken.

Ad Korsmit zei op 6 mei 2020 om 14:31 uur

Nog twee namen van docenten die me te binnen zijn geschoten.
Broeder Gamaleel docent pedagogiek en Meneer Boekraad docent Cultuur en Maatschappijleer. Zijn zoon was een prominent studentenleider in Nijmegen tijdens de studentenrevolte in 1968

H. Melis zei op 6 mei 2020 om 20:48 uur

ik denk, dat het Broeder Gamaliël moet zijn? Voor Pedagogiek én didactiek.
Maar voor de internen was dat de heer Kusters.

Anton van der Lee zei op 7 mei 2020 om 11:09 uur

Broeder Gamaliël was iemand die het niet slecht met zichzelf getroffen had. Hij schreef een boek over de geschiedenis van de pedagogiek (De Pedagogische Platenatlas) en vond dat wij moreel verplicht waren dit te kopen, ondanks de waanzinnig hoge prijs. Ik heb hem toen gezegd dat ik het wel bij De Slegte zou kopen, maar daar was hij erg gebelgd over: "Mijn boek kómt niet bij De Slegte!" Drie jaar later was het er te koop voor fl. 9,90, maar toen heb ik het toch nog niet gekocht. Bij de laatste reünie van de Gerardus Majella kweekschool vertelde Gamaliël mij dat hij nog met succes een proces had gevoerd met De Slegte: die werd veroordeeld tot het betalen van fl. 2,50 voor elk exemplaar, zoals destijds tussen auteur en uitgeven was overeengekomen. Toen ik dit verhaal veertig jaar later aan een atiquarische boekhandelaar vertelde kreeg ik het boek alsno cadeau...

Thijs de Leeuw
Thijs de Leeuw bhic zei op 11 mei 2020 om 10:21 uur

@Ad, H. Melis en Anton: bedankt voor jullie reacties (leuke anekdote over broeder Gamaliël!), ik zit eraan te denken om aan deze pagina een lijstje toe te voegen van docenten en bijbehorende vakken. Het zijn er onderhand al een behoorlijk aantal die we in de reacties tegenkomen. Hartelijke groet,

Anton van der Lee zei op 11 mei 2020 om 11:15 uur

Op de derde foto bij deze serie ben ik te zien op de eerste staande rij, uiterst links.
Ze werd naar ik aanneem in 1951 genomen.
Ad Korsmit maakt op 4-5-2020 melding van Nederlands leraar Niessen. Die ken ik heel goed: Frits was tussen 1952 en 1957 mijn klasgenoot en daarna troffen we elkaar weer in militaire dienst. Als kweekschoolleerling was hij al briljant in Nederlands. Hij redigeerde samen met mij het schoolblad Germa-Nieuws, dat we samen ook zo ongeveer vol schreven. Hij was toen ook al redacteur van het internationale tijdschrift "Ons Erfdeel". Hij kwam vrijwel meteen na zijn afstuderen op de kweekschool terug als leraar. Later zat hij zestien jaar in de Tweede Kamer voor de PvdA als onderwijsdeskundige.

Thijs de Leeuw
Thijs de Leeuw bhic zei op 11 mei 2020 om 14:12 uur

Dank voor je bericht Anton, ik heb je naam aan het bijschrift toegevoegd. Jammer dat nou juist deze foto zo klein is. Dhr. Niessen, Frits, zal op die foto dus nog niet staan aangezien jullie pas in '52 bij elkaar in de klas kwamen, maar als je nog andere leerlingen herkent op de foto dan noem de namen hier maar, dan voeg ik die graag ook toe.
Mocht je zelf nog foto's hebben van het internaat, we kunnen ze goed gebruiken. Zo ja, dan kun je ze ons stturen naar info@bhic.nl en dan plaats ik ze hier bij.

Reageer op dit verhaal

Heb je al een account? Log in met je gegevens.

Heb je nog geen account? Plaats zonder inloggen, of Registreer een account

Help spam voorkomen en los de volgende som op: